Kasunduan ng User at Patakaran sa Privacy

Petsa ng huling pagbago: Hunyo 7, 2021

Ang kasunduan ay natapos sa pagitan Mo (“Ikaw”) at ng MEXC Trading Platform (“MEXC”). Sa kaganapan kung saan bumibisita ka o ginagamit ang website ng MEXC (https://www.MEXC.com), Apps at anumang iba pang serbisyong ibinigay ng mga kaakibat na kumpanya ng MEXC (ang "Mga Serbisyo"), ituturing na mayroon kang basahin at sumang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon na tinukoy sa Kasunduan ng User at Patakaran sa Privacy (“Kasunduan”), pati na rin ang mga pagbabago at pag-update na maaari naming gawin sa Kasunduang ito sa pana-panahon.

Espesyal na Pahayag ng MEXC

Pakitiyak na ligtas ang computer na ginagamit para sa kalakalan at liquidity ng mga asset. Batay sa ipinapakita sa web page at mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan, lubos na inirerekomenda na gamitin ng mga user ang pinakabagong bersyon ng Google Chrome upang mag-log in sa MEXC. Pananagutan ng mga user ang kanilang sarili para sa pagkawala ng ari-arian na dulot ng mga pagkakamali sa pagpapatakbo.

Pagbubunyag ng Panganib

Para mas maunawaan mo ang mga panganib na nauugnay sa digital-asset trading, taimtim na ipinapaalala sa iyo ng MEXC na: dapat mong lubos na maunawaan at masuri ang mga panganib sa digital asset trading bago magsagawa ng anumang mga kalakalan; dapat mong tasahin ang iyong kakayahan na tumanggap ng panganib nang maingat bago makisali sa mga pangangalakal ng cryptocurrency. Kapag nangangalakal sa MEXC, maaari kang humarap sa mga panganib ng patakaran, pagsunod sa regulasyon, ani ng pamumuhunan, pangangalakal at force majeure, atbp. Ang mga detalye ng naturang mga panganib ay ang mga sumusunod:

(a) Panganib sa patakaran: Ang mga user ng MEXC ay maaaring makaranas ng mga pagkalugi dahil sa pag-amyenda ng mga pambansang batas, regulasyon, o pangkalahatang pulisiya na maaaring makaimpluwensya sa normal na kalakalan ng mga cryptocurrency.

(b) Panganib sa pagsunod: Ang mga user ng MEXC ay maaaring makararanas ng mga pagkalugi kung ang kalakalan ng cryptocurrency ng user ay lumalabag sa mga pambansang batas o regulasyon.

(c) Panganib sa kita ng pamumuhunan: ang merkado ng Cryptocurrency ay may natatangi: hindi ito nagsasara, na may mga presyo ng cryptocurrency na nagbabago-bago sa napakalawak na hanay. Ang mga user ay maaaring makaranas ng mga pagkalugi sa merkado.

(d) Panganib sa pangangalakal: Ang iyong matagumpay na paglipat ay nakadepende sa kapwa na pagsang-ayon ng mga partido sa paglipat at ang MEXC ay hindi nangangako o ginagarantiyahan ang anumang matagumpay na paglipat.

(e) Panganib sa force majeure: Kapag nangyari ang mga natural na sakuna, digmaan, kaguluhan, cyber-attack, at iba pang hindi mahuhulaan, hindi maiiwasan at nakakaalarmang sitwasyon, maaaring hindi gumana nang normal ang MEXC at maaari itong magresulta sa pagkalugi ng mga user. Para sa mga pagkalugi ng user na dulot ng force majeure, hindi mananagot ang MEXC sa anumang mga pananagutan sa sibil.

(f) Panganib na ma-delist: Kapag ang isang partido ng proyekto ng cryptocurrency ay nahaharap sa pagkabangkarota, pagpuksa, at pagkabuwag, o lumalabag sa mga pambansang batas at regulasyon, o sa ilalim ng kahilingan ng partido ng proyekto, aalisin ng MEXC ang cryptocurrency, na maaaring magdulot ng mga pagkalugi para sa mga user.

(g) Teknikal na panganib: Bagama't malayo ang tyansa sa teknikal na pagkakamali sa panahon ng kalakalan ng cryptocurrency, hindi namin maaalis ang gayong posibilidad. Kung nangyari ito, maaaring maapektuhan ang mga interes ng user.

(h) Panganib sa operasyon: Maaaring harapin ng mga user ang mga panganib dahil sa error sa pagpapatakbo, tulad ng mga paglilipat sa mga maling account, mga paglabag sa mga regulasyon sa pagpapatakbo, atbp.

(i) Panganib sa pagka-frooze ng account Ang account ng user ay maaaring i-freeze o puwersahang kumpiskahin ng mga institusyong panghukuman kung sakaling magkaroon ng debt fraud o pinaghihinalaang mga krimen.

Kapag nag-click ka upang sumang-ayon sa Kasunduan, ipinapakita nito na naunawaan mo at nilalayon mong pasanin ang mga panganib at pagkalugi sa pangangalakal. Hindi dapat tanggapin ng MEXC ang anumang garantiya o magkasamang pananagutan para sa pagbabalik ng digital capital at mga nalikom.

I. Pangkalahatan

Kasama sa Kasunduang ito ang General, Know-Your-Customer, Anti-Money Laundering Policy, Privacy Policy, at lahat ng panuntunang inilabas o maaaring i-publish ng MEXC sa hinaharap. Dapat mong basahin nang mabuti ang buong kasunduan bago gamitin ang Mga Serbisyo ng MEXC. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Kasunduang ito, dapat kang kumunsulta sa MEXC. Hindi ka dapat makipagtalo na hindi wasto ang Kasunduang ito, o hingin ang pagkansela ng Kasunduang ito sa kadahilanang hindi mo pa nabasa ang Kasunduan o hindi nakakuha ng mga sagot mula sa MEXC. Ang MEXC ay may karapatang gawin at baguhin ang Kasunduang ito at/o lahat ng uri ng mga tuntunin sa pana-panahon. Sa sandaling ipahayag ang binagong kasunduan, papalitan nito ang nauna at magkakabisa kaagad. Maaaring tingnan ng mga user ang pinakabagong kasunduan anumang oras. Kapag binisita mo, ginamit o sinubukan mong gamitin ang mga serbisyo ng MEXC sa pamamagitan ng anumang pagkakakilanlan, ituturing na tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kundisyon ng pinakabagong edisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon, mangyaring huwag bisitahin o gamitin ang mga serbisyong ibinigay ng MEXC.

Kwalipikasyon ng Nagparehistro

1. Kinukumpirma mo, pagkatapos mong makumpleto ang mga pamamaraan sa pagpaparehistro o gamitin ang iba pang mga serbisyong pinahihintulutan ng MEXC, na ikaw ay isang natural na tao, legal na tao, o iba pang organisasyon na may ganap na kapasidad para sa mga karapatang sibil at ganap na kapasidad para sa sibil na pag-uugali. Kung hindi mo taglay ang mga nabanggit na kwalipikasyon, ikaw at ang iyong tagapag-alaga ang mananagot ng lahat ng mga kahihinatnan na dulot nito, at ang MEXC ay may karapatang kanselahin o permanenteng i-freeze ang iyong account at mag-claim ng kabayaran mula sa iyo at sa iyong tagapag-alaga.

Pagpaparehistro at Account

2. Ikaw ay nakasalalay sa Kasunduang ito pagkatapos mong punan ang impormasyon, basahin at sumang-ayon sa Kasunduang ito gaya ng sinasabe sa pahina ng pagpaparehistro, at makumpleto ang buong proseso ng pagpaparehistro, o pagkatapos mong punan ang impormasyon, basahin at sumang-ayon sa Kasunduang ito at nakumpleto ang buong proseso ng pag-activate gaya ng sinasabe sa pahina ng pag-activate, o kapag ginamit mo ang Serbisyo sa anumang iba pang paraan na pinahihintulutan ng MEXC. Ang iyong ibinigay o nakumpirmang email address, numero ng mobile phone, o iba pang paraan na pinahihintulutan ng MEXC ay maaaring gamitin bilang isang paraan upang mag-log in. Dapat kang magbigay ng impormasyon ayon sa hinihingi ng mga batas at regulasyon gaya ng iyong tunay na pangalan, uri ng pagkakakilanlan at numero ng pagkakakilanlan, atbp. Kung ang impormasyong ibinigay mo sa oras ng pagpaparehistro ay hindi tama, ang MEXC ay walang pananagutan para dito at papasanin mo ang anumang direkta o hindi direktang pagkalugi at masamang kahihinatnan na nagmumula rito. Inilalaan ng MEXC ang karapatang pumili ng mga merkado at hurisdiksyon upang magsagawa ng negosyo at maaaring paghigpitan o tanggihan, sa pagpapasya nito, ang probisyon ng Mga Serbisyo sa ilang partikular na bansa o rehiyon.

