MEXCMEXCMEXC
Giao dịch MEXC nhận đến 100 USDT bonus hàng ngày cùng Crypto SpaceVN
Chào mừng đến với MEXC: Phần thưởng chào mừng người dùng mới lên đến 40$


Đăng ký và hoàn thành KYC
Phần thưởng: 10 $futures bonus
Tích luỹ khối lượng giao dịch đạt 15,000$
Phần thưởng: 5MX


Giao dịch futures lần đầu, đòn bẩy ≥ 21x, volume futures tích luỹ ≥10,000 USDT
Phần thưởng: 5 $ futures bonus
Dành cho người giao dịch Futures


Rút thăm phần thưởng USDT airdrop từ Mday Futures
- Mỗi vé gồm ~ 34$ bonus futures, tổng 1300 vé trúng thưởng
- $$10,000$$ chia sẻ cho những người nắm giữ vé không trúng.
- Hạn cuối giao dịch và nhận vé: 13:00 hàng ngày.
- Chi tiết:


Thi đấu PNL cá nhân, chia sẻ 15,000$ tiền thưởng mỗi ngày
- Top 100 về số tiền PNL chia sẻ 7500$ tiền thưởng (yêu cầu volume futures > 100,000$).
- Người dùng được xếp hạng trong BXH PNL chia sẻ giải thưởng xếp hạng volume giao dịch ~ 7500$.
-
- Hạn cuối: 23:00, ngày 15/12.


Thi đấu futures tháng 12 - phần thưởng 5 triệu USDT với giải thưởng hàng ngày cực hấp dẫn
- Điều kiện tham gia: tài khoản Futures ≥ 300 USDT tại thời điểm đăng ký
- Thử thách giao dịch hàng ngày, phần thưởng checkpoint và giải thưởng xếp hạng khối lượng giao dịch.
- Hạn cuối: 21:59, ngày 25/12.
- Tham gia

Dành cho người dùng nắm giữ MX


Airdrop từ 6 dự án kickstarter đang diễn ra
- Hạn cuối: 23:59, ngày 13/12.
-


Launchpad: Nhận airdrop từ
- Điều kiện tham gia: Nắm giữ tối thiểu 1000 MX 30 ngày trước thời gian cam kết.
-