Day of Defeat 2.0

DOD/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (DOD)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (DOD)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
DOD
DOD là một dự án độc đáo được thiết kế trên Smart Chain BNB với cơ chế hủy diệt nhanh chóng và tổng giải thưởng sẽ lên tới 100 triệu USD được chia cho những người nắm giữ vào Ngày Thất bại.
Tổng quan
Tên token
DOD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
100,000,000,000,000
Sổ lệnh
0.00000000001

Giá(
USDT
)

(
DOD
)

(
USDT
)

0.00000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào DOD
Bán ra DOD
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngDOD
TổngUSDT
Khả dụng-- DOD
Giá bán raUSDT
Số lượngDOD
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...