Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Vadeli İşlem/Marjin ve PNL Hesaplaması

Marjin ve PNL Hesaplaması

2024.01.27 MEXC
Paylaş

MEXC, USDT-M vadeli işlemleri (doğrusal sözleşmeler) ve Coin-M vadeli işlemleri (ters sözleşmeler) olmak üzere iki tür vadeli işlem alım satım hizmeti sunmaktadır. Hesaplama ilkeleri benzer olsa da, bu vadeli işlem türleri arasında bazı farklılıklar mevcuttur. Aşağıdaki içerikte, spesifik örnekler ve açıklamalar ile bu farklılıklar gösterilmiştir. Lütfen dikkat: Aşağıdaki hesaplamalarda, marjin hesaplaması için açıklık ve sadelik sağlamak amacıyla aşırı karmaşık hesaplama mantığından kaçınılmıştır.

1. Marjin Nedir?


MEXC sürekli vadeli işlemlerde pozisyon açmak için belirli bir miktar marjin gereklidir. Marjin alım satım sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi büyük önem taşır:

1.1 Başlangıç Marjini


Pozisyon açmak için gereken minimum marjin miktarı. Ayrıca, başlangıç marjini oranı (pozisyon değeri / pozisyon marjini) kaldıraç çarpanınızı gösterir.

1.2 Sürdürme Marjini


Pozisyonu korumak için gerekli minimum marjin seviyesidir. Bu oranın altına düşülmesi likidasyonu veya kısmi likidasyonu tetikler.

1.3 Açılış Maliyeti


Başlangıç marjini ve olası işlem ücretleri dahil olmak üzere pozisyon açmak için kilitlenmesi gereken toplam varlık miktarıdır.

2. Marjin Hesaplaması


Sürekli vadeli işlemlerde marjin, pozisyon açmak için gereken emir maliyetini ifade eder. Fiili işlem ücreti veya komisyon nihai olarak emrin (türünün) gerçekleştirilme şekline göre belirlenir. (Piyasa yapıcı, likidite sağlayıcı, piyasa alıcı ise likidite tüketicidir.)

2.1 USDT-M Vadeli İşlemleri


Marjin Miktarı = Ortalama Açılış Fiyatı x Açılış Miktarı x Vadeli İşlem Büyüklüğü / Kaldıraç Çarpanı

2.2 Coin-M Vadeli İşlemleri


Marjin Miktarı = Açılış Miktarı x Vadeli İşlem Büyüklüğü / (Kaldıraç Çarpanı x Ortalama Açılış Fiyatı)

2.3 Hesaplama Örneği


 • USDT-M Vadeli İşlemleri:

200x kaldıraç kullandığınızı ve 50.000 USDT/BTC fiyattan 10.000 BTC/USDT birimlik bir limit emri verdiğinizi ve vadeli işlem büyüklüğünün birim başına 0,0001 BTC olduğunu varsayalım:

Marjin miktarınız = (10.000 birim x 0,0001 BTC/birim x 50.000 USDT/BTC) / 200x kaldıraç = 250 USDT olacaktır.

 • Coin-M Vadeli İşlemleri:

125x kaldıraç kullandığınızı ve 50.000 USD/BTC fiyattan 100 BTC/USD birimlik bir limit emri verdiğinizi ve vadeli işlem büyüklüğünün birim başına 100 USD olduğunu varsayalım:

Marjin miktarınız = 100 birim x 100 USD / (50.000 USD/BTC x 125x kaldıraç) = 0,0016 BTC olacaktır.

3. PNL Hesaplaması


Kâr ve zararınız (PNL), işlem ücretleri, fonlama ücretleri (gelir veya gider) ve pozisyonların kapatılmasından kaynaklanan PNL olmak üzere üç unsurdan etkilenir.

3.1 İşlem Ücretleri


 • Likidite tüketici veya piyasa alıcı olarak, Pozisyon Değeri x Piyasa Alıcı İşlem Ücreti Oranı şeklinde hesaplanan bir işlem ücreti ödemeniz gerekir.

 • Likidite sağlayıcı veya piyasa yapıcı olarak, Pozisyon Değeri x Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti Oranı şeklinde hesaplanan bir işlem ücreti ödemeniz gerekir.

3.2 Fonlama Ücreti


 • Fonlama oranına (pozitif veya negatif) ve pozisyonunuzun yönüne (long veya short) bağlı olarak, fonlama ücreti alırsınız veya fonlama ücreti ödersiniz.

 • Fonlama Ücreti = Fonlama Oranı x Pozisyon Değeri.

 • Pozisyon Değeri = Pozisyon Miktarı (Token) x Adil Fiyat.

