Các bài viết trong mục này

Câu hỏi thường gặp trong sự kiện Kickstarter

1. Sự kiện Kickstarter?

Sự kiện Kickstarter là một hoạt động được bắt đầu trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, nơi người dùng có thể bỏ phiếu để hỗ trợ dự án yêu thích trên MEXC, sau đó sẽ phát token cho tất cả người dùng bỏ phiếu thành công. Sự kiện này được thiết kế để xác định các dự án chất lượng cao, đồng thời mang lại lợi ích airdrop cho người dùng MEXC.

 

2. Cách thức tham gia:

Bước 1: Điều kiện tham gia:

Nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong 30 ngày liên tiếp cho đến ngày trước ngày đăng ký.

Nếu số MX của bạn được chụp nhanh vào bất kỳ ngày nào trong vòng 30 ngày liên tiếp thấp hơn 1,000 MX, thì bạn có thể mất tư cách tham gia sự kiện Kickstarter.

 

Bước 2: Cam kết token MX

Nếu đủ điều kiện tham gia sự kiện, bạn có thể cam kết token MX trong khoảng thời gian cam kết. Các cam kết thành công sẽ chỉ được sử dụng để tính phần thưởng và MX của bạn sẽ không bị đóng băng.

 

Bước 3: Phân bổ phần thưởng

Sau thời gian cam kết, hệ thống sẽ tính thưởng cho từng người tham gia.

Bạn có thể tính toán số tiền cam kết hợp lệ của mình theo hệ số cam kết tương ứng với cấp độ bạn hiện tại. Số lượng bạn cam kết càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.

* Phần thưởng ước tính = Số tiền cam kết hợp lệ của người dùng hiện tại / Số tiền cam kết hợp lệ của tất cả người dùng * Tổng giải thưởng.

* Số tiền cam kết hợp lệ = Số tiền cam kết * Hệ số cam kết

 

Bước 4: Phân phối phần thưởng

Phần thưởng sẽ được phân phối vào ví Spot của bạn theo quy tắc.


3. Làm cách nào để tính số lượng MX nắm giữ trung bình hàng ngày?

Số lượng MX tối thiểu được tính trong phép tính là lượng MX được chụp nhanh trong 30 ngày liên tiếp.

(1) Chụp nhanh số lượng token MX tối thiểu hàng ngày trong ví spot của bạn: ba lần chụp nhanh ngẫu nhiên mỗi ngày)

Ví dụ:

Số lượng MX chụp nhanh ba lần trong ngày là 100 MX, 200 MX, 300 MX - Số lượng tối thiểu trong ngày khi chụp nhanh là 100 MX.

(2) Thời điểm kết thúc chụp ảnh nhanh là một ngày trước thời điểm bắt đầu hoạt động; Số liệu thống kê được thu thập dựa trên múi giờ UTC+8.

(3) Số lượng MX nắm giữ tối thiểu trong 30 ngày liên tiếp = Số lượng MX tối thiểu hàng ngày được chụp nhanh trong 30 ngày liên tiếp;

Ví dụ:

Giả sử số lượng MX tối thiểu hàng ngày của bạn được chụp nhanh trong 5 ngày là 50, 500, 100, 200, 300, số lượng MX nắm giữ tối thiểu của bạn trong 30 ngày liên tiếp sẽ là 50.

 

4. Làm cách nào để tính số lượng MX mà tôi có thể cam kết?

Số lượng tối thiểu và tối đa bạn có thể cam kết trong sự kiện Kickstarter lần lượt là 1,000 MX và 300,000 MX.

1. Nếu số lượng MX tối thiểu trong ví spot của bạn trong 30 ngày ít hơn 1,000 MX, số lượng MX bạn có thể cam kết sẽ bằng 0, điều đó có nghĩa là bạn không đủ điều kiện cho Kickstarter.

2. Nếu số lượng MX tối thiểu trong ví spot của bạn trong 30 ngày liên tiếp nằm trong khoảng từ 1,000 MX đến 500,000 MX, thì số MX bạn có thể cam kết sẽ là số lượng MX tối thiểu trong ví spot của bạn trong 30 ngày

3. Nếu số lượng MX tối thiểu trong ví Spot của bạn trong 30 ngày liên tiếp lớn hơn 500,000 MX, thì số MX bạn có thể cam kết là 500,000 MX.

 

5. MX cần phải thuộc ví nào để tham gia hoạt động?

Ví Spot. MX trong các ví khác sẽ không được chụp nhanh.

 

6. Làm cách nào để kiểm tra số tiền tôi đã cam kết trong sự kiện?

(1) Bạn có thể tìm số tiền MX đã cam kết và số tiền đã cam kết hợp lệ trên trang sự kiện;

(2) Bạn có thể tìm thấy lịch sử cam kết của mình trong Chi tiết sự kiện - Lịch sử cam kết

 

7. Làm cách nào để kiểm tra phần thưởng Kickstarter của tôi?

(1) Bạn có thể kiểm tra phần thưởng ước tính và phần thưởng thực tế trong trang sự kiện dựa trên token MX đã cam kết của mình.

(2) Để kiểm tra chi tiết phần thưởng thực tế bạn nhận được cho sự kiện này, bạn có thể xem tại Chi tiết sự kiện - Lịch sử phần thưởng.