Impormasyon ng User

3. Kapag kinukumpleto ang proseso ng pagpaparehistro o pag-activate, dapat kang, sumunod sa mga kinakailangan ng mga batas at regulasyon at sa kaukulang pahina ng mga tip, ibigay at i-update ang iyong impormasyon nang tama, at gawin itong totoo, napapanahon, kumpleto, at tama. Kung mayroon makatwirang dahilan upang maghinala na ang impormasyong ibinigay mo ay may mga pagkakamali, hindi tama, luma na, o hindi kumpleto, ang MEXC ay may karapatang magbigay ng paunawa ng pagtatanong o kahilingan para sa pagwawasto sa iyo at direktang tanggalin ang mga nauugnay na materyales at upang suspindihin o wakasan, sa bahagi o sa kabuuan, ang serbisyo ng MEXC na ibinigay sa iyo. Walang pananagutan ang MEXC para dito, at sasagutin mo ang anumang direkta o hindi direktang pagkalugi at masamang kahihinatnan na magmumula rito. Dapat na punan mo ng tama at i-update ang iyong E-mail address, numero ng telepono, address, postal code, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, para sa layunin na ang MEXC o iba pang mga gumagamit ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo nang epektibo. Solo mong papasanin ang pananagutan para sa anumang pagkalugi o karagdagang gastos dahil sa kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga nabanggit na paraan ng pakikipag-ugnayan sa panahon ng proseso ng paggamit mo ng Mga Serbisyo. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na obligado kang panatilihin ang bisa ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na iyong ibinigay. Kung mayroong anumang mga pagbabago o pag-update, dapat kang kumilos ayon sa kinakailangan ng MEXC.

Seguridad ng Account

4. Ikaw ang tanging responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong MEXC account at password at responsable para sa lahat ng aktibidad na isinagawa ng iyong MEXC account (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagsisiwalat ng impormasyon, ang paglabas ng impormasyon, online na pag-click para sa pahintulot, o pagsusumite ng iba't ibang mga kasunduan sa panuntunan, online na pag-renew ng mga kasunduan o serbisyo sa pagbili, atbp.). Sumasang-ayon ka na:

(a) Kung ang iyong MEXC account ay ginamit nang walang pahintulot o anumang iba pang mga pangyayari na lumalabag sa probisyon ng pagiging kumpidensyal, dapat mong ipaalam kaagad sa MEXC.

(b) Dapat mong mahigpit na sumunod sa seguridad, sertipikasyon, kalakalan, deposition, mekanismo ng pag-alis, o proseso ng website/serbisyo;

(c) Tiyakin na aalis ka sa site/serbisyo sa mga tamang hakbang sa pagtatapos ng bawat session. Ang MEXC ay hindi maaari at hindi mananagot para sa anumang pagkawala na nagmumula sa iyong pagkabigo na sumunod sa mga probisyon ng talatang ito. Nauunawaan mo na kailangan maglaan ng makatwirang oras ng MEXC upang maaksyunan ang iyong kahilingan, at hindi inaako ng MEXC ang anumang responsibilidad para sa mga kahihinatnan (kabilang ang ngunit hindi limitado sa anumang pagkawala) na naganap bago kumilos.

Mga Nilalaman ng Serbisyo

5. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, maaaring maghanap at mag-browse ang mga user para sa real-time na market at impormasyon sa pangangalakal ng mga digital asset na produkto sa MEXC, magsumite ng mga order ng kalakalan, kumpletuhin ang digital asset trading, lumahok sa mga aktibidad na inorganisa ng MEXC at gumamit ng iba pang impormasyon at teknikal na serbisyo.

Mga Tuntunin ng Serbisyo

6. Kung mayroong anumang pagkalugi sa kalakalan sa pagitan mo at ng iba pang mga user sa panahon ng iyong pangangalakal sa MEXC, sa sandaling ikaw o sinumang iba pang (mga) user ay nagsumite/nagsumite ng hindi pagkakaunawaan sa MEXC upang humiling ng pamamagitan, ang MEXC ay magkakaroon ng karapatan na sarilinan na magpasya tungkol sa tagapamagitan, at naiintindihan at sinasang-ayunan mo na dapat mong tanggapin ang desisyon na ginawa ng MEXC.

7. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang MEXC ay may karapatang magbigay ng kinakailangang impormasyon, tulad ng impormasyon ng user at mga record ng kalakalan na ibinigay mo sa MEXC, bilang tugon sa mga kahilingan mula sa mga kagawaran ng gobyerno (kabilang ang mga kagawaran ng panghukuman at administratibo). Kung pinaghihinalaan kang lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at iba pang mga lehitimong karapatan at interes ng iba, may karapatan ang MEXC na magbigay sa tamang may-hawak ng kinakailangang impormasyon ng pagkakakilanlan kung sakaling magkaroon ng paunang paghatol na nagpasiya sa pagkakaroon ng pinaghihinalaang paglabag.

8. Ikaw ang tanging responsable para sa nabubuwisang kita na nabuo sa panahon ng paggamit ng serbisyo ng MEXC, pati na rin ang lahat ng hardware, software, mga serbisyo, at iba pang mga gastos.

9. Sa kurso ng paggamit ng mga serbisyong ibinigay sa MEXC, nangangako kang susunod sa sumusunod na kasunduan:

(a) Ang lahat ng mga gawi na isinasagawa kapag gumagamit ng Mga Serbisyo ng MEXC ay dapat sumunod sa iyong mga pambansang batas, regulasyon, at iba pang mga normatibong dokumento at regulasyon, at hindi mo dapat lalabagin ang pampublikong interes o pampublikong moralidad, ay hindi makakasira sa mga lehitimong karapatan at interes ng iba, hindi dapat umiwas sa pagbabayad ng mga buwis, at hindi lalabag sa Kasunduang ito at sa mga nauugnay na tuntunin. Kung nilabag mo ang mga nabanggit na pangako at dumanas ng anumang legal na kahihinatnan, sasagutin mo ang lahat ng legal na pananagutan sa iyong pangalan at tiyakin na ang MEXC ay walang anumang pananagutan sa bayarin sa mga pagkalugi.

(b) Sa proseso ng pag-trade, dapat kang sumunod sa prinsipyo ng mabuting pananampalataya at hindi dapat kumuha ng hindi patas na kumpetisyon o guluhin ang normal na pagkakasunud-sunod ng mga online na trade, kabilang ngunit hindi limitado sa mga pump at dump scheme, wash trading, self-trading, front running, quote stuffing, at spoofing o layering.

(c) Hindi ka dapat gumawa ng anumang komersyal na paggamit ng anumang data sa MEXC, kabilang ngunit hindi limitado sa paggamit ng data na ipinapakita sa site ng MEXC sa anumang paraan, tulad ng pagpaparami, pagpapakalat, atbp. nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng MEXC.

(d) Bilang karagdagan sa nabanggit, hindi mo dapat:

(i) gamitin ang anumang deep linking, web crawler, bots, spiders o iba pang awtomatikong device, program, script, algorithm o methods, o anumang katulad o katumbas na manual o awtomatikong proseso na maaaring ipasiya ng MEXC sa sarili nitong paghuhusga, upang ma-access, makuha , kopyahin o subaybayan ang anumang bahagi ng mga ari-arian, o kopyahin o i-bypass ang istraktura ng pag-navigate o presentation ng mga serbisyo ng MEXC sa anumang paraan, upang makuha o subukang makakuha ng anumang mga materyales, dokumento o impormasyon sa anumang paraan na hindi sadyang ibinigay ng serbisyo ng MEXC;

(ii) subukang i-access ang anumang bahagi o function ng mga ari-arian nang walang pahintulot, o kumonekta sa mga serbisyo ng MEXC o anumang MEXC server o anumang iba pang mga system o network na bumubuo ng mga serbisyo ng MEXC sa pamamagitan ng pag-hack, password mining o anumang iba pang labag sa batas o ipinagbabawal na paraan;

(iii) suriin, i-scan o subukan ang mga kahinaan ng mga serbisyo ng MEXC o anumang network na konektado sa mga ari-arian, o lumabag sa anumang mga hakbang sa seguridad o pagpapatunay sa mga serbisyo ng MEXC o anumang network na konektado sa mga serbisyo ng MEXC;

(iv) mag-reverse look-up, subaybayan o hangarin na subaybayan ang anumang impormasyon ng iba pang mga user o bisita ng mga serbisyo ng MEXC;

(v) gawin ang anumang mga aksyon na nagpapataw ng hindi makatwiran o hindi patas sa imprastraktura ng mga system o network ng mga serbisyo ng MEXC o MEXC, o ang imprastraktura ng anumang mga system o network na konektado dito;

(vi) gamitin ang anumang device, software o regular na mga programa upang makagambala sa normal na operasyon ng MEXC o anumang mga transaksyon sa MEXC, o anumang paggamit ng ibang tao sa Mga Serbisyo ng MEXC;

(vii) pekein ang mga header, magpanggap, o kung hindi man ay manipulahin ang pagkakakilanlan, upang itago ang iyong pagkakakilanlan o ang pinagmulan ng anumang mga mensahe o pagpapadala na iyong ipinadala sa MEXC; o

(viii) gamitin ang serbisyo ng MEXC sa ilegal na paraan o sa paraang lumalabag sa pagiging patas at/o halaga ng komunidad na maaaring matukoy ng MEXC sa sarili nitong paghuhusga.

10. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na:

(a) Ang MEXC ay may karapatang gumawa ng sarilinan na desisyon kung nilabag mo ang mga nabanggit na pangako, at ilapat ang mga tuntunin ng Kasunduang ito sa pagproseso o pagwawakas ng probisyon ng Mga Serbisyo sa iyo batay sa naturang sarilinan na desisyon, nang wala ang iyong pahintulot o paunang abiso. Para mapanatili ang kaayusan sa pangangalakal at seguridad sa kalakalan sa MEXC, ang MEXC ay may karapatang gumawa ng wastong mga hakbangin sa pagkontrol sa panganib kung sakaling maputol ang normal na order ng kalakalan ng merkado dahil sa malisyosong mga pagbenta o pagbili, kabilang ngunit hindi limitado sa pagsasara ng kaukulang mga order sa pangangalakal, pag-freeze ng mga nauugnay na account, pagpapanumbalik ng apektadong impormasyon ng kalakalan sa orihinal na katayuan at pagbawi ng mga nauugnay na pagkalugi, at pag-uulat ng nauugnay na insidente sa lokal na awtoridad ng hudikatura.

(b) Kung kinumpirma ng epektibong legal na mga dokumento ng administratibo o hudisyal na awtoridad sa iyong bansa na ikaw ay lumalabag sa mga batas o lumabag sa mga ito, o kung ang MEXC, batay sa kanilang hatol, ay naniniwala na ang iyong gawi ay pinaghihinalaan ng lumalabag sa kasunduan o sa mga probisyon ng mga batas at regulasyon ng iyong bansa, ang MEXC ay may karapatan na ibunyag ang mga di-umano'y mga hinihinalang paglabag o paglabag sa kontrata pati na rin ang mga hakbang na ginawa ng MEXC laban sa iyo. Tungkol sa impormasyong nailathala mo sa MEXC, na pinaghihinalaang lumalabag sa mga batas o lumalabag sa mga lehitimong karapatan ng iba, o lumalabag sa Kasunduang ito, may karapatan ang MEXC na tanggalin ang naturang impormasyon nang hindi ka inaabisuhan at magpataw ng parusa alinsunod sa Kasunduang ito.

(c) Kaugnay ng iyong mga aksyon sa MEXC, kabilang ang mga aksyon na hindi mo isinagawa sa MEXC ngunit nagdulot ng ilang uri ng impluwensya sa mga user ng MEXC, ang MEXC ay may karapatan na sarilinan na magpasya kung ang iyong gawi at ang katangian nito ay bumubuo ng isang paglabag ng Kasunduang ito at/o mga tuntunin, at magpataw ng kaukulang parusa nang naaayon. Dapat mong panatilihin ang lahat ng katibayan na may kaugnayan sa iyong mga aksyon at dapat mong pasanin ang masamang kahihinatnan ng anumang pagkabigo upang makagawa ng sapat na ebidensya. Ikaw ang tanging mananagot para sa anumang legal na pananagutan sa iyong pangalan para sa anumang pinsalang idinulot sa anumang ikatlong partido ng iyong pinaghihinalaang paglabag sa mga pangako. Kung pinaghihinalaan kang lumalabag sa mga naaangkop na batas o sa Kasunduang ito, na nagdudulot ng anumang paglugi ng MEXC, o humahantong sa anumang paghahabol ng sinumang ikatlong partido, o napapailalim sa anumang parusang ipinataw ng anumang mga awtoridad sa namamahala, dapat mong bayaran ang MEXC para sa lahat ng pagkalugi at/ o mga gastos na natamo ng MEXC bilang resulta nito, kasama ang makatwirang bayad sa abogado.

Limitasyon ng Pananagutan at Mga Inklusyon

11. Responsable ang MEXC sa pagbibigay ng mga serbisyo ng MEXC sa iyo ayon sa status quo at pagiging magagamit. Ang MEXC, gayunpaman, ay hindi gumagawa ng pahayag o ipinahiwatig na warranty tungkol sa Mga Serbisyo, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagiging angkop, kawalan ng pagkakamali o pagkukulang, pagpapanatili, katumpakan, pagiging maaasahan, pagiging angkop para sa isang partikular na layunin ng Mga Serbisyo. Kasabay nito, hindi ginagawa o ginagarantiya ng MEXC ang bisa, kawastuhan, katumpakan, pagiging maaasahan, kalidad, katatagan, integridad, at pagiging maagap ng teknolohiya at impormasyong kasama sa serbisyo ng MEXC.

12. Naiintindihan mo na ang sistema ng impormasyon sa MEXC ay inilabas ng mga user mismo, at maaaring may mga panganib at pagkakamali.

13. Ang MEXC ay ginagamit lamang bilang isang site ng pangangalakal. Nagsisilbi lang ang MEXC bilang isang platform kung saan makakakuha ka ng impormasyon sa mga digital na asset, tukuyin ang mga katapat, makipag-ayos at magsagawa ng mga kalakalan sa mga digital na asset, at kinokontrol ng MEXC ang kalidad, seguridad, o legalidad ng mga digital na asset na kasangkot sa mga kalakalan, ang pagiging tunay o katumpakan ng ang impormasyon sa kalakalan, at ang kakayahan ng mga partido sa pangangalakal na gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kasunduan sa kalakalan. Dapat mo, sa iyong pagpapasya, na matukoy ang pagiging tunay, pagiging lehitimo, at bisa ng mga nauugnay na digital asset at/o impormasyon at pasanin ang anumang pananagutan at pagkawala na magmumula doon sa iyong sariling gastos. Maliban kung hayagang iniaatas ng mga batas at regulasyon, ang MEXC ay walang obligasyon na magsagawa ng paunang pagsusuri sa lahat ng data ng Kostumer, impormasyon ng digital asset, aktibidad ng kalakalan, at iba pang mga bagay na nauugnay sa kalakalan, maliban sa mga sumusunod na pangyayari: Ang MEXC ay may mga makatwirang batayan upang maniwala na maaaring may malalaking ilegal na pagkilos o paglabag sa batas ng mga partikular na user o ng mga partikular na kalakalan; o ang MEXC ay may makatwirang dahilan upang maniwala na ang gawi ng isang user sa MEXC ay pinaghihinalaang ilegal o hindi wasto.

14. Ang MEXC o isang third party na pinahintulutan ng MEXC, o isang third party na kapwa pinahintulutan mo at ng MEXC, ay may karapatang tanggapin ang iyong mga hindi pagkakaunawaan sa iba pang mga user na nagmumula sa mga trade batay sa iyong hindi mababawi na awtoridad, at magkakaroon ng karapatang unilaterally hatulan ang mga katotohanang may kaugnayan sa mga hindi pagkakaunawaan pati na rin ang mga naaangkop na panuntunan upang makagawa ng desisyon, kabilang ngunit hindi limitado sa, pagsasaayos sa katayuan ng trade ng mga nauugnay na order, pag-uutos sa isang ikatlong partido o kawani ng customer service na bayaran ang lahat o bahagi ng ang pinagtatalunang pagbabayad sa Partido o Mga Partido. Ikaw ay nakasalalay na sumunod sa pinal na desisyon. Kung nabigo kang ipatupad at iproseso ang desisyon sa loob ng itinakdang panahon, ang MEXC ay may karapatan (ngunit hindi ang obligasyon) na direktang kumpletuhin ang pagbabayad sa pamamagitan ng paggamit ng halaga sa iyong account na kasalukuyang binuksan sa MEXC o ang mga depositong binayaran mo sa MEXC o mga affiliates nito sa ngalan mo.

