Kickstarter

Bình chọn để niêm yết token và chia sẻ phần thưởng.

Hoạt động ''Kickstarter" là gì?

“Kickstarter” là một sự kiện trước khi ra mắt của dự án, mục đích bỏ phiếu cho việc niêm yết và phân phối airdrop miễn phí cho tất cả người dùng tham gia bỏ phiếu dự án. Nếu việc bỏ phiếu không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, MEXC Global sẽ hủy niêm yết token dự án và mở khoá tất cả token đã bỏ phiếu. Sự kiện này được thiết kế để thu hút nhiều sản phẩm chất lượng hơn vào danh sách niêm yết và phát hành airdrop miễn phí đến với người dùng.