Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Futures/Thời Gian Hiệu Lực Trong Giao Dịch Futures Là Gì?

Thời Gian Hiệu Lực Trong Giao Dịch Futures Là Gì?

2023.10.12 MEXC
Chia sẻ


Có năm loại lệnh khả dụng trong giao dịch MEXC Futures: ① Lệnh Limit ② Lệnh Market ③ Lệnh Kích Hoạt ④ Lệnh Trailing Stop ⑤ Lệnh Maker. Trong số đó, lệnh limit, lệnh market và lệnh kích hoạt cho phép bạn thiết lập thời gian hiệu lực. Thời gian hiệu lực đề cập đến khoảng thời gian mà lệnh của bạn vẫn còn hiệu lực trước khi được thực hiện và bạn có thể chọn dựa trên các thông số thời gian.

① Lệnh Limit
Lệnh limit cung cấp ba tùy chọn thời gian hiệu lực: GTC, IOC, FOK.

Loại lệnh này vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi được khớp hoàn toàn hoặc bị hủy.

IOC (Immediate or Cancel): Nếu lệnh không thể được khớp ngay lập tức ở mức giá đã chỉ định thì phần chưa khớp sẽ bị hủy.

FOK (Fill or Kill): Nếu lệnh không thể được khớp hoàn toàn thì sẽ bị hủy toàn bộ ngay lập tức.

② Lệnh Market
Nói chung, lệnh market được khớp ngay lập tức, nhưng bạn cũng có thể chọn lệnh MTL (Market-to-Limit).

MTL (Market-to-Limit): Lệnh này được gửi dưới dạng lệnh market và được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất tại thời điểm đó. Nếu lệnh chỉ được khớp một phần, phần còn lại sẽ bị hủy và lệnh limit sẽ được gửi ở cùng mức giá với phần đã được khớp.

③ Lệnh Kích Hoạt
Lệnh kích hoạt cung cấp ba tùy chọn thời gian hiệu lực: 24 giờ, 7 ngày và dài hạn.


Hiệu lực trong 24 giờ: Lệnh kích hoạt của bạn sẽ có hiệu lực trong 24 giờ và sẽ vô hiệu sau khoảng thời gian này.


Hiệu lực trong 7 ngày: Lệnh kích hoạt của bạn sẽ có hiệu lực trong 7 ngày và sẽ vô hiệu sau khoảng thời gian này.

Hiệu lực dài hạn: Lệnh kích hoạt của bạn vẫn có hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hủy thủ công.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.