Phần thưởng của tôi

Đăng nhập

Quy tắc sự kiện

1. Quy tắc phân bổ phần thưởng

  • (1) Phần thưởng nhiệm vụ giao dịch sẽ được tính dựa trên khối lượng giao dịch Futures sau khi nhận nhiệm vụ trên trang phần thưởng, bao gồm cả khối lượng mở và đóng vị thế với phí >0. Cách tính này áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch ngoại trừ Stablecoin Futures như USDC/USDT.
  • (2) Tài khoản phụ không thể tham gia sự kiện với tư cách là tài khoản độc lập. Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ sẽ được cộng với khối lượng giao dịch của tài khoản chính khi tính toán số liệu cuối cùng.
  • (3) Bất kỳ hành vi nào cố gắng gian lận để nhận thưởng sẽ được xem là gian lận. Các tài khoản nghi vấn sẽ bị điều tra. Sau khi xác nhận gian lận, các tài khoản này sẽ bị đình chỉ và tất cả tiền thưởng sẽ bị thu hồi.
  • (4) MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng về thông tin sự kiện. MEXC toàn quyền điều chỉnh nhiệm vụ và phần thưởng theo điều kiện thị trường bất cứ lúc nào.

2. Cách kiểm tra tiền thưởng

  • (1) Kiểm tra số dư tiền thưởng còn lại: Đối với người dùng sử dụng website, hãy đăng nhập và nhấp vào [Tài sản] - [Tổng quan] - [Tài khoản Futures] để kiểm tra tiền thưởng còn lại của bạn. Đối với người dùng dùng ứng dụng, hãy đăng nhập và nhấp vào [Ví] - [Futures] - [USDT] để kiểm tra phần thưởng còn lại của bạn.
  • (2) Kiểm tra lịch sử tiền thưởng: Đối với người dùng dùng website, hãy đăng nhập và kiểm tra lịch sử tiền thưởng của bạn trong [Futures] - [USDT-M] - [Dòng vốn] và thay đổi [Tất cả các loại] thành [Tiền thưởng]. Đối với người dùng dùng ứng dụng, hãy đăng nhập và kiểm tra trong [Futures] - [Lịch sử Futures] - [Dòng vốn] và thay đổi [Tất cả các loại] thành [Tiền thưởng]. Số dương thể hiện số tiền thưởng nhận được và số âm thể hiện số tiền thưởng đã sử dụng.

3. Quy tắc sử dụng tiền thưởng

  • (1) Tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch Futures. Lợi nhuận kiếm được có thể rút nhưng không thể rút tiền thưởng
  • (2) Tiền thưởng có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ cho giao dịch và cũng có thể được sử dụng để khấu trừ phí giao dịch hoặc phí Funding, cũng như để bù đắp các khoản lỗ giao dịch.
  • (3) Bất kỳ tài sản nào chuyển ra khỏi tài khoản Futures trước khi tiền thưởng được sử dụng hết sẽ dẫn đến việc mất tiền thưởng.
  • (4) Tiền thưởng Futures của bạn có giá trị trong 15 ngày. Mọi phần thưởng chưa sử dụng sẽ tự động bị thu hồi sau 15 ngày kể từ ngày phát hành. Vui lòng lưu ý về rủi ro thanh lý tiềm ẩn do điều này gây ra.