Proof of Reserves (PoR)

Proof of Reserves (PoR)

MEXC cung cấp quỹ dự trữ 1:1 cho tất cả tài sản trên. Tài sản của bạn sẽ an toàn khi được bảo vệ bởi MEXC.

An toàn
Minh bạch

Bảo vệ tài sản người dùng là sứ mệnh quan trọng của MEXC. Tài sản của bạn sẽ cực kỳ an toàn và minh bạch trên MEXC.

Tài sản của người dùng được bảo đảm trong quá trình kiểm toán.

Proof of Reserve (PoR), đề cập đến tài sản chúng tôi lưu trữ cho người dùng. Điều đó chứng tỏ rằng MEXC có dự trữ cung cấp token bao gồm tỷ lệ 1:1 đối với tài sản của người dùng. Proof of Reserves liên quan đến tài sản cá nhân được giữ trong các tài khoản sau.

Token

Tiền mã hoá trong Ví MEXC và chi tiết chuỗi được đề cập trong cuộc kiểm toán

MEXC Proof of Reserves hỗ trợ các yêu cầu về USDT, USDC, BTC, ETH và chi tiết chuỗi.