Trang chủ/Hướng dẫn/Hướng dẫn người mới/Chỉ báo Kỹ thuật/On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV)

2022.11.17 MEXC
Chia sẻ

18.png
Định nghĩa 

On-Balance Volume cũng là một chỉ báo động lượng, dự đoán mức độ thay đổi của giá. Tuy nhiên, không giống như các chỉ báo động lượng khác, chẳng hạn như RSI hoặc KDJ, nó dựa trên khối lượng giao dịch. Bằng cách này, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù tất cả các chỉ báo động lượng đều có thể hiển thị những thay đổi về giá, nhưng chúng không giống nhau về mặt nội tại.

​​Làm thế nào để sử dụng chỉ báo này trên nền tảng giao dịch MEXC?

Vì OBV là một chỉ báo kết hợp giữa khối lượng giao dịch và giá, nên giá trị của nó không thể được sử dụng làm ngưỡng để xác định điểm vào lệnh. Tuy nhiên, nó tuân theo quy luật giá tăng cùng với khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Nó cũng cho thấy sự phân kỳ giữa khối lượng giao dịch và biến động giá.

Khi chúng ta nhấp vào nút OBV, chúng ta sẽ tìm thấy đồ thị OBV và đường MA.

Trong giao dịch tiền điện tử, các biến động của OBV là không đều, vì vậy chúng tôi phải phân tích các điểm vào với giá trị. 

  •  Nếu OBV tăng cùng với một chuyển động giá đi lên, thì xu hướng tăng sẽ vẫn duy trì.
  • Nếu OBV giảm cùng với một chuyển động giá đi xuống, thì duy trì xu hướng giảm.
  • Nếu OBV tăng cùng với một chuyển động giá xuống, thì xu hướng giảm sẽ bị đảo ngược.
  • Nếu OBV giảm khi giá đi lên, xu hướng tăng sẽ bị đảo ngược.

Các điểm vào lệnh

  1. Xu hướng tăng

Nếu giá trị OBV đang tăng từ âm sang dương và sự chuyển động của giá đang đi xuống, thì đây có thể được coi là một tín hiệu tăng giá.

  1. Xu hướng giảm

Nếu giá trị OBV đang giảm từ dương sang âm và xu hướng tăng vẫn duy trì, thì điều ngược lại sẽ đến sớm. Đây là cơ hội để thực hiện đặt lệnh.

Ưu điểm và Nhược điểm

  1. OBV dựa trên khối lượng giao dịch vì vậy không nhạy cảm với những thay đổi của giá.
  2. Đồ thị OBV không đều trong giao dịch tiền điện tử.
  3. OBV không hiệu quả trong việc thống nhất.
  4. OBV không thể cung cấp các điểm vào lệnh chính xác.

 

Lợi ích của người dùng mới

Đăng ký và dễ dàng nhận phần thưởng cho người dùng mới. 1,000 USDT tiền thưởng Futures đang chờ bạn.

Đề xuất bài viết liên quan