تأیید برداشت

کاربر محترم MEXC:

شما برای برداشت درخواست می کنید. برای اطمینان از ایمنی وجوه خود، باید 4 کاراکتر آخر آدرس برداشت را برای تأیید وارد کنید (اگر آدرس ممو وجود دارد، همچنان 4 کاراکتر آخر آدرس برداشت را وارد خواهید کرد). اگر شما این درخواست را انجام نداده اید، بلافاصله رمز عبور خود را تأیید و تغییر ندهید یا حساب خود را مسدود نکنید. همچنین می توانید برای دریافت راهنمایی با خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید.