《Thông báo rủi ro MEXC》

Người dùng MEXC thân mến,

Để bảo vệ lợi ích của bạn, MEXC xin nhắc bạn rằng thị trường tiền điện tử có rủi ro rất lớn. Vui lòng tìm hiểu và đánh giá rủi ro giao dịch cũng như đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn một cách cẩn thận trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào.
Những điều cần lưu ý khi giao dịch tài sản tiền điện tử trên nền tảng MEXC
(1) Các dịch vụ như Spot, OTC, Futures, PoS Pool, bỏ phiếu để niêm yết, v.v. trên nền tảng MEXC chỉ dành cho người dùng MEXC hợp lệ (Sau đây gọi là "Người dùng") đã hoàn thành KYC.
(2) Người dùng nên hoàn thành KYC, bổ sung và điền vào tất cả các chi tiết về phần cá nhân.
(3) Người dùng nên bảo vệ tài khoản và mật khẩu của mình đúng cách. Không ủy thác tài khoản của bạn cho người khác hoặc chia sẻ tài khoản và mật khẩu của bạn với bất kỳ ai. Nếu không, mọi tổn thất phát sinh sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm.
4. Người dùng nền tảng có thể phải đối mặt với rủi ro chính sách, rủi ro tuân thủ, rủi ro lợi nhuận, rủi ro giao dịch và rủi ro bất khả kháng trong quá trình giao dịch tài sản kỹ thuật số được mã hóa trên nền tảng MEXC. Các rủi ro cụ thể như sau:

(a) Rủi ro về chính sách: Nếu quốc gia (các quốc gia trong thông báo này bao gồm đại lục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Cộng hòa Singapore và quốc gia nơi có người dùng nền tảng), các chính sách vĩ mô và luật pháp liên quan, các quy định và chính sách thay đổi, có thể sẽ Ảnh hưởng đến các giao dịch bình thường của tài sản kỹ thuật số được mã hóa, từ đó dẫn đến tổn thất cho người dùng nền tảng.

(b) Rủi ro tuân thủ: Người dùng MEXC có thể gặp tổn thất nếu giao dịch tiền điện tử của người dùng vi phạm luật hoặc quy định quốc gia.

(c) Rủi ro về lợi nhuận đầu tư: Thị trường tiền điện tử là có tính duy nhất. Thị trường không bao giờ đóng cửa với giá tiền điện tử dao động rất lớn. Người dùng sẽ chịu rủi ro về lợi nhuận giao dịch tiêu cực và lợi nhuận tài chính.

(d) Rủi ro giao dịch: Việc chuyển tiền thành công giữa những người dùng cần có sự đồng ý của cả hai bên. MEXC không cam kết hoặc đảm bảo bất kỳ chuyển khoản thành công nào.

(e) Rủi ro bất khả kháng: Khi xảy ra thiên tai, chiến tranh, đình công, tấn công mạng và các tình huống khó lường, khó tránh khỏi khác mà không thể khắc phục được, MEXC có thể không hoạt động bình thường và có thể dẫn đến thiệt hại cho người dùng. Đối với tổn thất của người dùng do nguyên nhân bất khả kháng, MEXC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm dân sự nào.

(f) Rủi ro hủy niêm yết: Khi bên dự án tiền điện tử phải đối mặt với việc phá sản, thanh lý và giải thể hoặc vi phạm luật pháp và quy định quốc gia hoặc theo yêu cầu của bên dự án, MEXC sẽ hủy niêm yết tiền điện tử, điều này có thể gây tổn thất cho người dùng.

(g) Rủi ro kỹ thuật: Mặc dù khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật là rất thấp trong quá trình giao dịch tiền điện tử, nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó. Nếu xảy ra, quyền lợi của người dùng có thể bị ảnh hưởng.

(h) Rủi ro hoạt động: Người dùng có thể gặp rủi ro do hoạt động sai, chẳng hạn như chuyển nhầm tài khoản, vi phạm quy chế hoạt động, v.v.

(i) Rủi ro đóng băng tài khoản: Tài khoản của người dùng có thể bị đóng băng hoặc buộc tịch thu bởi các tổ chức tư pháp trong trường hợp không trả được nợ hoặc bị cáo buộc phạm tội.

Thông báo về các hành vi bị cấm liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số được mã hóa trên nền tảng MEXC
1. Nghiêm cấm các hành động như rửa tiền, giao dịch giả mạo, huy động vốn bất hợp pháp và vỡ nợ. Việc sử dụng danh tính của người khác để đăng ký bị cấm và mọi hành vi cố ý che giấu hoặc gian lận trong KYC đều không được phép. Nếu không, MEXC có quyền đóng băng, chấm dứt tài khoản của người dùng có các thuộc tính về hành vi sai trái đã nêu ở trên hoặc ẩn hoặc xóa tiền điện tử của bên dự án.
2. Tuyên bố rủi ro này không phản ánh bức tranh toàn cảnh của thị trường tiền điện tử. Có nhiều rủi ro khác và các yếu tố mất tiền không được liệt kê. Vì vậy, bạn nên đọc và hiểu đầy đủ các quy tắc giao dịch liên quan, khuyến mãi và các thỏa thuận liên quan, cũng như báo cáo rủi ro này, đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đánh giá rủi ro và thu xếp tài chính đầy đủ trước khi tham gia vào giao dịch tiền điện tử, để tránh những tổn thất không thể chịu nổi.
3.Rủi ro khi giao dịch trên MEXC sẽ do người dùng tự chịu. MEXC chưa bao giờ hứa dưới bất kỳ hình thức nào rằng người dùng giao dịch trên MEXC sẽ không gặp bất kỳ tổn thất nào.
Thoả thuận người dùng
Với tư cách là người dùng MEXC, chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm luật và quy định quốc gia / khu vực của CHNDTH, Cộng hòa Singapore và các quốc gia mà người dùng đến (Nơi cư trú đã đăng ký). Trong trường hợp người dùng vi phạm luật và quy định, hoặc hành vi của người dùng sẽ kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro MEXC (bao gồm nhưng không giới hạn ở đăng nhập bất thường, số tiền giao dịch sai, mua nhiều nhưng bán thấp, rút ​​tiền Fiat số lượng lớn và các giao dịch bất thường khác), chúng tôi đồng ý rằng MEXC có quyền đóng băng hoặc chấm dứt tài khoản và truy cứu trách nhiệm pháp lý của người dùng. Mọi tổn thất phát sinh và trách nhiệm pháp lý do người dùng tự chịu.

Nhắc nhở: Nếu bạn nhấp vào để đồng ý với tuyên bố rủi ro này, điều đó sẽ được coi là bạn hiểu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro giao dịch tiền điện tử và tổn thất tiềm năng. MEXC không có nghĩa vụ hoàn trả tiền gốc và lãi tiền điện tử của người dùng hoặc chịu các trách nhiệm khác.