00D00H00M00S
Số lượng tham gia & giải thưởng
Số lượng người tham gia
0
Nhóm giải thưởng đã được mở khóa
0USDT

>0

800,000USDT

>15,000

1,500,000USDT

>35,000

2,500,000USDT

>50,000

4,500,000USDT

>60,000

6,000,000USDT
Sự kiện 1
--USDT
Giải thưởng ước tính của Vòng quay may mắn
Sự kiện 2
--USDT
Giải thưởng ước tính của Thử thách Checkpoint
Sự kiện 3
--USDT
Giải thưởng ước tính của Xếp hạng khối lượng giao dịch
Sự kiện 4
--USDT
Giải thưởng ước tính của Xếp hạng PNL
Số lượng người tham gia
0
Nhóm giải thưởng đã được mở khóa
0USDT
>0
800,000 USDT
>15,000
1,500,000 USDT
>35,000
2,500,000 USDT
>50,000
4,500,000 USDT
>60,000
6,000,000 USDT
Sự kiện 1
--USDT
Giải thưởng ước tính của Vòng quay may mắn
Sự kiện 2
--USDT
Giải thưởng ước tính của Thử thách Checkpoint
Sự kiện 3
--USDT
Giải thưởng ước tính của Xếp hạng khối lượng giao dịch
Sự kiện 4
--USDT
Giải thưởng ước tính của Xếp hạng PNL
Tiêu chí tham gia sự kiện
Thời gian
Thời gian đăng ký: -- - --
Thời gian cuộc thi: -- - --
Điều kiện tham gia
Người dùng có tổng tài sản Futures ≥ -- USDT tại thời điểm đăng ký sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi. MEXC sẽ xem xét tính hợp lệ của người dùng đã đăng ký trước khi bắt đầu cuộc thi. Những người dùng không hợp lệ có thể đăng ký lại sau khi chuyển đủ tài sản vào tài khoản Futures.
Cặp giao dịch
Tất cả Futures Vĩnh cửu khả dụng trên MEXC (Không bao gồm Stablecoin Futures như USDC/USDT)
Số liệu thống kê
Lịch sử phần thưởng
Chia sẻ
Xếp hạng --
Khối lượng giao dịch hôm nay (USDT) Xếp hạng --
--
Xếp hạng --
PNL (USDT) Xếp hạng --
--
Tổng khối lượng giao dịch (USDT)
--
Tiến độ Thử thách giao dịch hàng ngày
Khối lượng giao dịch hôm nay của tôi--USDT
Cấp tiếp theo: --
Giao dịch -- USDT để nhận thêm -- vé rút thăm may mắn hàng ngày.
-- USDT
Tiến độ Thử thách giao dịch hàng ngày
Giao dịch -- USDT để nhận thêm -- vé rút thăm may mắn hàng ngày.
Cấp tiếp theo: --
Khối lượng giao dịch hôm nay của tôi
0.00 USDT
-- USDT
Sự kiện Futures đang diễn ra
Thử Thách Giao Dịch Hàng Ngày
Bảng Xếp Hạng PNL
1
Rút Thăm May Mắn Hàng Ngày
2
Phần Thưởng Checkpoint Hàng Ngày
3
BXH KL Giao Dịch Hàng Ngày
Xếp hạng cao về khối lượng giao dịch hàng ngày để chia sẻ tiền thưởng trị giá 25% trong tổng giải thưởng
Top 200 người tham gia khối lượng giao dịch hàng ngày với khối lượng giao dịch tối thiểu là 2,500,000 USDT, sẽ nhận được phần thưởng tiền thưởng theo quy tắc tiền thưởng xếp hạng giao dịch
--USDT
Tổng giải thưởng
Xếp hạng khối lượng giao dịch hôm nay
Phần thưởng ước tính
--
Phần thưởng ước tính
--
Phần thưởng ước tính
--
Xếp hạngUIDNickname người dùngKhối lượng giao dịch hôm nayPhần thưởng ước tính
Không có dữ liệu
Phần thưởng ước tính chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận được phần thưởng ước tính, người dùng cần đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu tương ứng với thứ hạng của mình.
Quy tắc Phần thưởng Xếp hạng Khối lượng Giao dịch
Xếp hạngPhân bổ giải thưởngKhối lượng giao dịch yêu cầu/USDT
115% (Phần thưởng nhân đôi khi khối lượng giao dịch đạt 80,000,000)40,000,000
210%30,000,000
38%25,000,000
45%15,000,000
53%9,000,000
6-2014% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)6,000,000
21-5010% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
51-10010% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)2,500,000
101-20010% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
Ví dụ 1: Khối lượng giao dịch Futures của Mask trong một ngày diễn ra sự kiện là 80,000,000 USDT và đứng đầu về khối lượng giao dịch của ngày đó. Giả sử tổng phần thưởng được mở khóa là 1,000,000 USDT và số ngày giao dịch của sự kiện là 14 ngày, phần thưởng sự kiện mà anh ấy sẽ nhận được là: Tổng giải thưởng 1,000,000 * 25% / 14 ngày * 15% * 2 = 5,357 USDT.
Ví dụ 2: Khối lượng giao dịch Futures của Mask trong một ngày sự kiện là 25,000,000 USDT và đứng thứ nhất về khối lượng giao dịch của ngày đó. Giả sử anh ấy không đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu 40,000,000 USDT cho giải nhất, nhưng đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu 25,000,000 USDT cho giải ba, anh ấy sẽ nhận được giải ba.
Quy tắc
QUY TẮC PHÂN PHỐI GIẢI THƯỞNG

