Thỏa thuận và chính sách bảo mật

Sửa đổi mới nhất: Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Thỏa thuận được ký kết giữa Bạn (sau đây gọi là “Bạn” hoặc "của Bạn") và Nền tảng giao dịch MEXC (“MEXC”). Trong trường hợp bạn truy cập hoặc sử dụng trang web MEXC (https://www.mexc.com), ứng dụng hay bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp bởi MEXC hoặc đại lý của MEXC (sau đây gọi là “Dịch vụ”), thì sẽ được coi là bạn đã đọc và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện được đề cập trong Thỏa thuận người dùng này và Chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là “Thỏa thuận”), tất cả các điều khoản và điều kiện đặt ra và được chúng tôi sửa đổi và cập nhật theo kịp thời cho Thỏa thuận này.

Tuyên bố đặc biệt của MEXC

Hãy đảm bảo tính bảo mật của máy tính được sử dụng để giao dịch và lưu chuyển tài sản. Dựa trên các cân nhắc về hiển thị trang web và tính an toàn, người dùng nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome để đăng nhập MEXC. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tổn thất tài sản do lỗi vận hành của mình.

Tuyên bố rủi ro

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những rủi ro trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, MEXC xin trân trọng nhắc nhở bạn rằng: bạn phải hiểu và đánh giá đầy đủ các rủi ro trong giao dịch tài sản kỹ thuật số trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào; bạn phải đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình rất cẩn thận trước khi tham gia vào các giao dịch tiền điện tử. Khi bạn giao dịch trên MEXC, bạn có thể phải đối mặt với các rủi ro về chính sách, tuân thủ quy định, lợi tức đầu tư, giao dịch và các trường hợp bất khả kháng, v.v. Các rủi ro được trình bày chi tiết như bên dưới.

(a) Rủi ro về chính sách: Nếu quốc gia (các quốc gia trong thông báo này bao gồm đại lục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Cộng hòa Singapore và quốc gia nơi có người dùng nền tảng), các chính sách vĩ mô và luật pháp liên quan, các quy định và chính sách thay đổi, có thể sẽ Ảnh hưởng đến các giao dịch bình thường của tài sản kỹ thuật số được mã hóa, từ đó dẫn đến tổn thất cho người dùng nền tảng.

(b) Rủi ro tuân thủ: Trong quá trình giao dịch tài sản kỹ thuật số được mã hóa, người dùng Nền tảng công nghệ chịu rủi ro phát sinh từ việc vi phạm luật pháp và quy định quốc gia.

(c) Rủi ro về thu nhập: Do đặc thù của ngành giao dịch tài sản kỹ thuật số, việc tăng giá hoặc giảm giá tài sản kỹ thuật số biến động rất nhiều và người dùng nền tảng phải chịu rủi ro về thu nhập giao dịch và thu nhập tài chính âm.

(d) Rủi ro giao dịch: Sự thành công của giao dịch chuyển nhượng giữa người dùng nền tảng dựa trên sự công nhận chung của cả hai bên về hành vi chuyển nhượng, nền tảng MEXC không cam kết hoặc đảm bảo sự thành công của bất kỳ giao dịch nào.

(e) Rủi ro bất khả kháng: Khi xảy ra thiên tai, chiến tranh, đình công, hacker tấn công và các tình huống khó lường, không thể tránh khỏi và không thể xử lý khác, MEXC có thể không hoạt động bình thường và có thể dẫn đến thiệt hại cho người dùng. Đối với tổn thất của người dùng do nguyên nhân bất khả kháng, MEXC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm dân sự nào.

(f) Rủi ro ngoại tuyến của tài sản kỹ thuật số được mã hóa: nhà phát triển tài sản kỹ thuật số được mã hóa phá sản, thanh lý, giải thể, v.v. hoặc vi phạm luật và quy định quốc gia khiến MEXC đưa nó vào chế độ ngoại tuyến hoặc nhà phát triển tài sản kỹ thuật số được mã hóa chủ động yêu cầu ngừng giao dịch ngoại tuyến rủi ro.

(g) Rủi ro kỹ thuật: Mặc dù khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật là rất xa trong quá trình giao dịch tiền điện tử, nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó. Nếu xảy ra, quyền lợi của người dùng có thể bị ảnh hưởng.

(h) Rủi ro hoạt động: Người dùng có thể gặp rủi ro do hoạt động sai, chẳng hạn như chuyển nhầm tài khoản, vi phạm quy chế hoạt động, v.v.

(i) Rủi ro đóng băng tài khoản: Tài khoản của người dùng có thể bị phong tỏa hoặc buộc tịch thu bởi các tổ chức tư pháp trong trường hợp không trả được nợ hoặc bị cáo buộc phạm tội.

Khi bạn nhấp vào để đồng ý Thỏa thuận, điều đó cho thấy rằng bạn đã hiểu và dự định chịu các rủi ro và tổn thất giao dịch. Nền tảng MEXC sẽ không chịu bất kỳ đảm bảo hoặc liên đới và một số trách nhiệm pháp lý đối với việc hoàn trả vốn kỹ thuật số và tiền thu được ..

I. Tổng quát

Thỏa thuận này bao gồm Quy định chung, Khách hàng đã biết của bạn, Chính sách chống rửa tiền, Chính sách quyền riêng tư và tất cả các quy tắc mà MEXC đã ban hành hoặc có thể được công bố trong tương lai. Bạn nên đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi sử dụng dịch vụ MEXC. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, bạn nên tham khảo MEXC. Bạn không nên lập luận rằng Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc yêu cầu hủy bỏ Thỏa thuận này với lý do bạn chưa đọc Thỏa thuận hoặc chưa nhận được câu trả lời từ MEXC. MEXC có quyền đưa ra và sửa đổi Thỏa thuận này và / hoặc tất cả các loại quy tắc tùy từng thời điểm. Sau khi thỏa thuận sửa đổi được công bố, nó sẽ thay thế thỏa thuận trước đó và có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng có thể tìm kiếm thỏa thuận mới nhất bất kỳ lúc nào. Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các dịch vụ của MEXC trên bất kỳ danh tính nào, điều đó sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của phiên bản mới nhất. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ do MEXC cung cấp.

Tư cách của Người đăng ký

1. Bạn xác nhận, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký hoặc sử dụng thực tế dưới hình thức MEXC khác cho phép dịch vụ MEXC, bạn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ năng lực hành vi dân sự của thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác. Nếu bạn không có đủ điều kiện đối tượng, do đó bạn và người giám hộ của bạn phải gây ra tất cả các hậu quả và MEXC có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng vĩnh cửu tài khoản của bạn cũng như yêu cầu của bạn và người giám hộ của bạn.

