Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng Dẫn Thêm Tiện Ích MEXC Vào Màn Hình Điện Thoại Của Bạn

Hướng Dẫn Thêm Tiện Ích MEXC Vào Màn Hình Điện Thoại Của Bạn

2023.10.16 MEXC
Chia sẻ

Các nhà giao dịch thường cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi giá của các loại token khác nhau. Ngoài có thể thêm token yêu thích vào danh sách Yêu thích, bạn cũng có thể thêm tiện ích vào màn hình điện thoại để xem giá hiện tại của token yêu thích một cách nhanh chóng và thuận tiện.

1. Hệ thống iOS


1.1 Hướng dẫn tùy chỉnh hiển thị token


Mở Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Thị trường] ở cuối trang chủ.


Nhấn vào nút ở góc trên bên phải bên cạnh thanh tìm kiếm.


Nhấn vào [Chọn cặp giao dịch].


Nhấn vào [Thêm mới] để chọn các cặp giao dịch bạn muốn hiển thị trên màn hình điện thoại. Chúng tôi chọn MX, BTC, ARB và OP làm token để ví dụ về hiển thị.

Nút [⤒] ở bên phải token thể hiện tính năng ghim nhanh. Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt token OP ở hàng đầu tiên, hãy nhấn vào nút [⤒] trong cùng hàng với OP để di chuyển lên trên cùng.
Nút [=] ở bên phải token thể hiện tính năng kéo và thả. Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt token MX sau ARB, hãy giữ nút [=] trong cùng hàng với MX và kéo nó đến vị trí mong muốn.


1.2 Hướng dẫn thêm Tiện ích vào màn hình điện thoại


Lướt đến trang cuối cùng của màn hình điện thoại, nhấp vào [Chỉnh sửa], nhấp vào [Tùy chỉnh], nhấp vào [+] trước MEXC trong tiện ích và chọn Xong.


Tiện ích MEXC hiện đã được thêm vào màn hình của bạn. Nhấn vào nút [>] ở góc trên cùng bên phải của tiện ích để xem giá theo thời gian thực của tất cả các token bạn đã thêm.


2. Android


2.1 Hướng dẫn tùy chỉnh hiển thị token


Mở Ứng dụng MEXC và nhấn vào [Thị trường] ở cuối trang chủ.


Nhấn vào nút ở góc trên bên phải bên cạnh thanh tìm kiếm.


Nhấn vào [Hiển thị mục].


Nhấn vào [Thêm mới] để chọn các cặp giao dịch bạn muốn hiển thị trên màn hình điện thoại . Tương tự, chúng tôi chọn token MX, BTC, ARB và OP làm ví dụ về hiển thị.


2.2 Hướng dẫn thêm Tiện ích vào màn hình điện thoại


Sau khi thêm token bạn muốn hiển thị, hãy quay lại trang cài đặt Windows nổi, bật tùy chọn "Cửa sổ tự động" và token đã chọn của bạn sẽ được hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng hiển thị của tiện ích trên màn hình bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phần trăm trong "Độ đậm nhạt của cửa sổ tự động" trên cài đặt màn hình cụ thể của bạn.


Để ẩn cửa sổ tự động, hãy nhấn vào nút ở góc trên cùng bên trái của tiện ích. Để thu nhỏ cửa sổ tự động, hãy nhấn vào nút ở góc trên cùng bên phải của tiện ích.


Tại thời điểm này, bạn đã thêm thành công tiện ích MEXC và bạn có thể kiểm tra giá theo thời gian thực của token bạn đã thêm trên màn hình điện thoại bất kỳ lúc nào.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.