Franklin
FLY/USDT
0.0006031-1.21%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0006131
Giá thấp nhất 24h
0.0005923
Vol 24h (FLY)
67.86M
Số tiền 24h (USDT)
41.31K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
FLY
The FLY token was designed to provide customers with an opportunity of getting discounts and additional benefits from VRM and Black Ocean ecosystems
Tổng quan
Tên token
FLY
Thời gian phát hành
2021-04-15 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(FLY)

(USDT)

0.0006031$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(FLY)
Giá(USDT)
Số tiền(FLY)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào FLY
Bán ra FLY
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngFLY
TổngUSDT
Khả dụng-- FLY
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngFLY
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác