Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Spot/Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit là gì?

2023.12.6 MEXC
Chia sẻ


Lệnh "Stop - Limit" là một loại lệnh đặt trước mà người dùng có thể đặt trước giá kích hoạt, giá mua vào/bán ra và khối lượng mua/bán. Khi giá giao dịch gần nhất đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh ở mức giá bán ra/mua vào.

Định nghĩa


Giá kích hoạt: Khi giá mới nhất đạt đến giá kích hoạt, lệnh đặt trước sẽ được thực hiện.
Giá mua vào/bán ra: Giá mà người dùng muốn mua/bán Crypto.
Số lượng: Số lượng mà người dùng muốn mua/bán Crypto.

Ví dụ:
Giá thị trường của BTC hiện thấp hơn 45,000 USDT. Một người dùng tin rằng mức giá 43,000 USDT là mức giá kháng cự quan trọng. Nếu giá thị trường phá vỡ mốc 45,000 USDT, sẽ có một xu hướng tăng giá. Do đó, người dùng có thể đặt giá kích hoạt ở 43,000 USDT và giá Limit ở 45,200 USDT. Chức năng này giúp người dùng không phải quan sát thị trường trong suốt 24 giờ.

Lưu ý: Nếu giá biến động lớn, lệnh kích hoạt có thể không khớp.

Làm thế nào để đặt lệnh Stop-Limit?


Đặt lệnh: Chọn lệnh [Stop-Limit], đặt giá kích hoạt, giá mua và số lượng mua. Sau đó, nhấn vào [Mua vào BTC].


Xem lại lệnh: Sau khi đặt lệnh, bạn có thể kiểm tra lịch sử lệnh trong phần [Lệnh hiện tại].


Hồ sơ lịch sử: Sau khi lệnh Stop-Limit khớp hoặc bị hủy, bạn có thể kiểm tra hồ sơ lịch sử tại [Lệnh]- [Lệnh Spot]- [Lịch sử đặt lệnh].Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.

Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.