NEXA

NEXA/USDT
----
--
24h 最高价
0.000000000
24h 最低价
0.000000000
24h 成交量 (NEXA)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.000000000
24h 最低价
0.000000000
24h 成交量 (NEXA)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
NEXA
Nexa 是一种工作量证明、UTXO Layer-1 区块链,具有原生代币和智能合约,能够针对全球 P2P 使用进行扩展。通过利用硬件进行扩展,Nexa 消除了两个最重要的可扩展性瓶颈:签名和 UTXO 查找。
概况
币种名称
NEXA
发行时间
--
相关链接
发行价格
--
发行总量
21,000,000,000,000
委托订单
0.000000001

价格(
USDT
)

(
NEXA
)

(
USDT
)

0.000000000$0.00
最新成交
数量(NEXA)
价格(USDT)
数量(NEXA)
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
买入 NEXA
卖出 NEXA
限价
市价
可用-- USDT
买入价USDT
买入量NEXA
成交额USDT
可用-- NEXA
卖出价USDT
卖出量NEXA
成交额USDT
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓(0)
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓(0)
交易对
时间
类型
方向
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
network_icon网络不稳定
切换
API 文档
API 文档
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...