Pagpapatunay ng withdrawal

Minamahal na MEXC User:

Ikaw ay nag-aaplay para sa isang withdrawal. Upang matiyak ang kaligtasan ng iyong mga pondo, kailangan mong ipasok ang huling 4 na character ng withdrawal address para sa pag-verify (kung may Memo address, kailangan mo pa rin ipasok ang huling 4 na character ng withdrawal address). Kung hindi mo sinimulan ang kahilingan na ito, huwag i-verify at baguhin kaagad ang iyong password o i-freeze ang iyong account. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa MEXC Customer Service para sa tulong.