1. Người dùng phải đáp ứng các tiêu chí đã nêu và hoàn thành các bước bắt buộc để đủ điều kiện đổi thưởng.

2. Chỉ tính khối lượng giao dịch Futures với phí giao dịch >0.

3. Cập nhật liên tục BXH Khối lượng giao dịch hàng ngày tại:

Telegram: https://t.me/MEXCVN_Community

X: https://twitter.com/MEXCVietnam

4. Tất cả phần thưởng trong sự kiện này có thể được thu thập tích lũy.

5. Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày đề cập đến xếp hạng khối lượng giao dịch lúc 21:59 (giờ VN) trong ngày.

6. Phần thưởng Rút thăm may mắn hàng ngày, Thử thách Checkpoint hàng ngày và Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được phân phối trong 24 giờ sau khi sự kiện hàng ngày kết thúc. Phần thưởng cho Xếp hạng Số tiền PNL sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

7. Tiền thưởng Futures của bạn có giá trị trong 7 ngày.

8. Những người chiến thắng về Xếp hạng số tiền PNL phải liên hệ với @Zoe_MEXC@Helen_MEXC qua Telegram để đổi phần thưởng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham gia nhóm Telegram chính thức: https://t.me/MEXCVN_Community

9. Tài khoản phụ không thể tham gia sự kiện này với tư cách tài khoản độc lập. Khi tính toán kết quả cuối cùng, PNL và khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được cộng gộp với PNL tiêu chuẩn và khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động gian lận như spam khối lượng lớn, thao túng thị trường, vận hành nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.

2. Những người tham gia bị phát hiện tham gia chiến lược giao dịch giống hệt nhau sẽ bị loại.

3. Những người tham gia bị phát hiện đặt và hủy lệnh tần suất cao trong mỗi phút sẽ bị loại.

4. Sau khi nhiều tài khoản được phát hiện đăng ký theo cùng một địa chỉ IP, người dùng liên quan đến các tài khoản này sẽ bị loại.

5. Tài khoản của nhà tạo lập thị trường và tài khoản phụ của tổ chức không thể tham gia sự kiện này.

6. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc sự kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đề cập ở trên liên quan đến giao dịch, tài sản và rủi ro của các hành vi đội nhóm.

7. Người dùng chỉ có thể tham gia một cuộc thi Futures trong thời gian diễn ra sự kiện. Nghiêm cấm tham gia nhiều cuộc thi Futures cùng một lúc.