MEXC Launchpad

ซื้อโทเค็นใหม่ในราคาช่วงเริ่มต้น

Launchpad

Launchpad มอบโอกาสพิเศษให้กับผู้ใช้ สามารถลงทุนโทเค็นได้ในราคาต่ำ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ

กิจกรรมที่ผ่านมา
GENE-- MX Roundเสร็จสิ้น
อุปทานทั้งหมด100,000,000 GENE
เวลาเริ่ม2021-11-17 16:00:00
แสดงเวลา--
CBX-- MX Roundเสร็จสิ้น
อุปทานทั้งหมด500,000,000 CBX
เวลาเริ่ม2021-11-05 00:00:00
แสดงเวลา--
เร็วๆ นี้
กลับไปด้านบน