Dapat mong bawiin ang margin ng deposito sa oras at bawiin ang mga pagkalugi ng MEXC at mga kaanib nito, kung hindi, ang MEXC at mga kaanib nito ay may karapatang direktang i-offset ang iyong mga karapatan at interes sa ilalim ng iba pang mga kontrata at may karapatang magpatuloy na kunin bilang kabayaran. Nauunawaan mo at tinatanggap mo na alinman sa MEXC o anumang ikatlong partido na pinahintulutan ng MEXC, o alinmang ikatlong partido na pinagkasunduan mo, at ng MEXC, ay hindi dapat maging isang hudisyal na awtoridad, at ang ebidensya ay dapat patunayan lamang sa kapasidad ng mga ordinaryong tao. Ang MEXC, o anumang third party na pinahintulutan ng MEXC, o anumang ikatlong partido na napagkasunduan mo at ng MEXC, ay batay lamang sa iyong hindi na mababawing karapatan upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan, at hindi magagarantiya na ang resulta ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan ay aayon sa iyong mga inaasahan, at hindi mananagot ng anumang pananagutan para sa pagtatapos ng naturang kasunduan. Kung nalugi ka bilang resulta, sumasang-ayon kang direktang mag-claim mula sa benepisyaryo.

15. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang MEXC ay hindi mananagot para sa alinman sa iyong mga pinsala, kabilang ngunit hindi limitado sa mga pinsala para sa pagkalugi ng mga kita, mabuting kalooban, paggamit, data, atbp. o iba pang hindi na mababawing mga pagkalugi o pinsala (hindi alintana kung ang MEXC ay pinayuhan ng ang posibilidad ng naturang pinsala o hindi): Ang MEXC ay may mga makatwirang batayan upang maniwala na ang isang partikular na user o isang partikular na kalakalan ay maaaring sangkot sa materyal na paglabag sa mga batas o kontrata; Ang MEXC ay may mga makatwirang batayan upang maniwala na ang gawi ng user sa MEXC ay pinaghihinalaang labag sa batas o hindi wasto; ang mga gastos at pagkalugi na natamo sa pamamagitan ng pagbili o pagkuha ng anumang data, impormasyon, o kalakalan, atbp. sa pamamagitan ng serbisyo ng MEXC; ang iyong hindi pagkakaunawaan sa mga serbisyo ng MEXC; at, anumang iba pang pagkalugi na nauugnay sa Mga Serbisyo ng MEXC na hindi sanhi ng MEXC.

16. Sa anumang pagkakataon, ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkabigo o pagkaantala sa pagbibigay ng anumang serbisyo dahil sa nakagawiang pagpapanatili ng kagamitan, pagkabigo ng mga koneksyon sa network, pagkabigo ng mga computer, komunikasyon, o iba pang mga sistema, pagkawala ng kuryente, mga kaguluhan, hindi pagkakaunawaan sa paggawa, kaguluhan, insureksyon , mga kaguluhan, kakulangan ng mga produkto o materyales para sa produksyon, sunog, baha, bagyo, mga pagsabog, digmaan, mga aksyon ng pamahalaan, mga utos ng hudisyal o administratibong ahensya, o hindi pagkilos ng ikatlong partido.

Pagwawakas ng Kasunduan
17. Sumasang-ayon ka na ang MEXC ay may karapatan sa sarili at ganap na paghuhusga nito, nang walang paunang abiso, na suspindihin, wakasan ang probisyon ng bahagi o lahat ng mga serbisyo ng MEXC sa iyo para sa anumang kadahilanan, gayundin na suspindihin o permanenteng i-freeze (kanselahin) ang iyong account sa MEXC, at hindi mananagot sa iyo o sa sinumang ikatlong partido para sa paggawa nito, gayunpaman, may karapatan ang MEXC na panatilihin ang data ng kalakalan, mga record at iba pang impormasyon na nauugnay sa account, pati na rin ang aplikasyon at paggamit ng naturang impormasyon. Sa kaganapan ng mga sumusunod na pangyayari, may karapatan ang MEXC na wakasan ang Kasunduang ito nang direkta sa pamamagitan ng pagkansela ng account, at may karapatang permanenteng i-freeze (kanselahin) ang awtoridad ng iyong account sa MEXC:

(a) Matapos wakasan ng MEXC ang mga serbisyong ibinigay sa iyo, at pinaghihinalaan kang muling nagparehistro bilang isang gumagamit ng MEXC, direkta o hindi direkta o sa pangalan ng iba;

(b) Ang email address na iyong ibinigay ay wala o hindi makakatanggap ng mga email, at walang ibang paraan para makipag-ugnayan sa iyo, o inabisuhan ka ng MEXC na baguhin ang iyong impormasyon sa email sa pamamagitan ng ibang paraan ng pakikipag-ugnayan, at hindi mo pa rin nabago ang wastong email address sa loob ng tatlong araw ng trabaho pagkatapos ng paunawa mula sa MEXC;

(c) Ang mga pangunahing nilalaman ng impormasyon ng user na iyong ibinigay ay hindi totoo o hindi tumpak o hindi kumpleto;

(d) Kapag nagbago ang Kasunduan (kabilang ang mga panuntunan), dapat mong hayagang ipaalam sa MEXC na hindi ka handa na tanggapin ang bagong kasunduan sa serbisyo; at

(e) Iba pang mga pangyayari kung saan naniniwala ang MEXC na dapat wakasan ang serbisyo. Sa pagtatapos ng mga serbisyo ng iyong account o ang permanenteng pag-freeze (pagkansela) ng iyong account sa MEXC, ang MEXC ay walang obligasyon na panatilihin o ibunyag sa iyo ang anumang impormasyon sa iyong account, o ipasa sa iyo o sa isang ikatlong partido ang anumang impormasyong mayroon ka hindi binasa o ipinadala o ipinasa sa

18. Sumasang-ayon ka na:

(a) Pagkatapos ng pagwawakas ng iyong kontraktwal na relasyon sa MEXC, may karapatan pa rin ang MEXC na patuloy na i-save ang impormasyon ng iyong user at lahat ng impormasyon sa kalakalan sa panahon ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo ng MEXC.

(b) Kung nakagawa ka ng anumang ilegal na gawain o paglabag sa Kasunduang ito sa panahon ng paggamit ng ibinigay na Serbisyo, maaari pa ring igiit ng MEXC ang mga karapatan laban sa iyo sa pamamagitan ng Kasunduang ito.

(c) Kapag sinuspinde o winakasan ng MEXC ang pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo, hahawakan ng MEXC ang iyong data ng kalakalan na naitala bago ang pagsususpinde o pagwawakas ng serbisyo sa ilalim ng mga sumusunod na prinsipyo. Hahawakan o papasanin mo ang anumang mga hindi pagkakaunawaan, pagkalugi, o mga gastos na natamo ng iyong sarili, at dapat mong tiyakin na ang MEXC ay hindi kasama sa anumang pagkalugi o anumang gastos.

(d) Kung saan nakapasok ka sa isang kontrata sa pagbili kasama ng iba pang mga miyembro bago ang pagsuspinde o pagwawakas ng Serbisyo ngunit ang kontrata ay hindi pa naisagawa, ang MEXC ay may karapatang magtanggal ng nauugnay na impormasyon ng naturang kontrata sa pagbili at sa kalakalan ng mga digital na asset nito.

(e) Sa pagtatapos ng mga serbisyo ng iyong account o ang permanenteng pag-freeze (pagkansela) ng iyong account sa MEXC, ang MEXC ay walang obligasyon na panatilihin o ibunyag sa iyo ang anumang impormasyon sa iyong account, o ipasa sa iyo o sa isang ikatlong partido ang anumang impormasyong hindi mo pa nabasa o naipadala o naipapasa; at

(f) Kung pumasok ka sa isang kontrata sa pagbili sa sinumang ibang miyembro bago ang pagsuspinde o pagwawakas ng mga serbisyo at ang naturang kontrata ay bahagyang naisagawa, hindi maaaring tanggalin ng MEXC ang kalakalan; sa kondisyon na maaaring abisuhan ng MEXC ang iyong katapat ng mga nauugnay na pangyayari sa oras ng pagsususpinde o pagwawakas ng mga serbisyo.

