SoulSwap
SOUL/USDT
0.0032+3.22%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0033
Giá thấp nhất 24h
0.0028
Vol 24h (SOUL)
346.60K
Số tiền 24h (USDT)
1.04K
Giá cao nhất 24h
0.0033
Giá thấp nhất 24h
0.0028
Vol 24h (SOUL)
346.60K
Số tiền 24h (USDT)
1.04K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
SOUL
Soul is an algorithmic, cross-chain AMM and P2P lending protocol (on Fantom) built for traders, investors, developers, and visionaries seeking to unlock a universe of open financial applications.
Tổng quan
Tên token
SOUL
Thời gian phát hành
2021-11-21 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
19,995,832
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(SOUL)

(USDT)

0.0032$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(SOUL)
Giá(USDT)
Số tiền(SOUL)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào SOUL
Bán ra SOUL
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSOUL
TổngUSDT
Khả dụng-- SOUL
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngSOUL
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only