Đăng ký và Tài khoản

2. Theo trang đăng ký nhắc bạn điền thông tin, đọc và đồng ý với Thỏa thuận này và hoàn thành tất cả quá trình đăng ký, hoặc theo gợi ý của bạn theo trang kích hoạt để điền thông tin, đọc và đồng ý với Thỏa thuận này và việc hoàn thành tất cả các thủ tục kích hoạt hoặc MEXC khác cho phép bạn tiếp cận việc sử dụng thực tế dịch vụ MEXC, bạn hoặc bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Bạn có thể sử dụng E-mail, số điện thoại di động hoặc các phương tiện khác được MEXC cho phép để nhập MEXC. Bạn phải cung cấp tên thật, loại chứng chỉ và số id cũng như các luật và quy định khác. Nếu thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký là không chính xác, MEXC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này, và bạn sẽ chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và các hậu quả bất lợi phát sinh từ đó.MEXC có quyền lựa chọn thị trường và khu vực pháp lý để vận hành hoạt động kinh doanh của mình và có thể tự quyết định hạn chế hoặc từ chối cung cấp dịch vụ này ở một số quốc gia nhất định.

Thông tin người dùng

3. Để hoàn tất quá trình đăng ký hoặc kích hoạt của bạn, bạn phải tuân theo các yêu cầu của luật và quy định, theo trang thủ thuật tương ứng và cập nhật thông tin của bạn một cách chính xác, để làm cho thông tin đó đúng, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp là sai sót, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, MEXC sẽ có quyền đưa ra thông báo điều tra hoặc yêu cầu chỉnh sửa cho bạn và xóa trực tiếp các tài liệu có liên quan và đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ MEXC cho bạn một phần hoặc toàn bộ .. MEXC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này, và bạn sẽ chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ đó. Bạn phải điền chính xác và cập nhật địa chỉ E-mail, số điện thoại, địa chỉ, mã bưu điện, thông tin liên hệ của mình để MEXC hoặc những người dùng khác có thể liên hệ hiệu quả với bạn. Trường hợp có bất kỳ tổn thất hoặc chi phí bổ sung nào xảy ra trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ do không liên hệ được thông qua các phương thức liên hệ đó, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí đó .. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ duy trì hiệu lực của thông tin liên hệ do bạn cung cấp và bạn phải hoạt động theo các yêu cầu của MEXC nếu có bất kỳ thay đổi nào hoặc cần được cập nhật.

Bảo mật tài khoản

4. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản MEXC và mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện bởi tài khoản MEXC của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiết lộ thông tin, tiết lộ thông tin, đồng ý nhấp chuột trực tuyến hoặc gửi các quy tắc khác nhau thỏa thuận, gia hạn trực tuyến các thỏa thuận hoặc dịch vụ mua hàng, v.v.) .. Bạn đồng ý:

(a) bạn sẽ thông báo ngay cho MEXC nếu bất kỳ người nào sử dụng trái phép tài khoản MEXC của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm điều khoản bảo mật.

(b) bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế hoặc quy trình bảo mật, chứng nhận, giao dịch, nạp tiền, thu tiền mặt của trang web / dịch vụ;

(c) bạn sẽ rời khỏi trang web / dịch vụ ở đúng bước vào cuối mỗi phiên. MEXC không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bạn không tuân thủ các quy định của đoạn này. Bạn hiểu rằng hành động MEXC cần một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện theo yêu cầu của bạn và MEXC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất nào) đã xảy ra trước khi thực hiện hành động.

Nội dung dịch vụ

5. Thông qua MEXC và các chi nhánh của nó để cung cấp dịch vụ và các dịch vụ khác, các thành viên có thể phát hành trên MEXC thông tin giao dịch, truy vấn giá tiền ảo và thông tin giao dịch, ý định giao dịch và giao dịch, tham gia vào các hoạt động của tổ chức và sử dụng các dịch vụ thông tin MEXC khác và các dịch vụ kỹ thuật.

Quy tắc dịch vụ

6. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và những người dùng khác trong quá trình giao dịch của bạn trên MEXC, sau khi bạn hoặc bất kỳ (những) người dùng nào khác đã / đã gửi tranh chấp đến MEXC để hòa giải, MEXC sẽ có quyền đơn phương đưa ra quyết định hòa giải , bạn hiểu và đồng ý chấp nhận quyết định đó của MEXC.

7. Bạn hiểu và đồng ý rằng MEXC có quyền cung cấp thông tin và hồ sơ giao dịch mà bạn cung cấp cho MEXC để đáp ứng các yêu cầu từ các bộ của chính phủ (bao gồm cả bộ tư pháp và hành chính). Nếu bạn bị nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và các quyền và lợi ích hợp pháp khác, MEXC cũng có quyền cung cấp cho chủ sở hữu quyền thông tin nhận dạng cần thiết của bạn trong trường hợp nhận định ban đầu về sự tồn tại của hành vi vi phạm bị cáo buộc .

8. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí được tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ MEXC, cũng như tất cả phần cứng, phần mềm, dịch vụ và các chi phí khác.

9. Khi sử dụng các dịch vụ trên MEXC, bạn hứa sẽ tuân theo thỏa thuận sau:

(a) Trong quá trình sử dụng dịch vụ MEXC, mọi hành động phải tuân thủ pháp luật, quy định của quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác, không vi phạm lợi ích công cộng xã hội, đạo đức nhà nước, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác, không trốn các khoản thuế phải nộp, không vi phạm Thỏa thuận này và các quy tắc có liên quan. Nếu bạn vi phạm các cam kết nói trên và gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình và đảm bảo rằng MEXC không có bất kỳ tổn thất nào.

(b) Trong quá trình giao dịch, bạn phải tuân thủ nguyên tắc thiện chí và cạnh tranh lành mạnh hoặc đảm bảo trật tự ổn định của giao dịch trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch pump và dump, giao dịch rửa tiền, giao dịch tự động, front running, chèn trích dẫn và giả mạo hoặc layering.

(c) Bạn không được sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trên MEXC cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu được hiển thị trên trang MEXC theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như sao chép, phát tán, v.v. mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MEXC.

