سکوی راه‌اندازی
توکن های جدید را از رویدادهای MEXC Launchpad خریداری یا کسب کنید.

EXC Launchpad چیست؟

سکوی راه‌اندازی MEXC فرصتی ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاری زود هنگام در توکن‌های پروژه‌ها در اختیار کاربران سراسر دنیا قرار می‌دهد. سکوی راه‌اندازی MEXC، به طور انحصاری برای دارندگان MX است.

رویدادهای گذشته
GENE-- MX Roundپایان یافته
تعداد کل100,000,000 GENE
زمان شروع2021-11-17 08:00:00
زمان تخمینی لیست شدن--
CBX-- MX Roundپایان یافته
تعداد کل500,000,000 CBX
زمان شروع2021-11-04 16:00:00
زمان تخمینی لیست شدن--
برای پروژه های آتی گوش به زنگ باشید