Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Futures/Hướng Dẫn Thiết Lập Tùy Chọn Futures

Hướng Dẫn Thiết Lập Tùy Chọn Futures

2023.10.12 MEXC
Chia sẻ


Khi giao dịch Futures trên MEXC, bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm giao dịch Futures bằng cách cài đặt tùy chọn Futures dựa trên thói quen sử dụng cá nhân của mình. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cụ thể trong bài viết này để thay đổi cài đặt của mình.

Trên Website


① Truy cập website chính thức của MEXC và nhấp vào [Futures] - [Futures Vĩnh cửu]. Sau đó, chọn [USDT-M Futures Vĩnh cửu] hoặc [Coin-M Futures Vĩnh cửu].② Vào trang giao dịch Futures và nhấp vào nút cài đặt ở góc trên cùng bên phải của trang.


③ Sau khi vào trang Tùy chọn, bạn có thể tùy chỉnh các tính năng như chế độ vị thế, chế độ đòn bẩy, Bảo vệ giá và Giao dịch nhanh chóng trong cài đặt chung.


Chế độ vị thế: Chế độ này có thể được đặt làm chế độ phòng hộ hoặc chế độ một chiều. Trong chế độ phòng hộ, người dùng có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế long và vị thế short cho cùng một cặp Futures. Ở chế độ một chiều, người dùng chỉ có thể giữ các vị thế theo một hướng duy nhất cho cùng một cặp Futures.

Chế độ đòn bẩy: Chế độ này có thể được đặt ở chế độ đơn giản hoặc chế độ nâng cao. Ở chế độ đơn giản, cả vị thế long và vị thế short đều sử dụng cùng cài đặt đòn bẩy và ký quỹ. Ở chế độ nâng cao, các vị thế long và short có cài đặt đòn bẩy và ký quỹ khác nhau.

Bảo vệ giá: Khi Bảo vệ giá được kích hoạt, nếu TP/SL (lệnh kích hoạt) của bạn đạt đến giá kích hoạt và chênh lệch giá giữa giá mới nhất và giá hợp lý vượt quá ngưỡng đã đặt cho cặp Futures đó, TP/SL (lệnh kích hoạt ) sẽ bị từ chối. Vui lòng lưu ý rằng Bảo vệ giá chỉ có hiệu lực sau khi tính năng này được kích hoạt và không áp dụng cho các lệnh trước đây khi chưa kích hoạt.

Giao dịch nhanh: Sau khi kích hoạt Giao dịch nhanh, bạn chỉ cần nhập số lượng và nhấp vào [Mua Market] hoặc [Bán Market] để thực hiện lệnh một cách nhanh chóng.


Ngoài các tính năng có thể tùy chỉnh này, bạn cũng có thể thực hiện cài đặt tính năng đơn giản như cài đặt chủ đề và cài đặt tăng/giảm, cũng như bật TP/SL nâng cao, cửa sổ xác nhận lệnh và cửa sổ tự động lệnh market chưa khớp.

Trên Ứng Dụng


① Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, nhấn vào [Futures] ở dưới cùng.


② Nhấn vào […] bên cạnh cặp giao dịch.


③ Nhấn vào [Sở thích].


④ Trên trang Cài đặt, bạn có thể đặt chế độ vị thế, chế độ đòn bẩy, vị thế giao dịch, thông báo và xác nhận. Để biết mô tả về chế độ vị thế và chế độ đòn bẩy, vui lòng tham khảo phần "Trên Website".


Vị thế giao dịch: Điều này cho bạn tùy chọn đặt phần giao dịch ở bên trái hoặc bên phải.

Thông báo: Điều này đề cập đến các cảnh báo thông báo từ Ứng dụng MEXC. Khi được kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo từ Ứng dụng MEXC. Khi tắt, bạn sẽ không nhận được thông báo từ Ứng dụng MEXC.

Xác nhận: Điều này bao gồm xác nhận kép để đặt lệnh, hủy tất cả các lệnh, hủy các lệnh riêng lẻ, cũng như Bảo vệ giá và cảnh báo lệnh market đã khớp một phần. Bạn có thể bật hoặc tắt các xác nhận có liên quan dựa trên nhu cầu cụ thể của mình.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác và cũng không phải là lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Tất cả các hoạt động đầu tư của người dùng đều xuất phát từ cá nhân và hoạt động độc lập với sàn.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.