APPLE
APPLE/USDT
0.07310+17.41%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.09000
Giá thấp nhất 24h
0.06042
Vol 24h (APPLE)
626.94K
Số tiền 24h (USDT)
40.06K
Giá cao nhất 24h
0.09000
Giá thấp nhất 24h
0.06042
Vol 24h (APPLE)
626.94K
Số tiền 24h (USDT)
40.06K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
APPLE
Apple (AMB) is the first token in the collaboration of GameFi and Auto-Staking trend. Combination of protocol token: auto-burn, auto-buyback, RFV fund aid & backed by Binemon Game Dapp.
Tổng quan
Tên token
APPLE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
15,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(APPLE)

(USDT)

0.07310$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(APPLE)
Giá(USDT)
Số tiền(APPLE)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào APPLE
Bán ra APPLE
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAPPLE
TổngUSDT
Khả dụng-- APPLE
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAPPLE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only