Apron
APN/USDT
0.001781--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.001798
Giá thấp nhất 24h
0.001766
Vol 24h (APN)
23.55M
Số tiền 24h (USDT)
40.95K
Giá cao nhất 24h
0.001798
Giá thấp nhất 24h
0.001766
Vol 24h (APN)
23.55M
Số tiền 24h (USDT)
40.95K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
APN
Apron is a decentralized infrastructure service Network, it can be a parachain built on Polkadot and provide API service for polkadot ecosystem and blockchain network of DApp and DeFi.
Tổng quan
Tên token
APN
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(APN)

(USDT)

0.001781$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào APN
Bán ra APN
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAPN
TổngUSDT
Khả dụng-- APN
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAPN
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only