(d) Ngoài những điều đã đề cập ở trên, bạn không được:

(i) sử dụng bất kỳ deep linking, trình thu thập dữ liệu web, bot, trình thu thập thông tin hoặc thiết bị tự động, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp nào hoặc bất kỳ quy trình tự động hoặc thủ công tương tự hoặc tương đương nào mà MEXC có toàn quyền quyết định, để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của tài sản, hoặc sao chép hoặc bỏ qua cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày các sản phẩm dịch vụ của MEXC theo bất kỳ cách nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào theo bất kỳ cách nào không được cung cấp có chủ đích thông qua các dịch vụ của MEXC;

(ii) cố gắng truy cập bất kỳ bộ phận hoặc chức năng nào của tài sản mà không được phép hoặc kết nối với các dịch vụ MEXC hoặc bất kỳ máy chủ nào của MEXC hoặc hack bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác cấu thành các dịch vụ MEXC, nghiêm cấm dò tìm mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác một cách phi pháp;

(iii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra các lỗ hổng của dịch vụ MEXC hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với tài sản hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào trên dịch vụ MEXC hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với dịch vụ MEXC;

(iv) tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào của bất kỳ người dùng hoặc khách nào khác truy cập dịch vụ MEXC;

(v) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải lưu lượng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của các hệ thống hoặc mạng của các dịch vụ MEXC hoặc MEXC, hoặc cơ sở hạ tầng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối ở đó;

(vi) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông thường nào để can thiệp vào hoạt động bình thường của MEXC hoặc bất kỳ giao dịch nào trên MEXC hoặc việc sử dụng Dịch vụ MEXC của bất kỳ người nào khác;

(vii) giả mạo tiêu đề, mạo danh hoặc điều chỉnh nhận dạng, để che giấu danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc đường truyền nào bạn gửi tới MEXC; hoặc

(viii) sử dụng các dịch vụ của MEXC theo cách phi pháp hoặc theo cách vi phạm sự công bằng và/hoặc giá trị cộng đồng mà MEXC có toàn quyền quyết định.

10. Bạn hiểu và đồng ý rằng:

(a) MEXC sẽ có quyền đơn phương quyết định xem bạn có vi phạm các cam kết nói trên hay không và áp dụng các quy tắc của Thỏa thuận này trong việc xử lý hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho bạn dựa trên quyết định đơn phương đó mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước. Với mục đích duy trì trật tự giao dịch và bảo mật giao dịch trên MEXC, MEXC sẽ có quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp trong trường hợp trật tự giao dịch bình thường của thị trường bị gián đoạn do mua hoặc bán độc hại, bao gồm cả việc đóng lệnh giao dịch tương ứng, đóng băng các tài khoản liên quan, khôi phục thông tin giao dịch bị ảnh hưởng về trạng thái ban đầu và khắc phục các tổn thất liên quan, đồng thời báo cáo sự việc liên quan cho cơ quan tư pháp địa phương.

(b) Bằng các văn bản pháp lý có hiệu lực của các cơ quan hành chính và tư pháp của tiểu bang để xác nhận bạn có hành vi bất hợp pháp hoặc tra tấn, hoặc MEXC theo phán quyết của riêng họ, hãy nghĩ rằng hành vi của bạn bị nghi ngờ vi phạm các quy định của Thỏa thuận này và / hoặc các quy tắc hoặc bị nghi ngờ vi phạm các quy định của luật và quy định, MEXC sẽ có quyền công bố vi phạm bị cáo buộc hoặc vi phạm hợp đồng của bạn và các biện pháp MEXC áp dụng cho bạn. Đối với thông tin bạn đã xuất bản trên MEXC bị nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền hợp pháp của người khác hoặc vi phạm Thỏa thuận này, MEXC sẽ có quyền xóa thông tin đó mà không cần thông báo cho bạn và áp dụng hình phạt theo Thỏa thuận này.

(c) Đối với các hành động của bạn trên MEXC, bao gồm cả các hành động mà bạn chưa thực hiện trên MEXC nhưng gây ảnh hưởng đến người dùng của MEXC, MEXC sẽ có quyền đơn phương quyết định xem hành vi của bạn và các thuộc tính có cấu thành vi phạm Thỏa thuận này hay không và / hoặc quy tắc và đưa ra hình phạt tương ứng. Bạn sẽ lưu giữ tất cả các bằng chứng liên quan đến hành động của mình và sẽ chịu hậu quả bất lợi nếu không đưa ra được bằng chứng bổ sung. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bất kỳ bên thứ ba nào do bạn nghi ngờ vi phạm các giao ước. Nếu bạn bị nghi ngờ vi phạm luật hiện hành hoặc Thỏa thuận này, gây ra bất kỳ tổn thất nào cho MEXC hoặc dẫn đến bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phải chịu bất kỳ hình phạt nào do bất kỳ cơ quan quản lý nào đưa ra, bạn sẽ bồi thường cho MEXC mọi tổn thất và / hoặc các chi phí mà MEXC phải chịu do kết quả của nó, bao gồm cả phí luật sư hợp lý.

Phạm vi trách nhiệm và giới trách nhiệm

11. MEXC chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ MEXC cho bạn theo hiện trạng và tính khả dụng. Tuy nhiên, MEXC không đưa ra bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng áp dụng, không có lỗi hoặc thiếu sót, tính bền vững, độ chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của Dịch vụ. Đồng thời, MEXC không cam kết hoặc đảm bảo tính hợp lệ, chính xác, đúng đắn, độ tin cậy, chất lượng, tính ổn định, tính toàn vẹn và kịp thời của công nghệ và thông tin liên quan đến dịch vụ MEXC.

12. Bạn hiểu rằng hệ thống thông tin trên MEXC do người dùng tự phát hành và có thể có rủi ro và khiếm khuyết.

13. MEXC chỉ được sử dụng như một trang giao dịch. MEXC chỉ với tư cách là tiền ảo của bạn, chẳng hạn như COINS và thông tin về tiền ảo khác, tìm kiếm đối tượng giao dịch, tiền ảo như COINS và các trang web thương mại và thương mại tiền ảo khác, nhưng MEXC không thể kiểm soát việc trao đổi liên quan đến chất lượng của tiền ảo và tiền ảo tiền tệ như COINS, an toàn hoặc hợp pháp, tính xác thực hoặc độ chính xác của thông tin giao dịch và các bên phải đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận giao dịch. Theo quyết định của riêng mình, bạn nên xác định tính xác thực, tính hợp pháp và hợp lệ của các tài sản kỹ thuật số và / hoặc thông tin có liên quan và chịu mọi trách nhiệm pháp lý và tổn thất phát sinh từ đó bằng chi phí của riêng bạn. Trừ khi được yêu cầu rõ ràng bởi luật và quy định, MEXC sẽ không có nghĩa vụ tiến hành xem xét trước tất cả dữ liệu của Khách hàng, thông tin tài sản kỹ thuật số, hoạt động giao dịch và các vấn đề khác liên quan đến giao dịch, ngoại trừ các trường hợp sau: MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể là các hành vi bất hợp pháp chính hoặc mặc định của người dùng cụ thể hoặc các giao dịch cụ thể; hoặc MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng hành động của người dùng trong MEXC bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không đúng.

14. MEXC hoặc bên thứ ba được MEXC ủy quyền, hoặc bên thứ ba được bạn và MEXC ủy quyền chung, sẽ có quyền chấp nhận các tranh chấp của bạn với những người dùng khác phát sinh từ các giao dịch dựa trên thẩm quyền không thể thu hồi của bạn và sẽ có quyền đơn phương phán đoán các sự việc liên quan đến tranh chấp cũng như các quy tắc áp dụng để đưa ra quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh trạng thái giao dịch của các lệnh có liên quan, hướng dẫn bên thứ ba hoặc nhân viên CSKH thanh toán toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán có tranh chấp cho Bên đó hoặc các Bên. Bạn buộc phải tuân theo quyết định cuối cùng. Nếu bạn không thực hiện và xử lý quyết định trong khoảng thời gian quy định, MEXC sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) trực tiếp hoàn thành khoản thanh toán bằng cách sử dụng số tiền trong tài khoản của bạn hiện đang mở tại MEXC hoặc khoản tiền nạp mà bạn đã trả cho MEXC hoặc các đại lý thay mặt bạn.

Bạn nên bù đắp đúng thời hạn số tiền ký quỹ và bù đắp các khoản lỗ của MEXC và các chi nhánh của nó, nếu không MEXC và các chi nhánh có quyền khấu trừ trực tiếp các quyền và lợi ích của bạn theo các hợp đồng khác và có quyền tiếp tục thu hồi. Bạn hiểu và chấp nhận rằng MEXC hay bất kỳ bên thứ ba nào được MEXC ủy quyền, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được bạn và MEXC đồng ý, sẽ không phải là cơ quan tư pháp và bằng chứng sẽ chỉ được xác thực với tư cách của những người bình thường. MEXC hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được MEXC ủy quyền, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được bạn và MEXC đồng ý, chỉ dựa trên thẩm quyền không thể hủy ngang của bạn để giải quyết Tranh chấp và không thể đảm bảo rằng kết quả giải quyết tranh chấp phù hợp với mong đợi của bạn , và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc kết thúc giải quyết như vậy. Nếu bạn bị tổn thất do kết quả, bạn đồng ý yêu cầu bồi thường đối với người thụ hưởng.

15. Bạn hiểu và chấp nhận rằng MEXC không gây ra bởi bất kỳ tình huống nào sau đây mà bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng, mất dữ liệu hoặc những thiệt hại vô hình khác (cho dù MEXC đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó): MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng một người dùng cụ thể hoặc một giao dịch cụ thể có thể liên quan đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp hoặc hợp đồng; MEXC có cơ sở hợp lý để tin rằng hành động của người dùng trong MEXC bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không đúng; Các chi phí và tổn thất phát sinh khi mua hoặc có được bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch nào, v.v. thông qua dịch vụ MEXC; Bạn hiểu sai về Dịch vụ MEXC; Và, bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến các dịch vụ MEXC mà không phải do MEXC gây ra.

16. Trong mọi trường hợp, MEXC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố hoặc chậm trễ nào trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào do bảo trì thiết bị thông thường, lỗi kết nối mạng, hỏng máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác, mất điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, bạo loạn, thiếu sản xuất hoặc nguyên liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, hành động của chính phủ, lệnh của cơ quan tư pháp hoặc hành chính, hoặc không có hành động của bên thứ ba.

Chấm dứt Thỏa thuận
17. Bạn đồng ý rằng MEXC sẽ có toàn quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước, đình chỉ, chấm dứt việc cung cấp một phần hoặc tất cả các dịch vụ MEXC cho bạn vì bất kỳ lý do gì, cũng như đình chỉ hoặc đóng băng vĩnh cửu (hủy bỏ) thẩm quyền tài khoản của bạn trên MEXC và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc làm đó, tuy nhiên, MEXC có quyền lưu giữ dữ liệu giao dịch, hồ sơ và thông tin khác liên quan đến tài khoản, cũng như việc áp dụng và sử dụng thông tin như vậy. Trong các trường hợp sau, MEXC có quyền trực tiếp chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách hủy tài khoản và có quyền đóng băng vĩnh cửu (hủy bỏ) quyền hạn tài khoản của bạn trên MEXC:

(a) Sau khi MEXC chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn bị nghi ngờ đăng ký lại với tư cách là người dùng MEXC, trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc nhân danh người khác;

(b) Địa chỉ E-mail bạn cung cấp không tồn tại hoặc không thể nhận E-mail và không có cách nào khác để liên hệ với bạn, hoặc MEXC thông báo thay đổi thông tin email của bạn bằng cách liên hệ khác, mà bạn vẫn chưa đổi thành email hợp lệ địa chỉ trong vòng ba ngày làm việc sau khi có thông báo từ MEXC;

(c) Nội dung chính của thông tin người dùng mà bạn cung cấp không đúng sự thật hoặc không chính xác hoặc không đầy đủ;

(d) Khi Thỏa thuận (bao gồm cả các quy tắc) thay đổi, bạn thông báo rõ ràng cho MEXC rằng bạn không sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận dịch vụ mới; và

(e) Khi chấm dứt các dịch vụ tài khoản của bạn hoặc đóng băng vĩnh cửu (hủy bỏ) tài khoản của bạn trên MEXC, MEXC sẽ không có nghĩa vụ giữ lại hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp cho bạn hoặc bên thứ ba bất kỳ thông tin bạn chưa đọc hoặc chưa gửi hoặc chuyển tiếp đến; và

18. Bạn đồng ý rằng:

(a) Sau khi chấm dứt quan hệ hợp đồng của bạn với MEXC, MEXC vẫn có các quyền sau: tiếp tục lưu thông tin người dùng và tất cả thông tin giao dịch của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ MEXC.

(b) Nếu bạn có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào hoặc vi phạm Thỏa thuận này trong thời gian sử dụng Dịch vụ, MEXC vẫn có thể yêu cầu bồi thường chống lại bạn theo Thỏa thuận này.

