پایین ترین نرخ کارمزد معاملاتی در کل بازار

کسر MX برای برخورداری از ٪10 تخفیف در معاملات فیوچرز

صرافی با کمترین کارمزد معاملاتی برای معاملات اسپات و فیوچرز
اسپاتاز 0 کارمزد معاملاتی لذت ببرید

نرخ کارمزد

سفارش گذار:

--

سفارش بردار:

--
فیوچرزاز کمترین کارمزد معاملاتی لذت ببرید

نرخ کارمزد

سفارش گذار:

--

سفارش بردار:

--
نرخ کارمزد واریز و برداشت
توکنشبکهکارمزد واریزحداقل مقدار برداشتکارمزد برداشت