Pollen
PLN/USDT
0.0099+22.22%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0300
Giá thấp nhất 24h
0.0080
Vol 24h (PLN)
2.53M
Số tiền 24h (USDT)
31.10K
Giá cao nhất 24h
0.0300
Giá thấp nhất 24h
0.0080
Vol 24h (PLN)
2.53M
Số tiền 24h (USDT)
31.10K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
PLN
Pollen là chỉ số đầu tiên của loại hình phi tập trung, thế hệ tiếp theo, nơi cộng đồng nắm giữ tất cả sức mạnh. Hệ thống của chúng tôi cho phép các nhà giao dịch thành công thiết lập điểm danh tiếng và sau đó được theo dõi bởi những người dùng thiếu kỹ năng hoặc thời gian để thực hiện nghiên cứu đầy đủ. Danh mục đầu tư ảo được xây dựng và lợi nhuận & thua lỗ được thể hiện thông qua việc đúc và đốt mã thông báo gốc của chúng tôi, PLN, thay vì mua các tài sản cơ bản.
Tổng quan
Tên token
PLN
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
94,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(PLN)

(USDT)

0.0099$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(PLN)
Giá(USDT)
Số tiền(PLN)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào PLN
Bán ra PLN
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngPLN
TổngUSDT
Khả dụng-- PLN
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngPLN
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only