mexc
00A00O00M00S
Mga Kalahok & Mga Premyo
Bilang ng kalahok
0
Naka-unlock na Prize Pool
0USDT

>0

500,000USDT

>10,000

1,000,000USDT

>15,000

1,500,000USDT

>25,000

2,500,000USDT

>40,000

5,000,000USDT

>50,000

8,000,000USDT
Event 1
--USDT
Est. Lucky Spin Prize Pool
Event 2
--USDT
Est. Checkpoint Challenge Prize Pool
Event 3
--USDT
Est. Trading Volume Ranking Prize Pool
Event 4
--USDT
Est. PNL Ranking Prize Pool
Bilang ng kalahok
0
Naka-unlock na Prize Pool
0USDT
>0
500,000 USDT
>10,000
1,000,000 USDT
>15,000
1,500,000 USDT
>25,000
2,500,000 USDT
>40,000
5,000,000 USDT
>50,000
8,000,000 USDT
Event 1
--USDT
Est. Lucky Spin Prize Pool
Event 2
--USDT
Est. Checkpoint Challenge Prize Pool
Event 3
--USDT
Est. Trading Volume Ranking Prize Pool
Event 4
--USDT
Est. PNL Ranking Prize Pool
Pamantayan sa Paglahok
Timeline ng Event
Oras ng pagpaparehistro:-- - --
Panahon ng Kumpetisyon:-- - --
Pagiging karapat-dapat
Ang mga user na may kabuuang futures account equity ≥ -- USDT sa oras ng pagpaparehistro ay magiging eligible para sa kompetisyon. Susuriin ng platform ang eligibility ng mga rehistradong user bago magsimula ang kumpetisyon. Ang mga itinuturing na hindi eligible ay maaaring magparehistro muli pagkatapos maglipat ng sapat na mga asset sa kanilang mga futures account.
Mga kwalipikadong na pares ng kalakalan
Lahat ng perpetual futures na available sa MEXC platform (hindi kasama ang stablecoin futures tulad ng USDC/USDT)
Mga Tuntunin