Melos Studio

MELOS/USDT
0.008594--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.008600
Giá thấp nhất 24h
0.007686
Vol 24h (MELOS)
17.31M
Số tiền 24h (USDT)
135.67K
Giá cao nhất 24h
0.008600
Giá thấp nhất 24h
0.007686
Vol 24h (MELOS)
17.31M
Số tiền 24h (USDT)
135.67K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
MELOS
Melos is a decentralized meta+music web3 collaboration platform for musicians and music creators that founded in 2020 in Taiwan. Melos Studio is a new unique create-to-earn music ecosystem on ETH, BSC and FLOW blockchain. Whether you are casual music fans or seasoned musicians/producers, the Melos platform provides tools and features to take not only music enjoyment but also NFTs to the next level.
Tổng quan
Tên token
MELOS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(MELOS)

(USDT)

0.008594$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào MELOS
Bán ra MELOS
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMELOS
TổngUSDT
Khả dụng-- MELOS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngMELOS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only