Pag-unawa sa Pandaigdigang Singil ng MEXC

General Fees

Using MX Deduction (20% discount)
Magagamit -- MX
Maker:--
Taker:--

Mga Bayad sa Pagdeposito

Deposit to MEXC is FREE of charge.

Mga Bayad sa Pag-withdraw

Higit pa

Withdrawal fees are dynamically calculated based on the network status.

Special Fees or Discount

Apply to Be MEXC VIP

Login to check your trading fee rate. Mag-Log In

Fee Rate
Crypto
TokenMinimum na halaga ng pag-withdrawBayad ng pag-withdraw
Walang data