Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Spot/Hướng dẫn sử dụng tính năng TP/SL của lệnh Limit

Hướng dẫn sử dụng tính năng TP/SL của lệnh Limit

2024.02.20 MEXC
Chia sẻ


Lệnh Spot Limit trên MEXC là lệnh dùng để mua hoặc bán một số lượng tài sản nhất định ở một mức giá cụ thể hoặc mức giá tốt hơn. Khi đặt lệnh này, người dùng có thể đồng thời thiết lập dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) với mức giá kích hoạt tương ứng. Việc này giúp đảm bảo giao dịch được thực hiện khi đạt được lợi nhuận nhất định hoặc ngăn ngừa thua lỗ quá mức.

1. Định nghĩa TP/SL của lệnh Limit


Tính năng TP/SL của lệnh Limit liên quan đến việc đặt đồng thời giá TP và/hoặc giá SL khi đặt lệnh Limit (Tức là mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể). Hai mức giá này sẽ kích hoạt hệ thống giao dịch tự động thực hiện các lệnh cụ thể khi đạt đến mức giá đó.

2. Điều kiện để có hiệu lực


2.1 Lệnh Limit một chiều: Lệnh mua


 • Tính năng TP/SL của lệnh Limit chỉ được kích hoạt sau khi lệnh mua được khớp hoàn toàn.

 • Bạn có thể thiết lập đồng thời tính năng TP/SL khi đặt lệnh bán Limit.

 • Đối với tính năng TP/SL, chỉ một lệnh bán được kích hoạt và lệnh bán còn lại sẽ bị hủy.

2.2 Lệnh Limit một chiều: Lệnh bán


 • Tính năng TP/SL của lệnh Limit chỉ được kích hoạt sau khi lệnh bán được khớp hoàn toàn.

 • Bạn có thể thiết lập đồng thời tính năng TP/SL khi đặt lệnh mua Limit.

 • Đối với tính năng TP/SL, chỉ một lệnh mua được kích hoạt và lệnh mua còn lại sẽ bị hủy.

2.3 Ví dụ (Sử dụng token MX làm ví dụ)


Nếu giá hiện tại của MX là 2.75 USDT/MX và bạn muốn mua MX ở mức giá thấp hơn, bạn sẽ đặt giá mua cho lệnh Limit ở mức 2 USDT/MX cùng với số lượng MX muốn mua. Bên cạnh đó, nếu bạn dự đoán MX sẽ tăng lên 3.5 USDT/MX, bạn sẽ muốn chốt lợi nhuận ở mức giá này.(1). Đặt lệnh Limit


 • Đặt giá mua và số lượng mua mong muốn, ví dụ: Giá 2 USDT/MX và 100 MX.

 • Sau khi thiết lập xong, lệnh mua Limit sẽ chờ được kích hoạt.

(2). Sử dụng tính năng TP của lệnh Limit


Lúc này, bạn cần đặt giá TP:

 • Giá kích hoạt TP (Lệnh bán): Khi token MX có xu hướng tăng, giá (B) sẽ được kích hoạt. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá ở mức 3.5 USDT/MX.

(3). Sử dụng tính năng SL của lệnh Limit


 • Nếu bạn lo ngại MX có thể không tăng lên 3.5 USDT/MX và có thể có xu hướng giảm, bạn muốn dừng lỗ ở mức 1.5 USDT/MX.

Lúc này, bạn cần đặt giá SL:

 • Giá kích hoạt SL (Lệnh bán): Khi MX đang trong xu hướng giảm, giá (B1) sẽ được kích hoạt. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá ở mức 1.5 USDT/MX.

(4). Lãi/lỗ ước tính (Không bao gồm phí giao dịch)


 • Lãi ước tính:

= 3.5 USDT/MX * 100 - 2 USDT/MX * 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT

 • Lỗ ước tính:

= 2 USDT/MX * 100 - 1.5 USDT/MX * 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT

2.4 So sánh tính năng TP/SL của lệnh Limit và lệnh Stop Limit


(1). Phương thức giao dịch


 • Tính năng TP/SL của lệnh Limit bao gồm 2 hành vi giao dịch: Mua trước bán sau, hoặc bán trước mua sau.

 • Lệnh Stop Limit chỉ bao gồm một hành vi giao dịch: Mua hoặc bán.

(2). Khả năng ứng dụng


 • Tính năng TP/SL của lệnh Limit phù hợp với các hệ thống giao dịch phức tạp:

Ví dụ: Có thể thực hiện các chiến lược giao dịch như bán cao và mua thấp, tương tự như "bán khống" tiền mã hoá.

 • Lệnh Stop Limit phù hợp với hệ thống giao dịch tương đối đơn giản:

Ví dụ: Sử dụng tính năng này để thực hiện một lệnh mua hoặc bán phù hợp với sở thích giao dịch.

3. Hướng dẫn thao tác (Sử dụng token MX làm ví dụ)


3.1 Trang web MEXC


(1). Mở trang web MEXC.

(2). Truy cập trang giao dịch Spot.

(3). Cài đặt các tham số cho lệnh [Limit].


(4). Cài đặt tham số TP/SL.


3.2 Lưu ý


 • TP/SL được kích hoạt hiệu quả khi lệnh Limit tương ứng được khớp hoàn toàn. Nếu lệnh Limit chỉ được khớp một phần, TP/SL sẽ không được kích hoạt, ngay cả khi đạt đến mức giá kích hoạt đã đặt cho TP/SL.

 • Khi đặt lệnh Limit (Lệnh mua) và đặt TP/SL, hệ thống sẽ sử dụng khối lượng lệnh Limit đã được khớp hoàn toàn làm khối lượng đặt lệnh cho TP/SL.

 • Khi đặt lệnh Limit (Lệnh bán) và đặt TP/SL, hệ thống sẽ sử dụng khối lượng lệnh Limit đã được khớp hoàn toàn làm khối lượng đặt lệnh cho TP/SL.

 • Lý do khiến TP/SL có thể không có hiệu lực khi đạt đến mức giá quy định:

a. Số dư trong tài khoản của người dùng không đủ trong quá trình đặt lệnh TP/SL dẫn đến việc đặt lệnh không thành công.

b. Các lệnh TP/SL được tạo trước không đáp ứng được khối lượng lệnh tối thiểu của MEXC, dẫn đến việc đặt lệnh không thành công.

 • Hướng dẫn có thể khác nhau trên các hệ điều hành khác nhau. Vui lòng tham khảo hệ điều hành hiện tại của bạn để biết thêm thông tin.

4. Kết luận


TP/SL của lệnh Limit có thể hỗ trợ đạt được lợi nhuận và hạn chế thua lỗ cho cả lệnh mua và bán trong giao dịch Spot. Bạn có thể đặt mức giá xác định trước cho TP/SL. Trong quá trình giao dịch thực tế, khi lệnh Limit được khớp, giá TP/SL sẽ được kích hoạt dựa trên điều kiện thị trường.

Cảnh báo rủi ro: Ưu điểm của việc đặt SL/TP của lệnh Limit là có thể giúp người dùng kiểm soát rủi ro và tự động hóa giao dịch. Tuy nhiên, điểm bất lợi là khi thị trường biến động có thể khiến các lệnh có điều kiện không được thực hiện như mong đợi. Khi sử dụng tính năng này, vui lòng theo dõi chặt chẽ các biến động thị trường, đồng thời đảm bảo chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tìm hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.