Proteksyon sa Intelektwal na Ari-arian
19. Lahat ng intelektwal na mga nakamit na kasama sa MEXC, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga logo ng website, database, disenyo ng website, teksto at graphics, software, larawan, video, musika, tunog at anumang kumbinasyon ng mga nabanggit na file, at ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng koleksyon ng software, nauugnay na source code at software (kabilang ang maliliit na application at script) ay pagmamay-ari ng MEXC. Hindi mo maaaring kopyahin, baguhin, kopyahin, ipadala o gamitin ang alinman sa mga nabanggit na materyales o nilalaman para sa komersyal na layunin.
20. Sa pagtanggap sa Kasunduang ito, dapat na hilingin sa iyo, batay sa iyong sariling malayang kalooban, ay inilipat at itinalaga ng eksklusibo at walang bayad sa MEXC ang lahat ng copyright ng anumang anyo ng impormasyon na iyong nailathala sa MEXC, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga copyright, mga karapatan sa pamamahagi, mga karapatan sa pag-upa, mga karapatan sa pagpapakita, mga karapatan sa pagganap, mga karapatan sa pagtataya, mga karapatan sa pagsasahimpapawid, mga karapatan sa komunikasyon sa network ng impormasyon, mga karapatan sa produksyon, mga karapatan sa pag-aangkop, mga karapatan sa pagsasalin, mga karapatan sa pagsasama-sama at iba pang mga naililipat na karapatan na may karapatan ang mga may-ari ng copyright, at dapat ang MEXC ay may karapatang magdemanda para sa anumang paglabag sa naturang copyright at makakuha ng buong kabayaran para sa naturang paglabag. Ang Kasunduang ito ay malalapat sa anumang nilalaman na nailathala mo sa MEXC at protektado ng batas sa copyright, hindi alintana kung ang nilalaman ay nabuo bago o pagkatapos ng paglagda sa Kasunduang ito.
21. Hindi mo dapat iligal na gamitin o itatapon ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng MEXC o sinumang ibang tao sa panahon ng iyong paggamit ng mga serbisyong inaalok ng MEXC. Para sa anumang impormasyong nailathala mo sa MEXC, hindi mo maaaring ilathala o pahintulutan ang ibang mga website (o media) na gamitin ang naturang impormasyon sa anumang paraan.
22. Hindi ituturing na nailipat sa iyo ng MEXC ang anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian kapag nag-log in ka sa MEXC o gumamit ng Serbisyo ng MEXC.
Naaangkop sa Batas
23. Ang Kasunduang ito sa kabuuan ay isang kontratang natapos sa ilalim ng mga batas ng Republika ng Singapore, at ang mga nauugnay na batas ng Republika ng Singapore ay dapat ilapat sa pagtatatag, interpretasyon, nilalaman, at pagpapatupad nito; Ang anumang mga paghahabol o aksyon na nagmumula sa o nauugnay sa Mga Serbisyong napagkasunduan sa Kasunduang ito ay dapat pamahalaan at bigyang-kahulugan at ipatupad sa ilalim ng mga batas ng Republika ng Singapore. Para sa pag-iwas sa pagdududa, ang Sugnay na ito ay dapat na hayagang naaangkop sa anumang paghahabol sa tort laban sa amin. Ang karampatang hukuman o forum para sa anumang paghahabol o aksyon laban sa amin o kaugnay sa atin na nasa Republika ng Singapore. Mayroon kang walang kondisyong pag-access sa eksklusibong hurisdiksyon sa mga paglilitis sa korte at mga apela sa mga korte ng Republika ng Singapore. Sumasang-ayon ka rin nang walang kondisyon na ang lugar o karampatang hukuman para sa anumang hindi pagkakaunawaan o problema na nauugnay sa Kasunduang ito o anumang paghahabol at paglilitis na magmumula sa Kasunduang ito ay dapat na eksklusibo sa Republika ng Singapore. Kung ang anumang iba pang negosyo ng Website na ito ay napapailalim sa anumang espesyal na kasunduan sa hurisdiksyon, ang nasabing kasunduan ay mananaig. Ang Prinsipyo ng forum na hindi komportable ay hindi nalalapat sa korte na pinili sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito.
II. Patakaran sa Know-Your-Customer at Anti-Money-Laundering
1. Tinitiyak namin na susundin namin ang mga batas at regulasyon na Know-Your-Customer at Anti-Money-Laundering, at hindi sinasadyang lalabag sa mga patakaran sa Know-Your-Customer at Anti-Money-Laundering. Sa lawak ng aming makatwirang kontrol, magpapatupad kami ng mga kinakailangang hakbang at teknolohiya upang mabigyan ka ng mga serbisyong ligtas at matatag, upang maprotektahan ka laban sa pagkalugi na dulot ng money laundering sa pinakamalawak na posible. Ang mga nilalaman ng mga patakarang Know-Your-Customer at Anti-Money-Laundering ay ang mga sumusunod:

(a) Ipinapahayag at ina-update namin ang mga patakarang Know-Your-Customer (KYC) at Anti-Money-Laundering (AML) upang matugunan ang mga pamantayang itinakda ng mga nauugnay na batas at regulasyon;

(b) Ipinapahayag at ina-update namin ang ilang bahagi ng mga alituntunin at tuntunin na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng Website na ito, kung saan ang aming mga kawani ay magbibigay ng mga serbisyo ayon sa mga alituntunin at panuntunang ito;

(c) Kami ay nagdidisenyo at kumukumpleto ng mga pamamaraan para sa panloob na pagsubaybay at kontrol sa kalakalan, tulad ng mahigpit na pamamaraan ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan, at pagbuo ng isang propesyonal na pangkat na responsable para sa anti-money laundering;

(d) Gumagamit kami ng diskarteng nakabatay sa pag-iwas sa panganib upang magsagawa ng angkop na pagsisikap at patuloy na pangangasiwa kaugnay ng mga customer;

(e) Suriin at regular na siyasatin ang mga kasalukuyang kalakalan;

(f) Upang mag-ulat ng mga kahina-hinalang kalakalan sa mga karampatang awtoridad;

Impormasyon sa Pagkakakilanlan

2. Sa pamamagitan ng mga batas at regulasyon ng mga nauugnay na hurisdiksyon at ayon sa likas na katangian ng mga kinauukulang entidad, maaaring mag-iba ang nilalaman ng iyong impormasyon na aming kinokolekta, at sa prinsipyo, kokolektahin namin ang sumusunod na impormasyon sa iyo kung nakarehistro ka bilang isang indibidwal:

(a) Pangunahing personal na impormasyon: ang iyong pangalan, tirahan (at permanenteng tirahan, kung magkaiba ang dalawa), petsa ng kapanganakan at nasyonalidad, at iba pang magagamit na impormasyon. Ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay dapat na batay sa mga dokumentong inisyu ng opisyal o iba pang katulad na awtoridad, tulad ng mga pasaporte, mga kard ng pagkakakilanlan, o iba pang mga dokumento ng pagkakakilanlan na kinakailangan at inisyu ng mga nauugnay na hurisdiksyon.

(b) Wastong larawan: bago ka magparehistro, dapat kang magbigay ng litratong nagpapakita na hawak mo ang iyong dokumento ng pagkakakilanlan sa harap ng iyong dibdib; at

(c) Impormasyon sa pakikipag-ugnayan: numero ng telepono/mobile phone at wastong email address.

3. Kung ikaw ay isang kumpanya o anumang iba pang uri ng legal na entidad, kukunin namin ang sumusunod na impormasyon sa iyo upang matukoy ang huling benepisyaryo ng iyong account o ng iyong trust account.

(a) Ang iyong pagpapatala sa korporasyon at mga sertipiko ng pagpaparehistro ng kumpanya; isang kopya ng mga artikulo ng asosasyon at memorandum ng kumpanya;

(b) Ang detalyadong mga materyales sa sertipikasyon ng istraktura ng pagmamay-ari at paglalarawan ng pagmamay-ari ng kumpanya, at ang desisyon ng lupon ng mga direktor sa pagtatalaga ng awtorisadong ahente ng kumpanya na responsable para sa pagbubukas at pagpapatupad ng account ng kumpanya sa loob ng website;

(c) Ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ng mga direktor, pangunahing shareholder ng kumpanya pati na rin ang awtorisadong signatory para sa account ng kumpanya sa website, kung kinakailangan alinsunod sa mga nauugnay na patakaran;

(d) Ang pangunahing address ng negosyo ng kumpanya, at ang mailing address ng kumpanya kung iba ito sa pangunahing address ng negosyo ng kumpanya. Kung ang lokal na address ng kumpanya ay iba sa pangunahing address ng negosyo nito, ang kumpanya ay dapat ituring na isang customer na may mataas na panganib, at dahil dito, ang kumpanya ay kinakailangan na magbigay ng karagdagang dokumentasyon; at

(e) Iba pang mga dokumento ng sertipikasyon, mga dokumentong inisyu ng mga karampatang awtoridad, at iba pang mga dokumento na maaari naming ipalagay na kinakailangan ayon sa mga batas at regulasyon ng mga nauugnay na hurisdiksyon at kaliwanagan ng tukoy na katangian ng iyong entidad.

