โบนัส 1,000USDT รอการตรวจพบ

ผู้ค้าที่เข้าร่วม:
เข้าร่วมกิจกรรมและรับโบนัสก้อนโต

ท่านได้รับ$0

สูงสุดถึง1,000
ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
UID: -- KYC: ไม่ได้รับการยืนยัน
0 USDT
โบนัสทั้งหมดที่ได้รับ

โบนัส futures

 • 【Futures โซเชียลมีเดีย】
 • กลุ่ม Futures Telegram:https://t.me/MEXCNA
 • Twitter:https://twitter.com/MEXCDerivatives
 • After joining the social media and completing the social media tasks, fill in the form (form link) to receive the bonus reward. You will not be eligible for the reward if you didn't do so. The reward will be issued to your futures account 3 working days after you submit the form.

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมของรางวัล:

 • a. รางวัลนี้สามารถใช้ได้กับการซื้อขายfutures เท่านั้นและไม่สามารถถอนได้โดยตรง กําไรทั้งหมดที่สะสมอันเป็นผลมาจากการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จสามารถถอนออกได้
 • b. รางวัลสามารถใช้เป็น margin และยังสามารถใช้เพื่อหักล้างค่าธรรมเนียมและการสูญเสียจากการทําธุรกรรมของท่าน
 • c. การถอนสินทรัพย์ใดๆ ก่อนการใช้รางวัลจะส่งผลให้มีการริบรางวัลของท่านโดยอัตโนมัติ
 • d. รางวัลของท่านมีอายุ 15 วัน รางวัลที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โปรดระวังความเสี่ยงในการชําระบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนี้
 • e. When new users deposit funds via on-chain deposits or by transferring their fiat deposits to the futures account, if the amount of a single deposit is greater than the requirement for the first deposit task and there is no withdrawal or transfer made to the futures account during the reward collection period, new users will receive rewards based on the different task levels.
 • (Note: Before clicking to claim the first deposit bonus, the amount in the futures account must meet the requirement of the first deposit amount, otherwise the claim may not be successful and cannot be reissued. The first deposit bonus can only be claimed once per UID.)
 • f. After new users complete their KYC and enter the event page, if the transaction volume of their first futures order meets the requirements of the first transaction task, the reward will be issued upon completion of the task. The reward can only be claimed once and cannot be claimed multiple times.
 • g. รางวัลสําหรับการแนะนําจะถูกเบิกจ่ายในวันหลังจากงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หากท่านไม่ได้รับรางวัลโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • h. รางวัลสําหรับที่เหลือจะเบิกจ่ายให้ท่านภายใน 20 นาทีหลังจากเสร็จสิ้นงาน
 • i. รางวัลแต่ละรางวัลสามารถแลกได้เพียงครั้งเดียวต่อผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น
 • h. ความพยายามใด ๆ ที่ทําเพื่อเก็งกำไรจากรรางวัลจะถือว่าเป็นการฉ้อโกง บัญชีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงจะถูกตรวจสอบและระงับเมื่อยืนยันกิจกรรมการฉ้อโกง
 • k. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ประกาศ:https://support.mexc.com/hc/en-001/articles/4404973379482

2. การยืนยันยอดคงเหลือรางวัลของท่าน

 • a. ยอดคงเหลือรางวัล: รางวัลของท่านจะถูกออกให้แก่บัญชีสัญญาของท่าน เปิดแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านและเลือก "สินทรัพย์" - > "futures" เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของท่าน
 • b. ประวัติการใช้งาน: เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการที่ www.mexc.com และเลือก "ตลาด futures " -> "คําสั่งซื้อของฉัน" -> "เงินทุนหมุนเวียน" ตัวเลขสีเขียวแสดงถึงมูลค่ารวมของรางวัลที่ได้รับ และตัวเลขสีแดงแสดงถึงมูลค่าของรางวัลที่ถูกใช้

3. การขอรับรางวัลโซเชียลมีเดียของท่าน

 • a. เมื่อท่านระบุข้อมูลโซเชียลมีเดียต่างๆเสร็จเรียยบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ MEXC โดยเลือกปุ่ม "ติดต่อเรา" ที่สอดคล้องกัน
 • b. ท่านจะต้องระบุบัญชี Twitter, บัญชีผู้ใช้ MEXC และบัญชีTelegramของท่านเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม หากท่านทำสําเร็จรางวัลจะถูกเบิกจ่ายเข้าบัญชีของท่าน