MEXCMEXC
[Super X-Game mùa thứ 11] Trải nghiệm giao dịch Futures với đòn bẩy có thể điều chỉnh, tổng giải thưởng hàng tuần 150,000 USDT, giải thưởng cho mỗi người dùng lên đến 30,000 USDT
Trải nghiệm giao dịch Futures với đòn bẩy có thể điều chỉnh 1-125x ngay bây giờ! Hơn 2000 người dùng sẽ được thưởng hàng tuần, mỗi người dùng sẽ giành được phần thưởng lên đến 30,000 USDT!
Thời gian sự kiện: 15:00, Ngày 16 tháng 09 - 15:00, Ngày 23 tháng 09 (Giờ Vn)
Sự kiện kết thúc sau
00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây
Đã kết thúc
Phần thưởng trải nghiệm lần đầu
Người dùng giao dịch Futures lần đầu tiên với đòn bẩy ≥ 21x và tích lũy khối lượng giao dịch ≥ 5,000 USDT sẽ nhận được tiền thưởng 5 USDT. Chỉ giới hạn cho 2,000 người dùng đầu tiên.
Phần thưởng PNL đòn bẩy 21-125x
Người dùng giao dịch với đòn bẩy 21-125 x và tích lũy khối lượng giao dịch ≥ 10,000 USDT sẽ nhận được phần thưởng như sau:

* Khối lượng giao dịch = KL mở giao dịch + KL đóng giao dịch (bao gồm tất cả các cặp giao dịch Futures).

Các điều khoản và điều kiện:

1.Phần thưởng từ sự kiện này không thể được nhận cùng với phần thưởng từ các sự kiện khác liên quan đến giao dịch Futures với đòn bẩy có thể điều chỉnh. Người dùng chỉ được phép nhận một  giải thưởng cao nhất trong các sự kiện dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ của họ.
2.Tất cả khối lượng giao dịch Futures (mở giao dịch + đóng giao dịch) sẽ được tính, bao gồm tất cả các cặp giao dịch Futures.
3.Tất cả phần thưởng từ sự kiện này sẽ được phát hành trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi sự kiện kết thúc.
4.MEXC có quyền hủy quyền tham gia của những người tham gia vào các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng trong sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký tài khoản số lượng lớn để nhận thêm tiền thưởng và bất kỳ hoạt động nào khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
5.MEXC có quyền sửa đổi và thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngừng sự kiện này, các điều khoản và tiêu chí về tính đủ điều kiện, lựa chọn và số lượng của những người được trao giải thưởng và thời gian của bất kỳ hành động nào. Tất cả những người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi này.
6.Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản dịch các điều khoản và điều kiện của sự kiện này và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
7.MEXC có quyền giải thích cuối cùng đối với thông tin sự kiện từ đây. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.