Apron
APN/USDT
0.003575-1.67%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.003761
Giá thấp nhất 24h
0.003552
Vol 24h (APN)
14.84M
Số tiền 24h (USDT)
53.59K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
APN
Apron is a decentralized infrastructure service Network, it can be a parachain built on Polkadot and provide API service for polkadot ecosystem and blockchain network of DApp and DeFi.
Tổng quan
Tên token
APN
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(APN)

(USDT)

0.003575$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(APN)
Giá(USDT)
Số tiền(APN)
Thời gian
Mua vào APN
Bán ra APN
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAPN
TổngUSDT
Khả dụng-- APN
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngAPN
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác