Market Maker
Tài trợ
Tổ chức
API
Cuộc thi giao dịch
Xem thêm

Đăng ký Market Maker

Tăng API

Hỗ trợ các giao dịch tần suất cao

Hỗ trợ độc quyền API

Luôn có mặt 24/7 để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho bạn

Tăng giới hạn rút

Giao dịch đa nền tảng ứng dụng, nhận lợi nhuận gấp đôi

Cho vay không lãi suất

Tăng hiệu suất sử dụng vốn, nhận gấp đôi lợi nhuận

Giao diện đặc biệt

Tiến hành cải tiến giao diện api v3, đẩy nhanh tốc độ giao dịch

Phúc lợi VIP

Tận hưởng Phúc lợi khách hàng VIP

Điều kiện trở thành Spot market maker

Cấp

P1

Điều kiện đăng ký (Cả hai điều kiện phải được đáp ứng cùng một lúc)

1. Khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua ≥ 2000BTC hoặc Maker âm

2. Yêu cầu vị thế Spot MEXC lớn hơn 200.000 U

Cấp

P2

Điều kiện đăng ký(đáp ứng một trong các điều kiện)

1. 1000BTC≤ khối lượng giao dịch trong 30 ngày gần đây < 2000BTC

2. Tài khoản Spot MEXC hơn 200.000 U

3. Các nền tảng khác maker 0 makert maker

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với trợ lý VIP của bạn hoặc gửi email đến mmservice@mexc.com