Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Spot/Các Loại Lệnh Spot Khác Nhau

Các Loại Lệnh Spot Khác Nhau

2023.08.21 MEXC
Chia sẻ

Trên MEXC, các lệnh Spot được chia thành ba chế độ: Lệnh Limit, Lệnh Market, Lệnh Stop-limit và lệnh OCO


1. Lệnh Limit


Với các lệnh Limit, người dùng có thể thiết lập giá đặt lệnh và các lệnh sẽ được thực hiện ở giá đặt lệnh cụ thể hoặc mức giá có lợi hơn.

Khi đặt lệnh Limit, nếu tồn tại lệnh hiện có trong sổ lệnh khớp với giá đặt lệnh mà người dùng thiết lập, lệnh limit sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Nếu không có lệnh nào được khớp, lệnh Limit sẽ vẫn còn trong sổ lệnh cho đến khi được khớp hoặc cho đến khi người dùng huỷ lệnh.

Lấy MX làm ví dụ:

Hãy tưởng tượng bạn hiện có 10 MX trong tài khoản của mình. Giá thị trường hiện tại cho 1 MX là 2.94 USDT và bạn dự định bán 10 MX với giá 3 USDT mỗi token.

Bên dưới biểu đồ K-line, trong mục "Spot", chọn [Limit]. Ở bên phải, hãy nhập giá bán (3 USDT) vào mục "Giá" và số lượng bán (10 MX) vào mục "Số lượng". Bạn sẽ nhận thấy lệnh này sẽ dẫn đến số tiền giao dịch cuối cùng là 30 USDT. Nhấp vào [Bán MX] để hoàn tất lệnh Limit bán token MX của bạn.

Nếu bạn dự định mua token MX, trong phần bên trái, bạn có thể nhập giá mua và số lượng mua vào mục "Giá" và "Số tiền". Sau đó, nhấp vào [Mua MX] và đợi lệnh Limit được thực hiện.


Do giá thị trường hiện tại của MX là 2.94 USDT và thị trường thiếu thanh khoản ở mức 3 USDT, nên có thể mất một thời gian để thực hiện lệnh Limit.

Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn quyết định không tiếp tục bán nữa, bạn có thể nhấp vào [Hủy] để kết thúc giao dịch. Trong khi chờ lệnh Limit được thực hiện, token MX của bạn sẽ bị khóa, điều này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch khác. Sau khi bạn nhấp vào [Hủy], token MX bị khóa sẽ được giải phóng để sử dụng trong các hoạt động giao dịch khác.


2. Lệnh Market


Lệnh Market cho phép người dùng nhanh chóng thực hiện các giao dịch ở mức giá thị trường hiện tại. Với lệnh Market, người dùng không cần thiết lập giá đặt lệnh, chỉ cần chỉ định số lượng.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi giá thị trường biến động mạnh, việc sử dụng lệnh Market có thể dẫn đến giá thực hiện cuối cùng khác với giá ban đầu được hiển thị cho người dùng. Ví dụ: Nếu giá hiện tại của MX là 2.94 USDT và bạn đặt lệnh Market với số tiền 294 USDT để mua 100 MX, giá có thể dao động giữa thời điểm bạn nhấp để mua và khi lệnh được thực hiện, dẫn đến số lượng MX thực tế nhận được không phải là 100.

Lấy MX làm ví dụ để minh họa cách đặt lệnh Market:

Hãy tưởng tượng bạn muốn bán 10 token MX với giá Market. Nhấp vào [Spot] và chọn [Market]. Trong phần bên phải, hãy nhập số lượng bán 10 MX ở mục số lượng, sau đó nhấn vào [Bán MX] để hoàn tất lệnh bán Market.

Nếu bạn muốn mua MX theo giá Market, ở bên trái, hãy nhập số lượng USDT vào mục "Số tiền" và nhấp vào [Mua MX] để hoàn tất lệnh mua Market.


Các lệnh Market thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch nhằm mục đích vào lệnh hoặc thoát lệnh nhanh chóng, vì các lệnh này có thể được thực hiện nhanh chóng theo giá thị trường.

3. Lệnh Stop-Limit


Với các lệnh Stop-limit, người dùng có thể đặt giá kích hoạt cùng với số tiền và số lượng mua/bán. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh Limit ở mức giá được chỉ định.

Như thông thường, lấy MX làm ví dụ:

Hãy tưởng tượng rằng giá Market hiện tại của MX là 2.94 USDT và bạn dự đoán rằng giá của MX sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua mức 3 USDT. Do đó, bạn dự định bán 10 token MX mà bạn sở hữu với giá 3.5 USDT.

Trong mục "Spot", chọn [Stop-limit]. Trong phần bên phải, hãy nhập giá kích hoạt (3 USDT) vào mục "Giá kích hoạt", giá bán (3.5 USDT) vào mục "Giá bán ra" và số lượng bán (10 MX) vào mục "Số lượng". Sau đó, nhấn vào [Bán MX] để hoàn tất đặt lệnh.


Trong khi chờ lệnh được thực hiện, MX sẽ bị đóng băng khiến chúng không khả dụng cho các hoạt động giao dịch khác. Bất cứ lúc nào trước khi lệnh được khớp, bạn có tùy chọn hủy lệnh bằng cách nhấn vào [Hủy].


Tương tự, nếu bạn dự đoán rằng giá của MX sẽ tiếp tục giảm, chẳng hạn như 2.8 USDT và điều này tạo cơ hội để bạn mua vào với giá thấp hơn, bạn có thể chọn sử dụng lệnh stop-limit phía bên trái. Đặt giá kích hoạt tương ứng cùng với giá mua và số lượng. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, lệnh sẽ được đưa vào sổ lệnh.
Nếu muốn biết thêm về lệnh Stop-limit, hãy tham khảo thêm Lệnh Stop Limit là gì?


4. Lệnh OCO


Lệnh OCO (One-Cancels-the-Other), còn được gọi là lệnh ủy thác chọn lọc, kết hợp lệnh Stop Limit và lệnh Limit thành một lệnh OCO duy nhất để đặt lệnh. Khi lệnh Stop Limit được kích hoạt hoặc khi lệnh Limit được khớp/khớp một phần, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Nếu một trong hai lệnh bị hủy thủ công, lệnh còn lại cũng đồng thời bị hủy.


Lệnh OCO nhằm mục đích đảm bảo thực hiện mua/bán với giá tốt hơn. Trong giao dịch Spot, nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược giao dịch này khi muốn đặt đồng thời cả lệnh Stop Limit và lệnh Limit.


Hiện tại lệnh OCO chỉ hỗ trợ giao dịch một số token như BTC, chúng tôi lấy BTC làm ví dụ:


Giá hiện tại BTC 43,400 USDT, bạn muốn mua khi giá BTC giảm xuống còn 41,000 USDT. Nhưng nếu BTC tiếp tục tăng và bạn cho rằng BTC vẫn sẽ tăng trên mức 45,000 USDT và bạn cũng hy vọng có thể mua vào ở mức 45,500 USDT.


Trên trang giao dịch BTC, tại mục Spot, nhấn vào dấu mũi tên bên cạnh lệnh [Stop-limit], sau đó chọn [OCO]. Tại [Giá Limit] điền 41000, [Giá kích hoạt] điền 45000, [Giá mua vào] vào điền 45500, sau đó nhập số lượng cần mua vào ô [Số lượng]. Nhấn [Mua vào BTC] để cài đặt lệnh.Bằng cách sử dụng chiến lược đặt lệnh OCO khi giao dịch Spot, nhà đầu tư có thể đặt đồng thời cả lệnh kích hoạt dừng lỗ và chốt lãi bằng giá giới hạn, mà không cần đặt hai lệnh riêng biệt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng giám sát, dẫn đến tăng hiệu quả giao dịch. Thông tin chi tiết vê lệnh OCO có thể tham khảo tại đây: Lệnh One-Cancels-the-Other (OCO) là gì?


5. Hướng dẫn kiểm tra lịch sử đặt lệnh


Để kiểm tra lịch sử đặt lệnh của bạn, hãy nhấp vào [Lệnh] ở góc trên cùng bên phải của website MEXC và chọn [Lệnh Spot]. Tại đây, bạn có thể truy cập lịch sử cho tất cả các lệnh Spot và giao dịch của mình.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.