3.3 PNL Hesaplaması


3.3.1 Kapanış PNL Değeri


 • USDT-M Vadeli İşlemleri:

Long Pozisyonlar için: (Kapanış Fiyatı - Ortalama Açılış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

Short Pozisyonlar için: (Ortalama Açılış Fiyatı - Kapanış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

 • Coin-M Vadeli İşlemleri:

Long Pozisyonlar için: (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Ortalama Kapanış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

Short Pozisyonlar için: (1 / Ortalama Kapanış Fiyatı - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

3.3.2 Gerçekleşmemiş PNL


 • USDT-M Vadeli İşlemleri:

Long Pozisyonlar için: (Adil Fiyat - Ortalama Açılış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

Short Pozisyonlar için: (Ortalama Açılış Fiyatı - Adil Fiyat) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

 • Coin-M Vadeli İşlemleri:

Long Pozisyonlar için: (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Adil Fiyat) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

Short Pozisyonlar için: (1 / Adil Fiyat - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) x Pozisyon Miktarı x Büyüklük

3.4 Hesaplama Örneği


USDT-M Vadeli İşlemler Örnek Olarak Kullanılmıştır:

Piyasa alıcı olarak BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde 50.000 USDT/BTC fiyattan 10.000 birimlik bir long pozisyon açtığınızı varsayalım:

 • Piyasa Alıcı İşlem Ücreti Oranı = %0,02, Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti Oranı = %0,00, Fonlama Oranı = -%0,025 ve mevcut piyasa fiyatı = 50.000 USDT/BTC olduğunda, aşağıdaki şekilde hesaplanan bir işlem ücreti ödemeniz gerekecektir:

50.000 USDT/BTC x 10.000 birim x 0,0001 BTC/birim x %0,05 = 10 USDT

 • Fonlama oranı negatif olduğunda, aşağıdaki şekilde hesaplanan bir fonlama ücreti alırsınız:

50.000 USDT/BTC x 10.000 birim x 0,0001 BTC/birim x (-%0,025) = -12,5 USDT (alınacak fonlama ücreti)

Piyasa yapıcı olarak 10.000 birimlik pozisyonunuzu 60.000 USDT/BTC fiyattan kapattığınızı varsayalım:

 • Kapanış PNL Değeri = (60.000 USDT/BTC - 50.000 USDT/BTC) x 10.000 birim x 0,0001 BTC/birim = 10.000 USDT

 • Kapanış İşlem Ücreti = 60.000 USDT/BTC x 10.000 birim x 0,0001 BTC/birim x %0,01 = 0 USDT

 • Dolayısıyla, bu senaryoda, toplam gerçekleşmiş PNL değeriniz aşağıdaki gibi hesaplanır:

= Kapanış PNL Değeri - Fonlama Ücreti - Piyasa Alıcı İşlem Ücreti - Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti

= 10.000 USDT - (-12,5 USDT) - 10 USDT - 0 USDT

= 10,002.5 USDT

3.5 Hatırlatma


 • Fonlama oranı belirlenirken, pozisyon değeri mevcut adil fiyata göre hesaplanır.

 • Hesaplama sonuçları yalnızca referans amaçlıdır ve özel durumlarda MEXC vadeli işlem ürünlerinin kuralları dikkate alınmalıdır.

 • Eğitim ve kılavuz içerikleri farklı işletim sistemleri için değişiklik gösterebilir. Doğru bilgi için lütfen kullandığınız işletim sistemine ait içeriğe göz atın.

4. Özet


MEXC sürekli vadeli işlemlerde, pozisyon açmak için belirli bir miktar marjin gereklidir. Başlangıç marjini, kaldıraç çarpanınızı yansıtır ve pozisyon açmak için gerekli minimum marjin miktarını gösterir. Sürdürme marjini, pozisyonu korumak için gerekli minimum marjin miktarıdır. Marjin bu değerin altına düştüğünde zorunlu likidasyona yol açar. Açılış maliyeti, başlangıç marjinini ve potansiyel işlem ücretlerini içerir. Emir maliyetinin hesaplanması farklı vadeli işlem türlerine ve fiyatlara göre değişir. PNL, işlem ücretleri, fonlama ücretleri ve kapanış PNL değerinden etkilenir. Likidite tüketiciler veya piyasa alıcılar, pozisyon değerinin piyasa alıcı işlem ücreti oranıyla çarpımına eşit işlem ücreti öderler. Likidite sağlayıcılar veya piyasa yapıcılar ise, pozisyon değerinin piyasa yapıcı işlem ücreti oranıyla çarpımına eşit işlem ücreti öderler. Son olarak, fonlama oranına ve pozisyon yönüne bağlı olarak, fonlama oranı ile pozisyon değerinin çarpımına eşit miktarda fonlama ücreti alır veya ödersiniz.

Sorumluluk Reddi: Materyaller, yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiye niteliğinde değildir. MEXC Akademi yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.


Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.