(c) Khi MEXC tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ cho bạn, MEXC sẽ xử lý dữ liệu giao dịch của bạn được ghi lại trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ theo các nguyên tắc sau. Bạn sẽ tự xử lý hoặc chịu mọi tranh chấp, tổn thất hoặc chi phí phát sinh và sẽ đảm bảo MEXC được miễn trừ mọi tổn thất hoặc bất kỳ chi phí nào.

(d) Trường hợp bạn đã ký kết hợp đồng mua bán với các thành viên khác trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ nhưng hợp đồng thực tế chưa được thực hiện, MEXC sẽ có quyền xóa thông tin liên quan của hợp đồng mua bán đó và giao dịch tài sản kỹ thuật số của chúng.

(e) Khi chấm dứt các dịch vụ tài khoản của bạn hoặc đóng băng vĩnh cửu (hủy bỏ) tài khoản của bạn trên MEXC, MEXC sẽ không có nghĩa vụ giữ lại hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp cho bạn hoặc bên thứ ba bất kỳ thông tin bạn chưa đọc hoặc chưa gửi hoặc chuyển tiếp đến; và

(f) Nếu bạn đã ký kết hợp đồng mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ và hợp đồng đó đã được thực hiện một phần, MEXC không được xóa giao dịch; với điều kiện là MEXC có thể thông báo cho đối tác của bạn về các trường hợp có liên quan tại thời điểm tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ.

quyền sở hữu trí tuệ
19. Tất cả các thành tựu trí tuệ có trong MEXC, bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng trang web, cơ sở dữ liệu, thiết kế trang web, văn bản và đồ họa, phần mềm, ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và bất kỳ sự kết hợp nào của các tệp nói trên và quyền sở hữu trí tuệ biên dịch phần mềm, mã nguồn liên quan và phần mềm (bao gồm các ứng dụng nhỏ và tập lệnh) sẽ thuộc sở hữu của MEXC. Bạn không được sao chép, sửa đổi, sao chép, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào ở trên cho mục đích thương mại.
20. Khi chấp nhận Thỏa thuận này, sẽ được coi là bạn, trên cơ sở tự nguyện của mình, đã chuyển giao và chuyển nhượng độc quyền và miễn phí cho MEXC tất cả bản quyền của bất kỳ dạng thông tin nào mà bạn xuất bản trên MEXC, bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền triển lãm, quyền biểu diễn, quyền chiếu, quyền phát sóng, quyền phổ biến mạng thông tin, quyền chụp ảnh, quyền chuyển thể, quyền dịch thuật, quyền biên soạn và các quyền có thể chuyển nhượng khác mà chủ sở hữu bản quyền được hưởng, và MEXC sẽ có quyền kiện về bất kỳ vi phạm nào đối với bản quyền đó và được bồi thường đầy đủ cho hành vi vi phạm đó. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bất kỳ nội dung nào do bạn xuất bản trên MEXC và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bất kể nội dung đó được tạo ra trước hay sau khi ký Thỏa thuận này.
21. Bạn không được sử dụng hoặc định đoạt bất hợp pháp các quyền sở hữu trí tuệ của MEXC hoặc bất kỳ người nào khác trong quá trình sử dụng các dịch vụ do MEXC cung cấp. Đối với bất kỳ thông tin nào bạn xuất bản trên MEXC, bạn không được xuất bản hoặc cho phép các trang web (hoặc phương tiện truyền thông) khác sử dụng thông tin đó theo bất kỳ cách nào.
22. Việc bạn đăng nhập vào MEXC hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do MEXC cung cấp sẽ không được coi là việc chúng tôi chuyển giao bất kỳ quyền tài sản trí tuệ nào cho bạn.
Luật áp dụng
23. Toàn bộ Thỏa thuận này là một hợp đồng được ký kết theo luật pháp của Cộng hòa Singapore, và các luật liên quan của Cộng hòa Singapore sẽ được áp dụng để thiết lập, giải thích, nội dung và thực thi; Bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ được thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích và thực thi theo luật pháp của Cộng hòa Singapore. Để tránh nghi ngờ, Điều khoản này sẽ được áp dụng rõ ràng đối với bất kỳ khiếu nại vi phạm nào chống lại chúng tôi. Tòa án hoặc diễn đàn có thẩm quyền cho bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào chống lại chúng tôi hoặc liên quan đến chúng tôi sẽ ở Cộng hòa Singapore. Bạn có quyền truy cập vô điều kiện vào quyền tài phán độc quyền trong các thủ tục tòa án và kháng cáo tại các tòa án của Cộng hòa Singapore. Bạn cũng đồng ý vô điều kiện rằng địa điểm hoặc tòa án có thẩm quyền cho bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ khiếu nại và thủ tục nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ chỉ có ở Cộng hòa Singapore. Nếu bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác của Trang web này phải tuân theo bất kỳ thỏa thuận đặc biệt nào về quyền tài phán, thỏa thuận đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Nguyên tắc của Diễn đàn Không Thuận tiện không áp dụng cho tòa án được lựa chọn theo Điều khoản Dịch vụ này.
II. Tìm hiểu khách hàng của bạn và chính sách chống rửa tiền
1. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các luật và quy định về khách hàng của bạn và chống rửa tiền, đồng thời sẽ không cố ý vi phạm các chính sách về khách hàng của bạn và chống rửa tiền. Trong phạm vi kiểm soát hợp lý của mình, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp và công nghệ cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ an toàn và bảo mật, để bảo vệ bạn khỏi tổn thất do rửa tiền ở mức độ lớn nhất có thể. Nội dung của các chính sách về khách hàng và chống rửa tiền là:

(a) Chúng tôi ban hành và cập nhật các chính sách về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML) để đáp ứng các tiêu chuẩn do luật và quy định có liên quan đặt ra;

(b) ban hành và cập nhật một số hướng dẫn và quy tắc liên quan đến hoạt động của Trang web này và nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ toàn bộ quy trình phù hợp với các hướng dẫn và quy tắc;

(c) Chúng tôi thiết kế và hoàn thành các quy trình giám sát nội bộ và kiểm soát giao dịch, chẳng hạn như quy trình xác thực danh tính nghiêm ngặt và hình thành một nhóm chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về chống rửa tiền;

(d) Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận dựa trên phòng ngừa rủi ro để thực hiện trách nhiệm giải trình và giám sát liên tục liên quan đến khách hàng;

(e) Xem xét và thường xuyên kiểm tra các giao dịch đã xảy ra; và

(f) Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền;

Xác nhận và kiểm tra thông tin nhận dạng

2. Theo các quy định khác nhau của các khu vực pháp lý khác nhau và các loại pháp nhân khác nhau, nội dung thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập có thể không nhất quán. Về nguyên tắc, thông tin sau sẽ được thu thập từ các cá nhân đã đăng ký:

(a) Thông tin cá nhân cơ bản: tên, địa chỉ (và địa chỉ thường trú, nếu khác), ngày sinh và quốc tịch, v.v. Xác thực phải dựa trên các tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền hoặc tương tự khác cấp, chẳng hạn như hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các tài liệu nhận dạng khác được yêu cầu và kích hoạt bởi các khu vực pháp lý khác nhau.

(b) Ảnh hợp lệ: Trước khi đăng ký, bạn phải cung cấp ảnh của bạn với giấy tờ tùy thân được chụp ở phía trước ngực;

(c) Thông tin liên hệ: số điện thoại/hoặc địa chỉ email hợp lệ.

3. Nếu bạn là công ty hoặc pháp nhân khác, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau để xác định người thụ hưởng cuối cùng của bạn hoặc tài khoản ủy thác.

(a) Giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký của công ty; bản sao các điều khoản liên kết và bản ghi nhớ của công ty;

(b) Các tài liệu xác nhận chi tiết về cấu trúc vốn chủ sở hữu và mô tả quyền sở hữu của công ty, xác nhận các nghị quyết của hội đồng quản trị của khách hàng được ủy quyền quyết định việc mở và thực hiện tài khoản trên trang web này;

(c) Các giấy tờ tùy thân của giám đốc công ty, cổ đông lớn và người ký tài khoản trên trang web này được yêu cầu cung cấp theo yêu cầu;

(d) Nếu địa chỉ kinh doanh chính của công ty khác với địa chỉ gửi thư của công ty, hãy cung cấp địa chỉ gửi thư. Nếu địa chỉ địa phương của công ty không phù hợp với địa chỉ kinh doanh chính, nó sẽ được coi là một khách hàng có rủi ro cao hơn và cần phải nộp các tài liệu bổ sung; và

(e) Theo các quy định khác nhau của các khu vực pháp lý khác nhau và các loại pháp nhân khác nhau, các chứng nhận và tài liệu khác do các bộ phận có thẩm quyền cấp theo yêu cầu của chúng tôi và các tài liệu mà chúng tôi cho là cần thiết.

4. Chúng tôi chỉ chấp nhận phiên bản tiếng Anh hoặc phiên bản tiếng Trung của thông tin nhận dạng, nếu không, vui lòng dịch thông tin nhận dạng của bạn sang phiên bản tiếng Anh và công chứng nó.

5. Các yêu cầu xác minh thông tin nhận dạng như sau:

(a) Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tất cả nội dung trang của tài liệu nhận dạng;

(b) Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân trên ngực của bạn;

(c) Bản sao của tài liệu hỗ trợ cần được kiểm tra so với chứng chỉ gốc. Tuy nhiên, nếu một người chứng nhận đáng tin cậy và phù hợp có thể chứng nhận rằng tài liệu trùng lặp là bản sao chính xác và đầy đủ của tài liệu gốc thì bản sao có thể chấp nhận được. Những người chứng nhận như vậy bao gồm đại sứ, ủy viên tư pháp, cảnh sát trưởng địa phương, v.v.; và

(d) Yêu cầu để xác định người thụ hưởng cuối cùng và kiểm soát tài khoản là xác định những cá nhân nào cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát khách hàng trực tiếp và / hoặc xác định rằng giao dịch đang diễn ra được thực hiện bởi những người khác. Nếu đó là một doanh nghiệp, danh tính của các cổ đông lớn (chẳng hạn như những người nắm giữ 10% quyền biểu quyết trở lên) cần được xác minh.

Giám sát các giao dịch

6. MEXC thiết lập và điều chỉnh giới hạn tối đa rút tiền giao dịch hàng ngày và tài sản kỹ thuật số theo thời gian dựa trên điều kiện bảo mật và giao dịch thực tế;

7. Nếu các giao dịch thường xuyên xảy ra ở một người dùng đã đăng ký hoặc có những trường hợp không hợp lý, MEXC có quyền đánh giá và quyết định xem chúng có đáng ngờ hay không;

8. Nếu MEXC xác định rằng giao dịch là đáng ngờ dựa trên nhận định của riêng mình, MEXC có thể thực hiện các biện pháp hạn chế như tạm dừng giao dịch, từ chối giao dịch và thậm chí đảo ngược giao dịch càng sớm càng tốt nếu có thể và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, nhưng sẽ không thông báo cho bạn ;

9. MEXC có quyền từ chối đơn đăng ký của những người dùng không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền hoặc những người có thể được coi là nhân vật chính trị và công chúng; chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt giao dịch bị nghi ngờ dựa trên các xem xét đánh giá và điều này không vi phạm bất kỳ thoả thuận nào của cả 2 bên. Tính đến thời điểm hiện tại, MEXC đã từ chối đơn đăng ký thương mại từ người dùng ở các quốc gia sau: Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Yemen, Zimbabwe, Myanmar, Lebanon, Libya, Bolivia, Ecuador, Bangladesh, Somalia , Iraq, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Kyrgyzstan, Burundi, Afghanistan, Macedonia, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Trinidad và Tobago, Venezuela, Serbia, Crimea, Trung Quốc đại lục, Singapore, Indonesia, Hoa Kỳ, Italy và Canada.

3. Chính sách quyền riêng tư
Sử dụng thông tin

1. MEXC sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như sau theo Thỏa thuận này:

(a) Thông tin đăng ký cá nhân được cung cấp cho MEXC và các chi nhánh của nó khi bạn đăng ký hoặc kích hoạt tài khoản có thể đăng nhập vào nền tảng của chúng tôi (ngoại trừ thông tin đăng ký kinh doanh có liên quan như tên doanh nghiệp cần được công khai theo luật và quy định và thông tin về người điều hành thể nhân);

(b) Khi bạn sử dụng MEXC, MEXC sẽ ghi lại thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin về đặc điểm phần mềm và phần cứng Và các bản ghi web và dữ liệu khác mà bạn cần; và

(c) Dữ liệu cá nhân của người dùng thu được bởi MEXC thông qua các phương tiện hợp pháp từ các đối tác kinh doanh.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân đó, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thông báo cho Chuyên gia bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi bằng văn bản bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về việc chọn không tham gia, hãy xem "Rút lại sự đồng ý, xóa, yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi". Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

2. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

Bạn sẽ trực tiếp cung cấp cho chúng tôi hầu hết các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Trong các tình huống sau, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin của bạn:

(A) Khi bạn đăng ký trực tuyến, đăng nhập hoặc truy cập MEXC, hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ MEXC nào;

(B) Khi bạn tự nguyện hoàn thành bất kỳ cuộc khảo sát người dùng nào hoặc cung cấp phản hồi cho chúng tôi, thông qua email hoặc bất kỳ kênh nào khác;

(C) Khi bạn sử dụng hoặc duyệt trang web hoặc ứng dụng khách của chúng tôi, thông qua cookie của trình duyệt hoặc phần mềm của bạn;

(D) Các tình huống tự thu thập thông tin khác được đề cập trong thỏa thuận này.

