Yêu thích
SMUDGE/USDT
Smudge Cat
----
--
Giá cao nhất 24h
--
Giá thấp nhất 24h
--
Vol 24h (SMUDGE)
--
Số lượng 24H (USDT)
--
K-line
Chi tiết
Sổ lệnh
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Spot
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)

SMUDGE/USDT

Smudge Cat
----
--
Giá cao nhất 24h
0
Giá thấp nhất 24h
0
Vol 24h (SMUDGE)
0.00
Số lượng 24H (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0
Giá thấp nhất 24h
0
Vol 24h (SMUDGE)
0.00
Số lượng 24H (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-line
Chi tiết
K-line
Chi tiết
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
SMUDGE
Tổng quan
Tên token
SMUDGE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Nguồn cung lưu hành
--
Vốn hóa thị trường lưu hành
--
Sổ lệnh
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
SMUDGE
)

(
USDT
)

0<$0.01
Giao dịch mới nhất
Giao dịch mới nhất
Số lượng(SMUDGE)
Giá(USDT)
Số lượng(SMUDGE)
Thời gian
Spot
 
5X-X Futures
Spot
 
5X-X Futures
Maker --% / Taker --%
Mua vào
Bán ra
Limit
Market
Mua với
Khả dụng--USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSMUDGE
TổngUSDT
Khả dụng--SMUDGE
Giá bán raUSDT
Số lượngSMUDGE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
TP/SL
Đã khớp lệnh
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng bất thường
Đường truyền 1
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...