Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Futures/Làm Thế Nào Để Sử Dụng [Sao Kê Futures]?

Làm Thế Nào Để Sử Dụng [Sao Kê Futures]?

2023.12.23 MEXC
Chia sẻ

Là một nhà giao dịch Futures, việc cập nhật thông tin về luồng tài sản và PNL trong thời gian thực là rất quan trọng để phân tích hiệu quả và quản lý tài chính. Tính năng [Sao kê Futures] đã có sẵn để hỗ trợ bạn. Với tính năng này, người dùng có thể theo dõi trạng thái tài chính tức thời của tài khoản Futures, bao gồm các giao dịch như nạp rút. Ngoài ra, bằng cách phân loại các khía cạnh khác nhau trong [Sao kê Futures], nhà giao dịch có thể xác định bất kỳ vấn đề cơ bản nào trong giao dịch Futrues. Tính năng này cũng giúp cải thiện thói quen quản lý tài sản."

1. Sao kê Futures là gì?


1.1 Định nghĩa


[Sao kê Futures] là một tính năng trong tài khoản Futures trên MEXC, liệt kê các giao dịch Futures đã hoàn thành. [Sao kê Futures] cung cấp thông tin thời gian thực về luồng tài sản Futures từ các góc độ khác nhau, giúp bạn quản lý quỹ tài khoản Futures một cách hiệu quả.

1.2 Sự khác biệt giữa "Sao kê Futures" và "Lệnh Futures"


1. Nội dung:

 • [Sao kê Futures] tổng hợp các giao dịch Futures khác nhau, nhấn mạnh chi tiết từng giao dịch Futures đã hoàn thành.

 • [Lệnh] được phân loại thành Lịch sử vị thế và Lịch sử Lệnh, cung cấp chi tiết từng lệnh giao dịch Futures.

2. Chức năng:

 • Sử dụng [Sao kê Futures], người dùng có thể nắm PNL, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận và tăng kỳ vọng lợi nhuận một cách trực quan.

 • Khi sử dụng [Sao kê Futures], người dùng có thể xem lại giao dịch, đánh giá chiến lược giao dịch và nâng cao kỹ năng giao dịch của mình.

2. Ưu điểm của Sao kê Futures


2.1 Đơn giản hóa giao diện người dùng


Vì [Sao kê Futures] chỉ bao gồm các giao dịch đã hoàn thành trong tài khoản Futures nên giao diện của nó được sắp xếp hợp lý, đơn giản hóa nội dung hiển thị.

2.2 Nội dung nâng cao


Trong bản cập nhật này, chúng tôi đã thêm "Loại giao dịch". Mặc dù [Lịch sử Lệnh] có các danh mục tương tự như "Loại lệnh", tuy nhiên danh mục "Loại giao dịch" hướng người dùng đến bốn thông tin phổ biến nhất trong giao dịch Fututes: cụ thể là "Phí giao dịch", "PNL đóng vị thế", "Lịch sử thanh lý bắt buộc, " và "Lịch sử giảm vị thế tự động". Việc tập trung vào bốn hạng mục dữ liệu này cho phép người dùng tối ưu hóa hệ thống giao dịch về phí giao dịch, tỷ lệ PNL, giá trị vị thế và chiến lược giao dịch.

3. Cách sử dụng Sao kê Futures


3.1 Trên website MEXC


3.1.1 Truy cập trang [Futures]


Đăng nhập vào Website chính thức, sau đó truy cập [Tài sản] - [Futures] - [Sao kê Futures]


3.1.2 Sử dụng [Sao kê Futures]


 • [Tất cả]: Hiển thị toàn diện, theo trình tự thời gian của tất cả giao dịch Futures trong vòng 30 ngày.

 • [Giao dịch Futures]: Phân loại và hiển thị dòng tiền ra vào của một 'Loại giao dịch' cụ thể.

 • [Phí Funding]: Hiển thị chi tiết của từng giao dịch trao đổi phí Funding.

 • [Chuyển tài sản]: Chỉ hiển thị dòng tiền vào và dòng tiền ra trong tài khoản Spot (Không bao gồm Tiền thưởng Futures).


Lưu ý:


 • Tại cột [Ngày] bạn có thể chọn khoảng thời gian trong vòng 30 ngày, bao gồm cả ngày hiện tại.

 • Sao kê Futures hiện không hỗ trợ hiển thị lịch sử giao dịch Demo và PNL.

 • Sao kê Futures hiện không hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

 • Hướng dẫn và thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành; vui lòng tham khảo hệ điều hành cụ thể để biết thông tin chính xác.

4. Kết luận


Không giống như [Lịch sử giao dịch Futures], [Sao kê Futures] cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về lãi và lỗ khi giao dịch Futures trong một khung thời gian cụ thể. Cột "Loại giao dịch" mới được giới thiệu sẽ hỗ trợ thêm trong việc theo dõi nguồn tài sản trong tài khoản Futures qua các tình huống giao dịch khác nhau. Với những tính năng bổ sung này, bạn có thể tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình, chẳng hạn như tối ưu hóa tỷ lệ lãi/lỗ. Điều này có thể giúp bạn quản lý tài sản hiệu quả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến tổn thất vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu này không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và đây không phải là lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không phải tư vấn tài chính. Bạn nên đảm bảo bạn đã hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.