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin từ các kênh công khai hoặc các kênh của bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo và nghiên cứu thị trường của chúng tôi, bao gồm cả việc cập nhật hoặc bổ sung các thông tin đã thu thập khác về bạn.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

(a) Tuân thủ luật pháp và quy định

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi đều tuân theo luật và quy định, yêu cầu chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo một cách cụ thể. Ví dụ: MEXC phải xác định và xác minh những khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tuân thủ luật chống rửa tiền ở các khu vực pháp lý. Điều này bao gồm việc thu thập và lưu trữ ảnh ID của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ phải đóng tài khoản của bạn.

(b) Thực thi các điều khoản của thỏa thuận này

Chúng tôi tích cực theo dõi, điều tra, ngăn chặn và giảm thiểu mọi hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba, đồng thời ngăn chặn và kiểm tra các hành vi vi phạm thỏa thuận này. Ngoài ra, chúng tôi có thể cần tính phí dựa trên việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng tài khoản của bạn và giám sát chặt chẽ sự tương tác của bạn với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào thu thập được từ bạn cho những mục đích này.

(c) Phát hiện và ngăn ngừa gian lận và / hoặc thất thoát tiền

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để giúp phát hiện, ngăn chặn và giảm gian lận và lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời để bảo vệ bạn khỏi thiệt hại tài khoản hoặc mất vốn.

(d) Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ. Ví dụ: khi bạn muốn sử dụng dịch vụ OTC của nền tảng của chúng tôi, chúng tôi cần thông tin cụ thể như danh tính, thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của bạn. Nếu không có thông tin này, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi họ cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và / hoặc phòng chống gian lận.

(e) Cung cấp thông tin liên lạc dịch vụ

Chúng tôi gửi cho bạn thông tin liên quan đến quản lý hoặc tài khoản để cho bạn biết thông tin mới nhất về dịch vụ của chúng tôi, thông báo cho bạn về các vấn đề bảo mật liên quan hoặc cập nhật hoặc cung cấp thông tin khác liên quan đến giao dịch. Nếu không có những thông tin liên lạc này, bạn có thể không biết về những phát triển quan trọng liên quan đến tài khoản của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Bạn không thể chọn từ chối nhận các thông tin liên lạc quan trọng về dịch vụ, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản được gửi cho các mục đích pháp lý hoặc bảo mật.

(f) Cung cấp dịch vụ CSKH

Khi bạn liên hệ với chúng tôi để giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không xử lý thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn và đảm bảo rằng bạn sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

(g) Đảm bảo an ninh mạng và thông tin

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để cải thiện bảo mật, giám sát và xác minh danh tính cũng như quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi, chống lại spam hoặc phần mềm độc hại khác hoặc các rủi ro bảo mật, đồng thời tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo mật. Các mối đe dọa trên Internet luôn thay đổi và điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi phải có được thông tin kịp thời và chính xác về việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không xử lý thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể không đảm bảo an toàn cho các dịch vụ của mình

(h) Được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cách tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này để tùy chỉnh, đo lường và cải thiện nội dung và bố cục của các dịch vụ cũng như các trang web và ứng dụng của chúng tôi, cũng như để phát triển các dịch vụ mới. Nếu bạn không xử lý thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn tiếp tục tận hưởng các dịch vụ của chúng tôi.

(i) Nâng cao trải nghiệm của bạn

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và đáp ứng các yêu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập thông tin cá nhân nhất định được lưu trữ bởi các bên thứ ba. Nếu bạn không xử lý thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn tiếp tục tận hưởng một số hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi.

(j) Tạo điều kiện thúc đẩy việc mua lại, sáp nhập hoặc giao dịch công ty

Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ thông tin nào về tài khoản của bạn và việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong trường hợp mua lại, sáp nhập công ty hoặc các giao dịch khác của công ty. Nếu bạn không muốn xử lý thông tin cá nhân của mình cho những mục đích này, bạn có thể chọn đóng tài khoản của mình.

(k) Tham gia vào các hoạt động tiếp thị

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc(email hoặc tin nhắn văn bản) để thông báo cho bạn về các hoạt động của chúng tôi hoặc các hoạt động đối tác; cung cấp hoạt động marketing có mục tiêu; và cung cấp cho bạn các khuyến mại. Hoạt động marketing của chúng tôi sẽ dựa trên sở thích quảng cáo của bạn và được luật hiện hành cho phép. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin marketing, vui lòng gửi yêu cầu đến nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại dataprotect@mexc.com

(l) Cho bất kỳ mục đích nào khác

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào mà bạn đồng ý.

4. MEXC sẽ không cung cấp, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, trừ khi bạn đã được bạn cho phép trước, hoặc bên thứ ba và MEXC (bao gồm các chi nhánh của MEXC) riêng lẻ hoặc cùng cung cấp dịch vụ cho bạn Và sau khi kết thúc dịch vụ, nó sẽ bị cấm truy cập vào tất cả các tài liệu này mà nó đã có thể truy cập trước đó. MEXC cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phổ biến thông tin cá nhân của bạn bằng bất kỳ phương tiện nào. Nếu bất kỳ người dùng MEXC nào tham gia vào các hoạt động trên, sau khi bị phát hiện, MEXC có quyền chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận dịch vụ với người dùng đó.

5. Nếu bạn không phải là thể nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và dân sự thì bạn không có quyền sử dụng dịch vụ. Vì vậy, MEXC mong rằng bạn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.

Tiết lộ thông tin

6. Trong các trường hợp sau đây, MEXC sẽ tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo mong muốn cá nhân hoặc yêu cầu pháp lý của bạn:

(a) Tiết lộ cho bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn;

(b) Nếu bạn là người khiếu nại đủ điều kiện về sở hữu trí tuệ và đã nộp đơn khiếu nại, bạn nên tiết lộ cho bị đơn theo yêu cầu của bị đơn để cả hai bên có thể xử lý các tranh chấp về quyền có thể xảy ra;

(c) Tiết lộ cho bên thứ ba hoặc tổ chức hành chính hoặc tư pháp theo các quy định liên quan của pháp luật hoặc yêu cầu của tổ chức hành chính hoặc tư pháp;

(d) Nếu bạn vi phạm luật, quy định liên quan hoặc thỏa thuận này, bạn cần tiết lộ cho bên thứ ba;

(e) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bạn phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các bên thứ ba;

(f) Trong giao dịch được tạo trên MEXC, nếu bất kỳ bên nào trong giao dịch hoàn thành hoặc hoàn thành một phần nghĩa vụ giao dịch và yêu cầu công bố thông tin, MEXC có quyền quyết định cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết như thông tin liên hệ của đối tác để Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp; và

(g) Tiết lộ được MEXC cho là phù hợp theo luật, quy định hoặc chính sách trang web.

Lưu trữ và chuyển giao thông tin

7. Thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của MEXC và/hoặc các chi nhánh của MEXC. Thông tin và dữ liệu này có thể được gửi đến quốc gia, khu vực của bạn hoặc quốc gia nơi MEXC thu thập thông tin và dữ liệu ở nước ngoài và nước ngoài Để được truy cập, lưu trữ và hiển thị. Để chuyển thông tin cá nhân của người dùng EU và/hoặc người dùng ở EU, vui lòng xem "Điều khoản bổ sung Chỉ dành cho người dùng EU".

Sử dụng Cookie

8. Trong trường hợp bạn không từ chối chấp nhận cookie, MEXC sẽ đặt hoặc truy cập cookie trên máy tính của bạn để bạn có thể đăng nhập hoặc sử dụng Dịch vụ dựa trên cookie. MEXC sử dụng cookie để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ được cung cấp và cá nhân hóa hơn, bao gồm các dịch vụ quảng cáo. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận cookie. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối chấp nhận cookie, bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng Dịch vụ dựa trên cookie. Thông tin thu được thông qua cookie do MEXC thiết lập sẽ áp dụng cho các Điều khoản này.

Bảo mật thông tin

9. Tài khoản của bạn có các chức năng bảo vệ và bảo mật, vui lòng bảo quản thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn đúng cách. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật như sao lưu vào các máy chủ khác và mã hóa mật khẩu người dùng để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, bị lạm dụng và thay đổi. Mặc dù đã có các biện pháp bảo mật nói trên, xin lưu ý không có "Biện pháp bảo mật hoàn hảo" trên mạng thông tin. Khi sử dụng dịch vụ này cho các giao dịch trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc địa chỉ bưu điện cho đối tác hoặc đối tác tiềm năng. Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách hợp lý và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết. Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lộ, đặc biệt là tài khoản và mật khẩu, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận CSKH để MEXC có biện pháp xử lý tương ứng.

10. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và/hoặc các luật hiện hành khác. Nói cách khác, khi chúng tôi xác định hợp lý các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ hủy hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn: (i) việc lưu giữ thông tin cá nhân đó không còn đáp ứng mục đích mà thông tin cá nhân được thu thập; Luật pháp hoặc doanh nghiệp cần thiết; (iii) Không có quyền và lợi ích hợp pháp nào khác để lưu giữ thêm những dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngừng sử dụng dịch vụ này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ được yêu cầu bởi Chính sách quyền riêng tư này và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các luật hiện hành khác.

Huỷ lại sự đồng ý, xóa, yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

11. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi bằng cách gửi email đến nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi dataprotect@mexc.com.

12. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ cho bạn nữa và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi.

13. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hiện do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp đầy đủ thông tin để xác định danh tính của bạn và bản chất yêu cầu của bạn để có thể xử lý yêu cầu của bạn. Vì vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email đến nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi dataprotect@mexc.com.

14. Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi chọn tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính bằng văn bản về khoản phí mà chúng tôi sẽ tính. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần trả lời hoặc xử lý yêu cầu của bạn trừ khi bạn đồng ý trả phí.

15. Chúng tôi có quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật hiện hành khác, các luật này yêu cầu và / hoặc cho phép chúng tôi từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp cụ thể.

Xóa tài khoản:

16. Bạn có thể xóa tài khoản MEXC của mình bất kỳ lúc nào, hậu quả của việc xóa tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

Bạn sẽ mất tất cả các tài sản kỹ thuật số và dữ liệu có trong tài khoản này.

Bạn sẽ không thể khôi phục thông tin cá nhân, hồ sơ giao dịch, dữ liệu kinh doanh và thông tin lịch sử trong tài khoản.

Bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào các dịch vụ của MEXC.

Quan trọng: Bạn không thể khôi phục tài khoản sau khi bị xóa. Để bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn về những rủi ro sau khi bạn chọn nút Xóa tài khoản.

17. Việc xóa tài khoản của bạn không có nghĩa là tất cả các hoạt động tài khoản và trách nhiệm của bạn trước khi xóa tài khoản đều được miễn trừ hoặc giảm bớt. Tuy nhiên, tất cả hồ sơ và thông tin liên quan đến tài khoản của bạn sẽ bị xóa, với điều kiện là chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định về tài khoản của bạn theo yêu cầu của luật và quy định hiện hành.

Điều khoản bổ sung chỉ dành cho người dùng EU

18. Các quy định trong phần này chỉ áp dụng nếu bạn là người dùng EU. Các điều khoản này được ưu tiên hơn bất kỳ điều khoản nào không nhất quán trong phần còn lại của chính sách bảo mật này.

19. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đáp ứng các biện pháp bảo vệ thích hợp theo yêu cầu của GDPR. Ví dụ: chúng tôi sẽ áp dụng các điều khoản hợp đồng thích hợp để đảm bảo rằng những người nhận chuyển giao đó bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo tất cả các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

20. Bạn có quyền thực hiện các quyền sau theo GDPR:

a) Có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn và chỉnh sửa thông tin không chính xác và phản đối việc thu thập thông tin cá nhân theo các điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Xóa thông tin được thu thập chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn, hoặc việc lưu giữ thông tin cá nhân đó không còn đáp ứng mục đích thu thập thông tin cá nhân;

c) Hạn chế quyền thu thập dữ liệu khi dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập ban đầu;

d) Quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân theo định dạng có cấu trúc, chung chung và có thể đọc được bằng máy;

e) Miễn là việc thu thập thông tin người dùng chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào mà không có bất kỳ thiệt hại nào.