MEXCMEXC
Sự kiện Futures hàng tuần!
Giao dịch để chia sẻ tiền thưởng 20,000 USDT!
Sự kiện kết thúc sau
00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây
Đã kết thúc
Sự kiện Futures hàng tuần!
"MEXC Futures đang tung ra Sự kiện Futures hàng tuần để thưởng cho các nhà giao dịch Futures với tổng giải thưởng 20,000 USDT.

Cặp giao dịch: Tất cả các cặp giao dịch Futures
Thời gian: 23:00 Chủ Nhật - 23:00 Thứ Sáu hàng tuần (Giờ VN)
Sự kiện 1: Phần thưởng dành riêng cho người dùng mới, chia sẻ phần thưởng 3,000 USDT!
Tất cả người dùng mới giao dịch Futures trên MEXC lần đầu tiên và khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 2,000 USDT, mỗi người sẽ nhận được 10 USDT tiền thưởng Futures, chỉ giới hạn cho 300 người dùng đủ điều kiện đầu tiên. Ưu tiên người dùng tham gia sớm!
Sự kiện 2: Giao dịch để chia sẻ Nhóm giải thưởng 17,000 USDT!
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có đủ điều kiện để nhận phần thưởng nếu đáp ứng khối lượng giao dịch yêu cầu tối thiểu. Tiền thưởng được chia thành 11 hạng, trong đó mỗi hạng bao gồm 300 USDT - 5,000 USDT tiền thưởng được chia sẻ. Người dùng đủ điều kiện sẽ chia sẻ số tiền thưởng dựa trên tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu của họ.
Cảnh báo:
Chúng tôi khuyến nghị người dùng có trách nhiệm với giao dịch của mình. Giao dịch Futures đi kèm với rủi ro thị trường cao và sự biến động và không thể đoán trước của giá tiền điện tử có thể dẫn đến cả lợi nhuận lớn và thua lỗ đáng kể. MEXC không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do biến động giá khi mua, bán, nắm giữ và sử dụng tiền điện tử.
Lưu ý sự kiện:
1. Khối lượng giao dịch = Khối lượng mở giao dịch + Khối lượng đóng giao dịch (bao gồm tất cả các cặp giao dịch).
2. Sự kiện này là sự kiện diễn ra liên tục từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 23:00 Chủ Nhật hàng tuần và kết thúc lúc 23:00 Thứ Sáu hàng tuần (Giờ VN). Người dùng đăng ký thông qua liên kết trên trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được coi là người tham gia. Việc chấm dứt sự kiện này sẽ được thông báo trong một thông báo riêng.
3. Tổng giải thưởng 17,000 USDT cho sự kiện này sẽ được làm mới hàng tuần. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 3 ngày kể từ khi sự kiện kết thúc.
4. MEXC có quyền thu hồi tư cách hợp lệ của bất kỳ người tham gia nào liên quan đến giao dịch rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào có thể bị lên án là hành vi gian lận. MEXC có quyền tước giải thưởng hoặc đóng băng tài khoản của những người dùng nói trên.
5. MEXC bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với thông tin sự kiện này.