Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Futures/Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Futures

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Futures

2024.01.26 MEXC
Chia sẻ

Nhằm giúp MEXCer thuận tiện hơn trong giao dịch Futures, MEXC đã xây dựng tính năng Máy tính Futures. Bạn có thể sử dụng để tính toán trong hoặc trước khi giao dịch, giúp bạn hiểu rõ các thông tin khác nhau cần thiết cho việc mở và đóng vị thế, hỗ trợ quản lý quỹ, kiểm soát rủi ro và giao dịch thận trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu các tính năng tương ứng và cách sử dụng Máy tính Futures.

1. Tổng quan
 • Máy tính Futures là một tính năng trên trang giao dịch Futures MEXC. Thông qua máy tính này, bạn có thể tự kiểm tra 6 mục sau: PNL, Tính toán mục tiêu, Giá thanh lý, Mở tối đa, Giá vào lệnh và Phí Funding.

 • Máy tính Futures được thiết kế dựa trên các công thức liên quan đến PNL Futures và phí Funding ước tính. Do đó, khi hiểu được các nguyên tắc tính toán, Máy tính Futures có thể giúp bạn nhanh chóng có được dữ liệu liên quan, tránh khỏi những rắc rối khi tính toán thủ công.

Lưu ý

Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Số liệu thực tế có thể khác nhau.

1.1 [PNL]


 • Nếu bạn muốn tính toán [PNL], tức là bạn muốn biết sẽ phải nhận/thanh toán bao nhiêu lãi hoặc lỗ nếu giá hợp lý Futures đạt đến một mức giá xác định.

 • Tại đây, bạn cần điền vào 5 thông tin khác nhau: [Long/Short], [Đòn bẩy], [Giá vào lệnh], [Giá đóng] và [Số lượng Futures].

1.2 [Tính toán mục tiêu]


 • Nếu chọn [Tính toán mục tiêu], bạn có thể kiểm tra mức giá mục tiêu cần đạt để có được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.

 • Tại đây, bạn sẽ cần điền vào 5 thông tin khác nhau: [Long/Short], [Đòn bẩy], [Giá vào lệnh], [Lợi nhuận] và [Số lượng Futures].

1.3 [Giá thanh lý]


 • Nếu chọn [Giá thanh lý], bạn có thể tính trước giá hợp lý tại thời điểm thanh lý là bao nhiêu

 • Tại đây, bạn sẽ cần điền vào 5 thông tin khác nhau: [Isolated/Cross], [Long/Short], [Đòn bẩy], [Giá vào lệnh], [Lợi nhuận] và [Số lượng Futures].

1.4 [Mở tối đa]


 • Nếu chọn [Mở tối đa], bạn có thể kiểm tra số lượng vị thế tối đa có thể mở với số tiền ký quỹ khả dụng hiện tại.

 • Tại đây, bạn sẽ cần điền vào 4 thông tin khác nhau: [Long/Short], [Đòn bẩy], [Giá vào lệnh] và [Ký quỹ khả dụng].

1.5 [Giá vào lệnh]


 • Nếu chọn [Giá vào lệnh], bạn có thể kiểm tra giá vào lệnh trung bình là bao nhiêu trong điều kiện hiện tại hoặc khi mở một vị thế mới.

 • Tại đây, bạn sẽ cần điền 2 thông tin khác nhau: [Giá vào lệnh] và [Số lượng Futures].

1.6 [Phí Funding]


 • Nếu chọn [Phí Funding], bạn sẽ kiểm tra được mức phí Funding là bao nhiêu trong điều kiện thị trường hiện tại, đồng thời biết được phí Funding được thanh toán bởi người dùng nắm giữ vị thế Long hay Short.

 • Tại đây, bạn sẽ cần điền vào 4 thông tin khác nhau: [Long/Short], [Giá hợp lý], [Số lượng vị thế] và [Tỷ lệ Funding].

2. Hướng dẫn sử dụng


2.1 Web MEXC


2.1.1 Chọn [Futures Vĩnh cửu] tại trang chủ MEXC2.1.2 Dựa vào hướng dẫn và tìm [Máy tính Futures] ở góc trên bên phải của giao diện giao dịch Futures2.1.3 Chọn lần lượt vào 6 mục thông tin, dựa vào nội dung [Tổng quan] của bài viết này: Nhập các thông tin tương ứng để tính toán 6 loại dữ liệu này2.2 App MEXC


2.2.1 Truy cập giao diện [Future] từ trang chủ App MEXC2.2.2 Dựa vào hướng dẫn và tìm [Máy tính Futures] ở góc trên bên phải của giao diện giao dịch Futures


2.2.3 Chọn lần lượt vào 6 mục thông tin, dựa vào nội dung [Tổng quan] của bài viết này: Nhập các thông tin tương ứng để tính toán 6 loại dữ liệu này3. Tổng kết


Máy tính Futures mang lại những lợi thế đáng kể nhờ được đặt trên trang giao dịch Futures và cung cấp 6 tính năng tính toán dữ liệu, bao gồm: PNL, tính toán mục tiêu, giá thanh lý, mở tối đa, giá vào lệnh, phí Funding. Các tính năng này dựa trên việc tính toán PNL của giao dịch Futures và tỷ lệ Funding hiện tại, cung cấp cho người dùng dữ liệu liên quan, đồng thời hỗ trợ thêm trong việc ước tính lãi lỗ, thiết lập mục tiêu, kiểm soát rủi ro trong giao dịch Futures, nâng cao hiệu quả và độ chính xác khi giao dịch, giúp cho các Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch hợp lý và hiệu quả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:  Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tìm hiểu cẩn thận về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của người dùng.

Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.