4. Tumatanggap lang kami ng English at Chinese na bersyon ng iyong impormasyon sa pagkakakilanlan; kung ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan ay wala sa alinman sa dalawang wika, dapat mong isalin ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan sa Ingles at nararapat na ma-notaryo.

5. Ang mga kinakailangan sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay ang mga sumusunod:

(a) Kinakailangan mong ibigay ang parehong harap at likod na bahagi ng iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan.

(b) Kinakailangan mong bigyan kami ng isang larawang nagpapakita na hawak mo ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan sa harap ng iyong dibdib.

(c) Ang mga kopya ng mga dokumento ng sertipikasyon ay dapat suriin laban sa mga orihinal nito. Gayunpaman, kung mapapatunayan ng isang pinagkakatiwalaan at angkop na sertipikadong tao na ang mga naturang kopya ay tumpak at komprehensibong mga kopya ng mga orihinal nito, ang mga naturang kopya ay dapat ituring na katanggap-tanggap. Kabilang sa mga naturang nagpapatunay ang mga ambassador, miyembro ng hudikatura, mahistrado, atbp.; at

(d) Ang pagkakakilanlan ng ultimong benepisyaryo at controller ng account ay dapat na nakabatay sa pagpapasiya kung aling mga indibidwal ang nagmamay-ari o kumokontrol sa direktang customer at/o ang pagpapasiya na ang patuloy na kalakalan ay isinasagawa sa ngalan ng iba. Kung ikaw ay isang negosyante, ang pagkakakilanlan ng mga pangunahing shareholder nito (halimbawa, ang mga may hawak ng 10 % o higit pa sa equity sa pagboto sa naturang negosyong negosyo) ay dapat maberipika.

Pangangasiwa sa Kalakalan

6. Patuloy kaming nagtatakda at nagsasaayos ng pang-araw-araw na kalakalan at mga limitasyon sa pag-withdraw ng pera batay sa mga kinakailangan sa seguridad at ang aktwal na estado ng mga kalakalan;

7. Kung masyadong madalas mangyari ang pangangalakal sa isang account na inirehistro mo o lampas sa makatwirang mga pangyayari, tatasahin at tutukuyin ng aming propesyonal na koponan kung ang mga naturang trade ay kahina-hinala;

8. Kung matukoy namin ang isang partikular na kalakalan bilang kahina-hinala batay sa aming pagtatasa, maaari naming gamitin ang mga paghihigpit na hakbang tulad ng pagsuspinde sa kalakalan o pagtanggi sa kalakalan, at kung posible, maaari naming baligtarin ang kalakalan sa lalong madaling panahon, at mag-ulat sa karampatang mga awtoridad, nang hindi, gayunpaman, mag-aabiso sa iyo;

9. Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang mga aplikasyon sa pagpaparehistro ng mga aplikante na hindi sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan laban sa money laundering o na maaaring ituring na pampulitika at pampublikong pigura; inilalaan namin ang karapatang suspindihin o wakasan ang isang kalakalan na natukoy na kahina-hinala batay sa aming pagtatasa, na, gayunpaman, ay hindi lumalabag sa alinman sa aming mga obligasyon at tungkulin sa iyo. Hanggang ngayon, tinanggihan ng MEXC ang aplikasyon sa pangangalakal o pagpaparehistro mula sa mga user sa mga sumusunod na bansa: North Korea, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Yemen, Zimbabwe, Myanmar, Lebanon, Libya, Bolivia, Ecuador, Bangladesh, Somalia, Iraq, Congo Democratic Republic (Golden), Central African Republic, Kyrgyzstan, Burundi, Afghanistan, Macedonia, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Trinidad at Tobago, Venezuela, Serbia, Crimea, Mainland China, Singapore, Indonesia, United States, Italya, Canada.

III. Patakaran sa Privacy
Paggamit ng Impormasyon

1. Gagamitin at ibubunyag ng MEXC ang sumusunod na personal na impormasyon tungkol sa iyo alinsunod sa Kasunduang ito:

(a) Ang personal na impormasyong ibinigay sa MEXC at sa mga kaakibat nito (hindi kasama ang pangalan ng negosyo at iba pang nauugnay na impormasyon sa pagpaparehistro ng industriya at komersyal pati na rin ang impormasyon ng mga operator ng natural na tao na kinakailangang ibunyag sa ilalim ng mga batas at regulasyon) kapag nagparehistro ka o i-activate ang isang account na maaaring mag-log in sa aming platform;

(b) Kapag ginamit mo ang MEXC, ang platform ay magtatala ng impormasyon tungkol sa iyong browser at computer, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, data tungkol sa iyong IP address, ang uri ng browser, ang wika kung saan mo ginagamit, ang petsa at oras ng access, mga tampok ng hardware at software, at mga web page at talaan na kailangan mo; at

(c) Ang data ng user na kinukuha ng MEXC mula sa mga kasosyo sa negosyo sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan.

Kung ayaw mong kolektahin namin ang nabanggit na personal na impormasyon, maaari kang mag-opt out anumang oras sa pamamagitan ng pag-abiso sa aming Tagapamahala sa Proteksyo ng Data nang nakasulat. Ang karagdagang impormasyon sa pag-opt out ay makikita sa seksyon sa ibaba na pinamagatang "Bawiin ang Pahintulot, Alisin, Humiling ng Access sa o Baguhin ang Impormasyong Ibinigay Mo sa Amin". Tandaan, gayunpaman, na ang pag-opt out o pag-withdraw ng iyong pahintulot para sa amin na kolektahin, gamitin o iproseso ang iyong data ay maaaring makaapekto sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo.

2. Paano namin kinokolekta ang iyong impormasyon

Direktang ibibigay mo sa amin ang karamihan sa personal na impormasyong kinokolekta namin. Sa mga sumusunod na sitwasyon, kokolektahin at ipoproseso namin ang iyong impormasyon:

(a) Kapag nag-sign up ka online, mag-log in o i-access ang MEXC, o gumamit ng anumang serbisyo ng MEXC;

(b) Kapag boluntaryo kang nagkumpleto ng anumang survey ng user o nagbigay ng feedback sa amin, sa pamamagitan ng email o anumang iba pang tsanel;

(c) Cookies sa pamamagitan ng iyong browser o software kapag ginagamit mo o nagba-browse sa aming mga web page o mga kliyente.

(d) Ang iba pang mga sitwasyon ng pagkolekta ng impormasyon sa sarili ay binanggit sa kasunduang ito.

Maaari rin kaming makakuha ng impormasyon mula sa mga pampublikong tsanel o mga ikatlong partido na tsanel, tulad ng aming mga kasosyo sa pag-aanunsiyo at pananaliksik sa merkado, kabilang ang pag-update o pagdaragdag sa iba pang nakolektang impormasyon tungkol sa iyo.

3. Paano namin ginagamit ang iyong personal na impormasyon

Magagamit namin ang iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na paraan:

(a) Pagsunod sa mga batas at regulasyon

Karamihan sa aming mga serbisyo ay napapailalim sa mga batas at regulasyon, na nangangailangan sa amin na kolektahin, gamitin at iimbak ang iyong personal na impormasyon sa mga partikular na paraan. Halimbawa, dapat tukuyin at patanunayan ng MEXC ang mga kostumer na gumagamit ng aming mga serbisyo na sumusunod sa mga cross-jurisdictional na anti-money laundering na batas. Kabilang dito ang pagkolekta at pag-iimbak ng mga larawan ng iyong ID. Kakailanganin naming isara ang iyong account kung hindi mo ibibigay ang personal na impormasyon gaya ng iniaatas ng batas,.

(b) Pagpapatupad ng mga tuntunin ng kasunduang ito

Aktibong sinusubaybayan, sinisiyasat, pinipigilan at pinapagaan namin ang anumang potensyal na ipinagbabawal o ilegal na aktibidad, ipinapatupad ang aming mga kasunduan sa mga ikatlong partido, at pinipigilan at sinisiyasat ang mga paglabag sa Kasunduang ito. Bilang karagdagan, maaaring kailanganin ka naming singilin para sa iyong paggamit ng aming mga serbisyo. Kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa paggamit ng iyong account at mahigpit na sinusubaybayan ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa aming mga serbisyo. Maaari naming gamitin ang anumang personal na impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo para sa mga layuning ito.

