Bumoto para sa pag-renew at makakuha ng mga reward
Makilahok sa kaganapan ng pagboto sa assessment zone at makuha ang reward sa bayad ng pag-trade
00
D
:
00
H
:
00
M
:
00
S

Mga panuntunan sa pagboto:

1. Ang token ng MX ang gagamitin para sa pagboto. Ang mga gumagamit ay maaaring bumoto nang maraming beses hangga't gusto nila sa panahon ng pagboto. Walang limitasyon sa bilang ng mga boto para sa bawat user.

2. Ang MX Token na ginamit para sa pagboto ay mapi-freeze hanggang sa katapusan ng panahon ng pagboto o pag-renew. Hindi magagawa ng mga user na ikalakal o ilipat ang mga nakapirming token, ngunit maaari pa rin silang lumahok sa mga kaganapan sa M-Day at SpaceM.

Inilalaan ng MEXC ang karapatan sa pinal na interpretasyon ng boto.

DFD

DFD

Bilang ng mga boto :173,603 mga boto

MCB

MCB

Bilang ng mga boto :55,959 mga boto

HZN

HZN

Bilang ng mga boto :40,702 mga boto