MX Zone

MX là token gốc của nền tảng MEXC. 40% lợi nhuận trên MEXC sẽ được sử dụng để đốt MX. Các trường hợp sử dụng hiện tại của MX bao gồm khấu trừ phí, bỏ phiếu niêm yết dự án, airdrop token mới, MX DeFi, v.v.

Thẻ thông tin MX

MX Token (MX) là một tài sản kỹ thuật số phi tập trung được phát triển bởi nền tảng MEXC dựa trên Ethereum và MX cũng là bằng chứng về lợi ích của cộng đồng MEXC. Là nền tảng duy nhất trong hệ thống sinh thái MEXC Exchange, mã thông báo MX đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng, nhóm và đối tác.

MEXC cam kết trao quyền cho MX Token từ cấp độ giá trị, bao gồm khấu trừ phí giao dịch, khởi chạy SpaceM,chương trình M-day, bỏ phiếu dự án trong khu vực đánh giá, v.v. và cũng đưa ra "Kế hoạch tăng trưởng" trở thành BSC đầu tiên,tài sản chuỗi chéo Heco và mở rộng nhiều mục đích như cho vay trên chuỗi, khai thác thanh khoản và giao dịch DEX để cải thiện MX token economics và tăng các mục đích sử dụng MX.

1,000,000,000

Ảnh chụp nhanh vị trí MX (UTC+8)

Ứng dụng MX

Khấu trừ phí giao dịch

Đăng ký Launchpad

Sự kiện M-day

Phần thưởng giới thiệu

Quỹ sinh thái

Thanh toán tiêu dùng ngoại tuyến