(c) Pagtukoy at pag-iwas sa panloloko at/o pagkawala ng mga pondo

Pinoproseso namin ang iyong personal na impormasyon upang makatulong na matukoy, maiwasan at mabawasan ang panloloko at pang-aabuso sa aming mga serbisyo, at upang protektahan ang seguridad ng iyong account.

(d) Pagbibigay ng mga serbisyo

Mangangailangan kami ng access sa iyong personal na impormasyon upang mabigyan ka ng mga serbisyo. Halimbawa, kapag gusto mong gamitin ang serbisyo ng OTC sa aming platform, mangangailangan kami ng partikular na impormasyon gaya ng iyong pagkakakilanlan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at impormasyon sa pagbabayad, o hindi ka namin mabibigyan ng mga serbisyo nang walang ganoong impormasyon. Ang mga ikatlong partido tulad ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pag-verify ng pagkakakilanlan ay maaari ding kolektahin ang iyong personal na impormasyon kapag nagbibigay ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan at/o mga serbisyo sa pag-iwas sa panloloko.

(e) Pagbibigay ng komunikasyon na serbisyo

Ipapadala namin ang iyong impormasyon sa namamahala o nauugnay sa account upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa pinakabagong impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo, para ipaalam sa iyo ang mga nauugnay na isyu o update sa seguridad, o upang magbigay ng iba pang impormasyong nauugnay sa kalakalan. Kung wala ang mga komunikasyong ito, maaaring hindi mo alam ang mahahalagang pagbuo na nauugnay sa iyong account, na maaaring makaapekto sa iyong paggamit ng aming mga serbisyo. Hindi mo magagawang tumanggi na tumanggap ng mga kritikal na komunikasyon sa serbisyo, tulad ng mga email o text message na ipinadala para sa legal o mga layuning pangseguridad.

(f) Pagbibigay ng customer service

Maa-access namin ang iyong personal na impormasyon kapag nakipag-ugnayan ka sa amin upang malutas ang anumang mga isyu. Hindi namin magagawang tumugon sa iyong kahilingan at matiyak na ginagamit mo ang serbisyo nang walang antala kung hindi mo ipoproseso ang iyong personal na impormasyon.

(g) Tiyakin ang seguridad ng network at impormasyon

Ipoproseso namin ang iyong personal na impormasyon upang mapabuti ang seguridad, subaybayan at patunayan ang iyong pagkakakilanlan at pag-access sa aming mga serbisyo, labanan ang spam o iba pang malisyosong software o mga panganib sa seguridad, at sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon sa seguridad. Ipoproseso namin ang iyong personal na impormasyon upang mapabuti ang seguridad, subaybayan at patunayan ang iyong pagkakakilanlan at pag-access sa aming mga serbisyo, labanan ang spam o iba pang malisyosong software o mga panganib sa seguridad, at sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon sa seguridad. Maaaring hindi namin matiyak ang seguridad ng aming mga serbisyo kung hindi mo ipoproseso ang iyong personal na impormasyon.

(h) Para sa pananaliksik at pagpapaunlad

Maa-access namin ang iyong personal na impormasyon upang mas maunawaan kung paano mo ginagamit at nakikipag-ugnayan sa aming mga serbisyo. Bilang karagdagan, gagamitin din namin ang impormasyong ito upang i-customize at pagbutihin ang nilalaman at layout ng aming mga serbisyo, pati na rin upang bumuo ng mga karagdagang serbisyo. Maaaring hindi namin matiyak na patuloy kang masisiyahan sa aming mga serbisyo kung hindi mo ipoproseso ang iyong personal na impormasyon.

(i) Pagandahin ang iyong karanasan

A-access namin ang iyong personal na impormasyon upang mabigyan ka ng isinapersnal na karanasan at upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Halimbawa, maaari mo kaming payagan na ma-access ang ilang partikular na personal na impormasyong nakaimbak ng mga ikatlong partido. Maaaring hindi namin matiyak na maaari mong patuloy na matamasa ang ilan o lahat ng aming mga serbisyo kung hindi mo iproseso ang iyong personal na impormasyon.

(j) Upang mapadali ang pagkuha, pagsasama, o pakikipagkalakalan ng kumpanya

Maaari naming i-access ang anumang impormasyon tungkol sa iyong account at ang iyong paggamit ng aming mga serbisyo sa kaganapan ng isang madali pagkuha, pagsasama, o iba pang transaksyon ng kumpanya. Kung hindi mo nais na maproseso ang iyong personal na impormasyon para sa mga layuning ito, maaari mong piliing isara ang iyong account.

(k) Makisali sa mga aktibidad sa marketing

Maaari kaming magpadala sa iyo ng mga komunikasyon sa marketing (tulad ng mga email o text message) upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga kaganapan o mga aktibidad ng aming mga kasosyo, upang magbigay ng naka-target na marketing, at mag-alok sa iyo ng mga alok na pang-promosyon. Ang aming diskarte sa marketing ay ibabatay sa iyong mga kagustuhan sa pag-aanunsiyo at marketing at ayon sa pinahihintulutan ng naaangkop na batas. Kung hindi mo nais na magpadala kami sa iyo ng impormasyon sa marketing, mangyaring magsumite ng kahilingan sa aming Tagapamahala sa Proteksyon ng Personal na Data sa dataprotect@mexc.com.

(l) Para sa anumang iba pang layunin

Maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon para sa anumang layunin na iyong pinahintulutan.

4. Ang MEXC ay hindi magbibigay, magbebenta, magpapaupa, magbahagi, o magpalit ng iyong personal na impormasyon sa anumang hindi nauugnay na ikatlong partido maliban kung nakuha namin ang iyong paunang pahintulot, maliban kung ang ikatlong partido at MEXC (kabilang ang aming mga kaakibat) ay isa-isa o magkasamang nagbigay ng serbisyo sa iyo, at pagkatapos ng pagtatapos ng serbisyo, ang pag-access sa naturang impormasyon, kasama ang lahat ng impormasyon na dating naa-access, ay tatanggihan. Hindi rin pinapayagan ng MEXC ang anumang mga ikatlong partido na kolektahin, i-edit, ibenta o ipamahagi ang iyong personal na impormasyon sa anumang paraan. Kung ang sinumang gumagamit ng MEXC ay nakikibahagi sa mga aktibidad sa itaas, sa pagkatuklas, ang MEXC ay may karapatang wakasan ang kasunduan sa serbisyo sa gumagamit kaagad.

5. Kung ikaw ay hindi isang natural na tao na may ganap na kapasidad para sa mga karapatang sibil at gawing sibil, hindi ka awtorisadong gamitin ang serbisyo. Mula ngayon, umaasa ang MEXC na hindi ka magbibigay ng anuman sa iyong personal na impormasyon.

Pagbubunyag ng Impormasyon

6. Sa mga sumusunod na sitwasyon, ibubunyag ng MEXC ang iyong personal na impormasyon nang buo o bahagi ayon sa iyong kagustuhan o sa mga probisyon ng batas:

(a) Upang ibunyag sa isang ikatlong partido nang may paunang pahintulot mo;

(b) Kung ikaw ay isang kwalipikadong nagrereklamo sa intelektwal na ari-arian at nagsampa ng reklamo kapag hiniling ng tumutugon, maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa tumutugon upang ang magkabilang panig ay maaaring harapin ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa mga karapatan;

(c) Ang pagsisiwalat sa isang ikatlong partido o administratibo o hudisyal na organo ay dapat na alinsunod sa mga kaugnay na probisyon ng batas o mga kinakailangan ng isang administratibo o hudisyal na katawan;

(d) Kung nilabag mo ang mga nauugnay na batas, regulasyon, o ang Kasunduang ito, kailangang ibunyag ang mga ito sa isang ikatlong partido;

(e) Upang maibigay ang mga produkto at serbisyong kailangan mo, ang iyong personal na impormasyon ay dapat ibahagi sa mga ikatlong partido;

(f) Sa isang kalakalang ginawa sa MEXC, kung ang alinmang partido ng kalakalan ay tumupad o bahagyang tumupad sa kanilang mga obligasyon sa kalakalan at humiling para sa pagsisiwalat ng impormasyon, ang MEXC ay may karapatang tukuyin kung ibibigay sa user ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng katapat at iba pang kinakailangang impormasyon upang mapadali ang pagkumpleto ng kalakalan o pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan; at

(g) Ang MEXC ay nagpapatupad ng naaangkop na pagsisiwalat ayon sa mga batas, regulasyon, o mga patakaran sa website.

