MX DeFi
Tận hưởng phần thưởng khai thác thanh khoản, lưu trữ và sử dụng bất cứ lúc nào, hoạt động linh hoạt
Lịch sử khai thác
Hãy theo dõi các dự án sắp tới

DeFi Staking

USDC Staking
USDC
1.25% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
stETH Staking
STETH
4.20% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
USDT Staking2
USDT
0.95% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
BTC Staking2
BTC
0.38% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
ETH Staking2
ETH
0.55% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
X2Y2 Staking
X2Y2
7.00%-12.00% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn
LOOKS Staking
LOOKS
9.00%-12.00% Lợi nhuận hàng năm ước tính
1ngàySố ngày stake tối thiểu
Số tiền stake: Không giới hạn