Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Làm cách nào để xem tài sản của tôi?

Làm cách nào để xem tài sản của tôi?

2023.07.13 MEXC
Chia sẻ


Để bạn có thể xem tài sản của mình một cách dễ dàng, chúng tôi đã tích hợp một số tài khoản MEXC trên trang này: Tài khoản Spot, tài khoản Futures, tài khoản Fiat và tài khoản Copy Trade.

1. Làm cách nào để xem trạng thái tài sản?


①Ở góc trên cùng bên phải của website MEXC, chọn [Tài sản] và nhấp vào [>].


②Trên trang Tổng quan về Tài sản, bạn có thể xem tổng thể trạng thái tài khoản của mình và thực hiện một số thao tác nhanh:


(1). Các nút thao tác nhanh: [Nạp], [Rút token], [Chuyển quỹ] và [Gửi].


(2). Số dư của mỗi tài khoản bằng USDT/USD.


(3). Xem bảng phân tích tài sản theo tài khoản.2. Làm cách nào để xem lịch sử tài sản?


Bên cạnh "Giao dịch gần đây", nhấp vào [Xem tất cả] để vào trang Lịch sử giao dịch để xem lịch sử nạp, rút, chuyển, gửi, v.v.
3. Làm cách nào để chuyển tiền giữa các tài khoản MEXC?


Nếu bạn muốn giao dịch trong một thị trường cụ thể, trước tiên bạn cần chuyển tài sản vào ví tương ứng trước khi tiến hành giao dịch. Ví dụ: Nếu bạn đã mua tài sản kỹ thuật số thông qua P2P và muốn tham gia giao dịch Spot, thì bạn cần chuyển tài sản kỹ thuật số từ「Tài khoản Fiat」sang「Tài khoản Spot」của mình.


① Nhấp vào [Chuyển quỹ]


②Trên cửa sổ tự động bật lên, hãy chọn tài khoản để nhận chuyển và nhấp vào [Chuyển ngay].Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các lựa chọn hoạt động đầu tư của bạn.


Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.