<MEXC’s Paunawa sa Panganib>

Minamahal na mga user ng MEXC:

Upang mapangalagaan ang iyong mga interes, ipinapaalala ng MEXC saiyo na ang merkado ng cryptocurrency ay napapailalim sa malalaking panganib, kaya't pakisuri nang mabuti ang iyong kakayahan sa pagpapaubaya sa panganib bago makisali sa mga transaksyong cryptocurrency.
Kung gusto mong mag-trade sa MEXC, dapat mong:
(1) Ang mga serbisyo tulad ng coin-to-coin exchange, OTC, Derivatives, PoS Pool, at apply-to-list sa MEXC platform ay available lang sa mga valid na user ng MEXC (mula dito ay “Mga User”) na nakakumpleto ng KYC verification.
(2) I-bind ang iyong MEXC account sa iyong numero ng cellphone o Google authentication.
(3) Panatilihin nang maayos ang iyong account at password, at huwag ipagkatiwala ang iyong account sa iba o ibahagi ang iyong account at password sa sinuman. Kung hindi, ang anumang pagkalugi ay sasagutin ng mga user mismo.
(4) Ang mga user ng MEXC ay maaaring maharap sa mga sumusunod na panganib:

(a) Panganib sa patakaran: Ang mga user ng MEXC ay maaaring makatagpo ng mga pagkalugi dahil sa mga pagbabago sa mga pambansang batas, regulasyon, o pulisiya sa pangkalahatan na maaaring makaimpluwensya sa normal na transaksyon ng mga cryptocurrency.

(b) Panganib sa pagsunod: Ang mga user ng MEXC ay maaaring makaranas ng mga pagkalugi kung ang transaksyon ng cryptocurrency ng user ay lumalabag sa mga pambansang batas o regulasyon.

(c) Panganib sa pagkita ng pamumuhunan: Ang merkado ng cryptocurrency ay may natatangi: hindi ito nagsasara sa mga presyo ng cryptocurrency na nagbabago sa isang napakalawak na hanay. Ang mga user ay maaaring makaranas ng mga pagkalugi sa merkado.

(d) Panganib sa pangangalakal: Ang iyong matagumpay na paglipat ay nakadepende sa kapwa na pagsang-ayon ng mga partido sa paglipat at ang MEXC ay hindi nangangako o ginagarantiyahan ang anumang matagumpay na paglipat.

(e) Panganib sa force majeure: Kapag nangyari ang natural na sakuna, digmaan, kaguluhan, pag-atake sa cyber at iba pang hindi mahuhulaan, hindi maiiwasan at nakakaalarmang sitwasyon, ay maaaring hindi gumana nang normal ang MEXC at maaaring magresulta sa pagkalugi ng user. Para sa pagkalugi ng user na dulot ng force majeure, hindi sasagutin ng MEXC ng anumang mga pananagutan sa sibil.

(f) Panganib sa pag-delist: Kapag ang partido ng proyekto ng cryptocurrency ay nahaharap sa pagkabangkarota, pag-liquidate, at pagkabuwag, o lumalabag sa mga pambansang batas at regulasyon, o sa ilalim ng kahilingan ng partido ng proyekto, aalisin ng MEXC ang cryptocurrency, na maaaring magdulot ng mga pagkalugi para sa mga user.

(g) Teknikal na panganib: Bagama't malayo ang pagkakataon ng isang teknikal na pagkakamali sa panahon ng transaksyon ng cryptocurrency, hindi namin maibubukod ang gayong posibilidad. Kung nangyari ang naturang insidente, maaaring maapektuhan ang mga interes ng user.

(h) Panganib sa operasyon: Maaaring harapin ng mga user ang mga panganib dahil sa mga error sa pagpapatakbo, tulad ng paglilipat sa maling account, paglabag sa mga regulasyon sa pagpapatakbo, atbp.

(i) Panganib sa pagka-frooze ng account Ang account ng user ay maaaring i-freeze o puwersahang kumpiskahin ng mga institusyong panghukuman kung sakaling magkaroon ng default sa utang o pinaghihinalaang mga krimen.

Mga ipinagbabawal na gawi sa MEXC:
1. Ang mga gawi tulad ng money laundering, pekeng transaksyon, ilegal na pangangalap ng pondo at panloloko ay ipinagbabawal. Ang paggamit ng pagkakakilanlan ng iba upang magparehistro ay isang ipinagbabawal na pagkakasala at anumang intensyonal na pagtatago o panloloko sa KYC ay hindi pinapayagan. Kung hindi, may karapatan ang MEXC na i-freeze, wakasan ang account ng isang user na pinaghihinalaan ng mga nabanggit na maling gawi, o itago ang kanilang mga naka-encrypt na digital asset.
2. Ang paunawa sa panganib na ito ay hindi sumasalamin sa buong katangian ng merkado ng cryptocurrency. Mayroong maraming iba pang mga panganib at mga kadahilanan sa pagkawala ng pera na hindi nakalista. Samakatuwid, dapat mong basahin at lubos na maunawaan ang mga nauugnay na tuntunin sa transaksyon, promosyon, at kaugnay na kasunduan, gayundin ang paunawa sa panganib na ito, at tiyaking nakagawa ka ng sapat na pagtatasa ng panganib at pagsasaayos sa pananalapi bago ka makisali sa mga transaksyong cryptocurrency, upang maiwasan ang hindi malaking pagkalugi.
3. Ang mga panganib sa pangangalakal sa MEXC ay sasagutin ng mga user mismo. Ang MEXC ay hindi kailanman nangako sa anumang form ng pagsisigurado na ang mga user na nangangalakal sa MEXC ay hindi makakaranas ng anumang pagkalugi.
Pangako ng User
Bilang isang user ng MEXC, nangangako ka na hinding-hindi mo lalabagin ang mga pambansa / rehiyonal na batas at regulasyon ng PRC, Republic of Singapore, gayundin ang mga bansang pinanggalingan ng mga user (Nakarehistrong Paninirahan). Sa kaganapan na ikaw, bilang isang user, ay lumabag sa mga batas at regulasyon, o ang iyong ginawa ay nag-trigger sa mekanismo ng pagkontrol sa panganib ng MEXC (kabilang ang ngunit hindi limitado sa hindi noramal na pag-login, maling halaga ng kalakalan, mataas na pagbili, ngunit mababa ang pagbebenta, isang malaking halaga ng pag-withdraw ng Fiat, at iba pang hindi normal na transaksyon), ikaw, na user, ay sumasang-ayon na ang MEXC ay may karapatang i-freeze o wakasan ang account at imbestigahan ang iyong legal na responsibilidad. Anumang mga pagkalugi na natamo at legal na pananagutan ay sasagutin mo, ang user, ang iyong sarili.
Paalala: Kung nag-click ka upang sumang-ayon sa paunawa sa panganib na ito, ituturing na naiintindihan mo at handa kang tanggapin ang mga panganib sa transaksyon ng cryptocurrency at mga potensyal na pagkalugi. Hindi obligado ang MEXC na i-refund ang principal at interes ng cryptocurrency ng mga user o umako sa iba pang mga responsibilidad.