Mina Protocol

MINA/USDT
0.377--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.379
Giá thấp nhất 24h
0.372
Vol 24h (MINA)
264.72K
Số tiền 24h (USDT)
99.47K
Giá cao nhất 24h
0.379
Giá thấp nhất 24h
0.372
Vol 24h (MINA)
264.72K
Số tiền 24h (USDT)
99.47K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
MINA
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Tổng quan
Tên token
MINA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
824,104,972
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(MINA)

(USDT)

0.377$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào MINA
Bán ra MINA
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngMINA
TổngUSDT
Khả dụng-- MINA
Giá bán raUSDT
Số lượngMINA
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...