โซน MX

MX เป็นโทเค็นอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์ม MEXC กำไร 40% จากการซื้อขายแบบspotและ ETF บน MEXC จะถูกเผาผ่าน MX การใช้งาน MX ในปัจจุบันรวมถึงการหักค่าธรรมเนียม กาโหวตรายชื่อโครงการ โบนัส airdrop การขุด MX DeFi และอื่นๆ

เกี่ยวกับ MX

MX Token (MX) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอํานาจที่พัฒนาโดยแพลตฟอร์ม MEXC บนพื้นฐานของ Ethereum และหลักฐานของความเสมอภาคของคอมมูนิตี้ MEXC ในฐานะที่เป็นโทเค็นแพลตฟอร์มเดียวในระบบนิเวศ MEXC MX Token มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อคอมมูนิตี้ ทีมและคู่ค้า

MEXC มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของ MX Token จากระดับมูลค่าผ่านการหักค่าธรรมเนียม ,Launchpad , สวัสดิการ M-Day, การโหวตโครงการในพื้นที่การประเมิน ฯลฯ นอกจากนี้ MX ยังได้เปิดตัว "Everything Growth Plan" กลายเป็นสินทรัพย์ BSC และ Heco ข้ามเครือข่ายแห่งแรก ที่นําเสนอสาธารณูปโภค เช่น การให้สินเชื่อบนระบบ การทําเหมืองสภาพคล่อง และการซื้อขาย DEX เพื่อปรับปรุงโทเค็น MX และเพิ่มกิจกรรมการใช้งาน MX

1,000,000,000

สแนปช็อตตําแหน่ง MX (UTC+8)

ประโยชน์ MX Token

การหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

การสมัครสมาชิก Launchpad ใหม่

กิจกรรม M-Day

รางวัลจากการแนะนํา

กองทุนนิเวศวิทยา

การชำระเงินแบบออฟไลน์