Pagpapatunay ng withdrawal

Minamahal na MEXC User:

Ikaw ay nag aaplay para sa isang withdrawal. Upang matiyak ang kaligtasan ng iyong mga pondo, kailangan mong ipasok ang huling 4 na digit ng withdrawal address para sa pag verify (kung may Memo address, kailangan mo pa ring ipasok ang huling 4 na digit ng withdrawal address). Kung hindi ikaw ang gumawa ng kahilingan ito, huwag i-verify at baguhin ang iyong password o i freeze ang iyong account. Maaari ka ring makipag ugnayan sa MEXC Customer Service para sa tulong na iyong kailangan.