Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Spot/Quy Tắc Giao Dịch Spot

Quy Tắc Giao Dịch Spot

2023.09.4 MEXC
Chia sẻ

Quy tắc giao dịch thị trường là gì?


  • Khi tham gia giao dịch Spot trên MEXC, mỗi loại tiền mã hoá đều có quy tắc giao dịch riêng. Các quy tắc này bao gồm các thông số như số lượng đặt lệnh tối thiểu, biến động giá tối thiểu và tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu và nhiều thông số khác.

  • Vì các cặp giao dịch khác nhau dựa trên các thị trường tiền mã hoá khác nhau nên MEXCer cần làm quen với các quy tắc giao dịch tương ứng thông qua các thị trường giao dịch theo cặp khác nhau.

  • Một số thị trường giao dịch chính trên MEXC bao gồm:

Thị trường USDT: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên USDT.
Thị trường ETH: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên ETH.
Thị trường BTC: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên BTC.
Thị trường USDC: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên USDC.
Thị trường TUSD: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên TUSD.
Thị trường BUSD: Thị trường giao dịch cho các cặp giao dịch dựa trên BUSD.

1. Số lượng đặt lệnh tối thiểu


Trên MEXC, bạn có tùy chọn mua và bán tiền mã hoá ở các thị trường cặp giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, số lượng token tối thiểu cho mỗi lệnh phải nhiều hơn số lượng đặt lệnh tối thiểu để hệ thống chấp nhận yêu cầu đặt lệnh của bạn. Sau khi đặt lệnh thành công, hệ thống sẽ khớp lệnh của bạn và hoàn tất giao dịch.

2. Biến động số lượng tối thiểu


Biến động số lượng tối thiểu đề cập đến giá trị nhỏ nhất mà số lượng của một cặp giao dịch cụ thể trên thị trường có thể thay đổi. Điều này cũng có thể được hiểu là độ chính xác của đơn vị, thể hiện mức tăng nhỏ nhất mà đơn vị thay đổi.

3. Biến động giá tối thiểu


Nói chung, biến động giá tối thiểu đề cập đến mức tăng nhỏ nhất mà đơn giá của một cặp giao dịch tiền mã hoá cụ thể có thể thay đổi.

Lưu ý

Đơn vị cho biến động giá tối thiểu là định giá token theo cặp giao dịch trên thị trường. Ví dụ: Biến động giá tối thiểu cho MX trong cặp giao dịch MX/USDT được đo bằng đơn vị USDT.

Ví dụ

Giá của một cặp token là 1.1 USDT. Trong trường hợp này, nếu giá của cặp token này có thể thay đổi với mức tăng tối thiểu là 0.1 USDT, cho dù tăng hay giảm, thì chúng tôi gọi mức biến động giá tối thiểu cho cặp giao dịch này là 0.1 USDT.

4. Tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu


  • Tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu về cơ bản là ngưỡng giao dịch cho mỗi MEXCer trong giao dịch Spot. Khi bạn chọn một cặp giao dịch và đặt lệnh mua, bạn cần phải đáp ứng tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu của cặp giao dịch hiện tại để hệ thống tiến hành giai đoạn khớp lệnh.

  • Tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu cho một lệnh ở mỗi thị trường như sau:

Thị trường USDT: 5 USDT / Lệnh
Thị trường ETH: 0.001 ETH / Lệnh
Thị trường BTC: 0.000005 BTC / Lệnh
Thị trường USDC: 5 USDC / Lệnh
Thị trường TUSD: 5 TUSD / Lệnh
Thị trường BUSD: 5 BUSD / Lệnh

5. Số lượng tối đa cho mỗi Lệnh Market


Do có ba loại lệnh khả dụng trong giao dịch Spot: Limit (lệnh), Market (lệnh) và Stop-limit, hệ thống giao dịch thiết lập số lượng tối đa để mua một loại tiền mã hoá nhất định khi đặt lệnh market. Giá trị này đại diện cho số lượng tối đa cho mỗi lệnh. Ngoài ra, chính sách này đã được ban hành để duy trì sự ổn định giá trên thị trường Spot.

6. Số lượng tối đa cho Lệnh Limit


Tương tự như trên, khi bạn đặt lệnh limit, hệ thống giao dịch cũng áp dụng các hạn chế về số lượng token tối đa mà bạn có thể sử dụng để mua và bán. Điều này giúp ngăn chặn sự biến động giá quá mức trong quá trình giao dịch và đảm bảo đủ thanh khoản.

7. Số lượng tối đa cho Lệnh điều kiện


Trong trường hợp này, số lượng tối đa cho mỗi lệnh điều kiện đề cập đến hạn chế về số lượng token tối đa mà bạn có thể đặt trong lệnh stop-limit. Sau khi thiết lập giá cho điều kiện kích hoạt cũng đi kèm với hạn chế về số lượng token tối đa mà bạn có thể đặt lệnh.

Kết luận


Khi tham gia giao dịch Spot, đặc biệt trong trường hợp giao dịch ngắn hạn quy mô lớn, việc không tuân thủ các quy tắc giao dịch thị trường có thể dẫn đến việc đặt lệnh không thành công. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo thông tin liên quan thông qua bot MEXC và dịch vụ hỗ trợ trực tuyến để tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch do đặt lệnh không thành công.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và việc đầu tư cần được tiếp cận một cách thận trọng. Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.