دور معاملات فیوچرز

به سادگی معاملات فیوچرز را انجام دهید و توکن های ایر دراپ رایگان را بدست آورید! (تا 7 بار در هفته)