Pag-iimbak at Paglilipat ng Impormasyon

7. Ang impormasyon at materyales na kinokolekta namin tungkol sa iyo ay itatago sa mga server ng MEXC at/o mga kaakibat nitong kumpanya at maaaring ilipat sa mga bansa, rehiyon, o lugar sa labas ng bansa kung saan ang impormasyon at materyales ay kinolekta ng MEXC, at maaaring bisitahin, inimbak at ipinakita sa labas ng bansa kung saan ito nagmula. Higit pang impormasyon tungkol sa paglipat palabas ng EU, ng personal na data at/o impormasyong nauugnay sa mga user na matatagpuan sa EU, ay makikita sa seksyong may pamagat na "Mga Karagdagang Probisyon para sa Mga User Lang ng EU."

Ang paggamit ng Cookies

8. Kung hindi mo tatanggihan ang paggamit ng cookies, magtatakda o gagamit kami ng cookies sa iyong computer para makapag-log in ka o magamit ang aming mga serbisyo sa platform o paggana na umaasa sa naturang cookies. Gumagamit kami ng cookies upang bigyan ka ng mas maalalahanin na mga isinapersonal na serbisyo kabilang ang mga serbisyo sa pag-promote. May karapatan kang piliin na tanggapin o tanggihan ang cookies. Maaari mong tanggihan ang cookies sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga setting ng browser. Ngunit kung pipiliin mong tanggihan ang cookies, maaaring hindi ka makapag-log in o magamit ang aming mga serbisyo sa platform o mga pagana na umaasa sa naturang cookies. Ang talatang ito ay dapat ilapat sa anumang nauugnay na impormasyong nakuha sa pamamagitan ng cookies na itinakda ng MEXC.

Seguridad ng Impormasyon

9. Ang iyong account ay ligtas at protektado, mangyaring panatilihin ang iyong account at impormasyon ng password nang maayos. Sisiguraduhin namin na ang iyong impormasyon ay hindi mawawala, maaabuso, at mababago sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga backup ng iba pang mga server at pag-encrypt ng mga password ng user. Sa kabila ng mga nabanggit na hakbang sa seguridad, pakitandaan na walang "perpektong hakbang sa seguridad" sa network ng impormasyon. Kapag ginagamit ang aming mga serbisyo sa platform para sa mga online trades, hindi maiiwasang ibunyag mo ang iyong personal na impormasyon, tulad ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan o postal address, sa katapat o iba pang potensyal na kaukulan. Mangyaring protektahan ang iyong personal na impormasyon at ibigay ito sa iba kung kinakailangan lamang. Kung nalaman mong nakalabas ng walang pahintulot ang iyong personal na impormasyon, lalo na ang iyong account at password, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa aming customer service upang makagawa kami ng naaangkop na mga hakbang.

10. Pananatilihin namin ang personal na data sa ilalim ng Batas sa Proteksyon ng Personal na Data at/o iba pang naaangkop na mga batas. Ibig sabihin, sisirain o gagawin naming anonymize ang iyong data kapag natukoy na namin na (i) ang layunin kung saan nakolekta ang personal na data ay hindi na ibinibigay ng pagpapanatili ng naturang personal na data; (ii) hindi na kailangan ang pagpapanatili para sa anumang layuning legal o negosyo; at (iii) walang ibang lehitimong interes ang nagbibigay ng karagdagang pananatili sa naturang personal na data. Kung titigil ka sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, maaari naming ipagpatuloy ang pag-iimbak, paggamit, at/o pagbubunyag ng iyong personal na data alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito at sa aming mga obligasyon sa ilalim ng Batas sa Proteksyon ng Personal na Data at/o iba pang naaangkop na mga batas.

Pag-withdraw ng Pahintulot sa, Alisin, Humiling ng Access sa o Baguhin ang Impormasyong Ibinigay Mo sa Amin

11. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot para sa pagkolekta, paggamit, at/o pagsisiwalat ng iyong data na nasa aming pag-aari o sa ilalim ng aming kontrol sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa aming Tagapamahala sa Proteksyon ng Personal na Data sa dataprotect@mexc.com.

12. Gayunpaman, ang iyong pag-withdraw ng pahintulot ay maaaring mangahulugan na hindi namin maipagpapatuloy ang pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo, at maaaring kailanganin naming wakasan ang kontrata na mayroon ka sa amin.

13. Maaari kang humiling na i-access at/o itama ang iyong personal na data na kasalukuyang nasa amin o nasa ilalim ng aming kontrol sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na kahilingan sa amin. Kakailanganin namin ang sapat na impormasyon mula sa iyo upang matiyak ang iyong pagkakakilanlan gayundin ang katangian ng iyong kahilingan upang mapangasiwaan ang iyong kahilingan. Samakatuwid, mangyaring isumite ang iyong nakasulat na kahilingan sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa iyong Tagapamahala sa Proteksyon ng Personal na Data sa dataprotect@mexc.com.

14. Maaari ka naming singilin ng makatwirang bayad para sa paghawak at pagproseso ng iyong mga kahilingan upang ma-access ang iyong data. Kung pipiliin naming maningil ng bayad, bibigyan ka namin ng nakasulat na pagtatantya ng bayad na aming sisingilin. Pakitandaan na hindi kami kinakailangang tumugon o makitungo sa iyong kahilingan para sa pag-access maliban kung sumang-ayon kang bayaran ang bayad.

15. Inilalaan namin ang karapatang tumanggi na itama ang iyong data sa ilalim ng mga probisyon na itinakda sa Batas sa Proteksyon ng Personal na Data at/o iba pang naaangkop na mga batas, kung saan hinihiling at/o binibigyang-daan ang isang organisasyon na tumanggi na iwasto ang personal na data sa mga nakasaad na pangyayari.

Account deletion:

16. You may delete your MEXC account at any time, the consequences of account deletion include but not limited to the following:

You will lose all digital assets and data contained in this account.

You will not be able to recover the personal information, transaction records, business data, and historical information under the account.

You will not be able to use this account to log in to MEXC’s services.

Important: The account cannot be recovered once it is deleted. To protect your rights, we will remind you of the risks again after you select the button to Delete Account.

17. The deletion of your account does not mean that all your account operations and responsibilities before account deletion are exempted or mitigated. All records and information associated with your account will be deleted. However, we may retain certain some information of your account as required by applicable law and regulations.

Mga Karagdagang Probisyon para sa Mga User ng EU Lamang

18. Ang mga probisyon sa Seksyon na ito ay nalalapat lamang kung ikaw ay isang user na matatagpuan sa European Union (“EU”). Ang mga probisyong ito ay nangunguna sa anumang hindi naaayon na mga probisyon sa natitira sa Patakaran sa Privacy na ito.

19. Ang iyong Personal na Data ay maaaring ilipat sa labas ng EU. Sa ganitong mga kaso, ginagawa namin ang lahat ng makatwirang pag-iingat upang mailapat ang naaangkop o naaangkop na mga pag-iingat na itinakda ng GDPR, halimbawa, nagpatupad kami ng mga hakbang tulad ng naaangkop na mga sugnay na kontraktwal upang matiyak na ang mga tatanggap ng naturang paglilipat ay poprotektahan at ituturing ang iyong data sa ilalim ng lahat ng naaangkop na mga batas sa proteksyon ng personal na data.

20. May karapatan kang gamitin ang mga sumusunod na karapatan alinsunod sa GDPR:

a) Ang karapatang ma-access ang personal na impormasyon tungkol sa kanilang sarili, upang itama o itama ang hindi tumpak na impormasyon at, kapag naaangkop, upang tumutol sa pagproseso ng data; b) ang karapatang burahin ang mga data na iyon na alinman ay nakolekta batay lamang sa iyong pahintulot o hindi na sila kailangan upang maisagawa ang (mga) layunin kung para saan sila kinolekta;

b) Ang karapatang burahin ang mga data na iyon na alinman ay nakolekta batay lamang sa iyong pahintulot, o hindi na sila kailangan upang maisagawa ang (mga) layunin kung para saan sila kinolekta;

c) Ang karapatang higpitan ang pagpoproseso kapag ang naturang data ay hindi na kailangan upang maisagawa ang (mga) layunin kung para saan sila kinolekta;

d) Ang karapatang magkaroon ng personal na impormasyon na ibinigay sa isang nakabalangkas, karaniwang ginagamit, at nababasa ng makina na format;

e) Ang karapatang bawiin ang pahintulot anumang oras at nang walang anumang pinsala, hangga't ang pagpoproseso ng personal na data ay nakabatay lamang sa iyong pahintulot.