Kickstarter
Bình chọn để niêm yết token và chia sẻ phần thưởng.

Hoạt động ''Kickstarter" là gì?

Sự kiện Kickstarter là một sự kiện trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, trong đó dự án bắt đầu bỏ phiếu cho việc ra mắt trên MEXC, sau đó phát miễn phí token của dự án cho tất cả người dùng bỏ phiếu thành công. Nếu các mục tiêu đã đặt không được đáp ứng, MEXC sẽ hủy niêm yết dự án và mở khóa token bỏ phiếu. Sự kiện này được thiết kế để thu hút nhiều dự án cao cấp hơn niêm yết trên MEXC và cung cấp airdrop miễn phí cho người dùng MEXC.