โซน MX

MX is the native token of the MEXC platform. 40% of the profits on MEXC will be used to burn MX. Current use cases of MX include fee deduction, project listing voting, new token airdrops, MX DeFi, and more.

เกี่ยวกับ MX

MX Token (MX) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอํานาจที่พัฒนาโดยแพลตฟอร์ม MEXC บนพื้นฐานของ Ethereum และหลักฐานของความเสมอภาคของคอมมูนิตี้ MEXC ในฐานะที่เป็นโทเค็นแพลตฟอร์มเดียวในระบบนิเวศ MEXC MX Token มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อคอมมูนิตี้ ทีมและคู่ค้า

MEXC มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของ MX Token จากระดับมูลค่าผ่านการหักค่าธรรมเนียม ,Launchpad , สวัสดิการ M-Day, การโหวตโครงการในพื้นที่การประเมิน ฯลฯ นอกจากนี้ MX ยังได้เปิดตัว "Everything Growth Plan" กลายเป็นสินทรัพย์ BSC และ Heco ข้ามเครือข่ายแห่งแรก ที่นําเสนอสาธารณูปโภค เช่น การให้สินเชื่อบนระบบ การทําเหมืองสภาพคล่อง และการซื้อขาย DEX เพื่อปรับปรุงโทเค็น MX และเพิ่มกิจกรรมการใช้งาน MX

1,000,000,000

สแนปช็อตตําแหน่ง MX (UTC+8)

ประโยชน์ MX Token

การหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

การสมัครสมาชิก Launchpad ใหม่

กิจกรรม M-Day

รางวัลจากการแนะนํา

กองทุนนิเวศวิทยา

การชำระเงินแบบออฟไลน์