MEXC Launchpad

Mua token mới với giá tốt nhất

Launchpad

Launchpad cung cấp cho người dùng cơ hội độc quyền với chi phí thấp để đầu tư sớm vào token của dự án.

Lịch sử hoạt động
GENE-- MX RoundĐã kết thúc
Các dự án đã ra mắt100,000,000 GENE
Thời gian bắt đầu2021-11-17 08:00:00
Thời gian giao dịch dự kiến--
CBX-- MX RoundĐã kết thúc
Các dự án đã ra mắt500,000,000 CBX
Thời gian bắt đầu2021-11-04 16:00:00
Thời gian giao dịch dự kiến--
Hãy theo dõi