ARTi Project
ARTI/USDT
0.022000.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.02200
Giá thấp nhất 24h
0.02110
Vol 24h (ARTI)
12.31K
Số tiền 24h (USDT)
267.80
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ARTI
Dự án ARTI là một dự án đổi mới nghệ thuật toàn cầu. Các nghệ sĩ nổi tiếng và nhà sáng tạo kỹ thuật số từ mỗi lĩnh vực tham gia để số hóa các tác phẩm nghệ thuật, phân quyền sở hữu, minh bạch hóa các giao dịch, luồng sở hữu và phổ biến nghệ thuật dựa trên công nghệ NFT.
Tổng quan
Tên token
ARTI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(ARTI)

(USDT)

0.02200$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ARTI)
Giá(USDT)
Số tiền(ARTI)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ARTI
Bán ra ARTI
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngARTI
TổngUSDT
Khả dụng-- ARTI
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngARTI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only